Lista profesiilor liberale in fizica medicala

Data postării: May 09, 2019 3:21:12 PM

Avem deosebita onoare de a va anunta ca profesiile liberale de: expert în fizică medicală, fizician medical si fizician în sistemul sanitar (medicina umana si veterinara) au fost incluse in "Lista orientativă a profesiilor liberale sau care se exercită în baza unor legi speciale, fără înregistrarea în registrul comerțului" disponibila online pe website-ul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului de pe langa Ministerul Justiţiei (https://www.onrc.ro/documente/infoutile/Lista_profesii_liberale25.04.2019.doc) ca urmare a demersului Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania (CFMR).

Completarea listei cu profesiile de fizica medicala a fost facuta in conformitate cu dispozitiile art.1 alin.(2) şi alin.(5) lit.a) din OUG nr.83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, publicat în M.Of. nr.291/27.062000 şi aprobată cu modificări prin Legea nr.598/2001, art.2 lit.c) din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.527/1999 pentru stabilirea activităţilor conexe serviciilor medicale, publicat în M.Of. nr.383/12.08.1999, Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.979/30.07.2004 privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică, publicat in M.Of. nr.724/11.08.2004, art.5 alin.(52) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, publicata în M.Of. nr.466/25.06.2014, Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, publicata în M.Of. nr.652/28.08.2015 si "Norma privind expertul în fizică medicală" aprobata prin Ordinul nr.1272/266/2006 al Ministerului Sănătăţii şi CNCAN, publicata în M.Of. nr.906/07.11.2006.