Specialităţi Fizică Medicală

(1) Fizica Radiologie si Imagisticii Medicale:

§ Radiologia de Diagnostic si Interventionala:

- radiografia analoga (conventionala pe film radiologic sau pe placi cu memorie) si digitala (include simulatoare conventionale de radioterapie pentru realizarea planului de tratament)

- fluoroscopia (radioscopia)

- mamografia

- tomografia computerizata (CT) (include CT interventională si CT-Sim: simulatoare CT de radioterapie pentru realizarea planului de tratament)

- angiografia

- osteodensitometria / absorbtiometria duala a radiatiilor X (DEXA: Dual-Energy X-ray Absorptiometry)

§  Imagistica Medicală:

- imagistica cu rezonanta magnetica nucleara (MRI: Magnetic Resonance Imaging)

- imagistica cu ultrasunete:

a)  ultrasonografia medicală (include ecografia)

b)  ultrasonoscopia medicală (include ultrasunete intravasculare)

c)  osteodensitometria cu ultrasunete

- imagistica medicală utilizand radiaţii ne-ionizante (electromagnetice)

- termografia

                        §  Dozimetrie radiatii X:

                -  detectori, tehnici și fantome dozimetrice în radiodiagnostic

                -  dozimetria clinica în radiologia de diagnostic si interventionala

                - dozimetria în sisteme de imagistică cu modalitate duală (SPECT-CT și PET-CT)

                - dozimetria biologică

                - micro și nano dozimetria

                - calibrarea instrumentelor de măsurare a radiațiilor X de diagnosticare 

                - monitorizarea dozei la distanță

§ Radioprotectia in radiologia de diagnostic si interventionala:

                - protectia personalui expus profesional, personalui medical, pacientilor si a populatiei impotriva radiatiilor X

                - dozimetria de radioprotecţie si securitate radiologica (monitorizarea locurilor de munca)

(2) Fizica Radioterapeutica:

§  Radioterapia externa (Terapia cu Energii Înalte):

- Teleterapia cu radiatii X (cu fascicul extern):

a) terapie de contact cu tensiunea electrica pana la 100 kV;

b) terapie superficiala cu tensiunea electrica in jur de 100 kV;

c) terapie de ortovoltaj cu tensiunea electrica 150-300 kV;

d) terapie de kilovoltaica cu tensiunea electrica 300-1000 kV;

- Teleterapia cu radiatii gamma (cu fascicul extern) cu surse radioactive inchise:

a) terapia cu surse de radioactive închise aplicate direct pe pielea pacientului (surse de cesium 137)

b) telecobaltoterapia (sursa de cobalt 60)

c) GammaKnife

- Acceleratoare liniare medicale (CLINAC):

a) fascicule de fotoni cu energia mica 4-8 MV

b) fascicule de fotoni cu energia medie 10-15 MV si electroni

c) fascicule de fotoni cu energia mare 18-25 MV si electroni

Ø  clasificare dupa tehnica tratament cu fotoni:

o   2D-RT (terapia conventionala 2D / iregulatorie)

§  terapia statica cu fotoni

§  terapia pendulatorie (arc terapie sectoriala)

o   3DCRT (3D Conformal Radiotherapy)

o   IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy)

o   IGRT (Image Guided Radiation Therapy)

o   VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy) / RapidArc

o   TBI  (Total Body Irradiation)

o   SRS (Stereotactic Radiosurgery)

o   SBRT (Steriotactic Body Radiation Therapy)

o   ART (Adaptive Radiation Therapy)

o   terapia robotica (CyberKnife)

o   TomoTerapia

Ø  clasificare dupa tehnica tratament cu electroni:

o   terapia statica cu etectroni

o   HDTSe (High Dose Total Skin electron) / TSET (Total Skin Electron Therapy)

- Hadronterapie

a) Protonterapie 

b) Terapie cu ioni pozitivi (Carbon)

c) Terapie cu neutroni

- Aplicatii ale Betatronului pentru tratamentul medical

- Aplicatii ale Ciclotron in medicina

§  Radioterapia interna:

- Terapie intraoperatorie (include instalatiile de radioterapie mobile cu electroni sau radiatii X)

- Brachiterapia si terapia cu radionuclizi (curieterapie) cu surse radioactive inchise:

              Ø clasificare dupa modul de incarcare:

            a) instalatie de brachiterapie cu incarcare manuala cand aplicatorul este preincarcat si contine surse radioactive in momentul plasarii aplicatorului pe pacient

            b) instalatie de brachiterapie afterloading - cand aplicatorul este plasat mai intai in pozitia tinta pe pacient si sursele radioactive sunt incarcate mai tarziu fie cu mana (afterloading manual) fie automat de catre instalatie (instalatie afterloading telecomandata)

             Ø clasificare dupa debitul dozei:

           a) instalatie de brachiterapie LDR - debitul dozei mic;

           b) instalatie de brachiterapie MDR - debitul dozei mediu;

           c) instalatie de brachiterapie HDR - debitul dozei mare;

           d) instalatie de brachiterapie PDR - debitul dozei pulsatoriu.

             Ø clasificare dupa tehnica (include implanturi cu seminţe radioactive):

           a) implant temporar

           b) implant permanent

- instalatii care utilizeaza surse radioactive închise, ca de exemplu, tratamentul restenozei si brachiterapia stereotactica si in alte tehnici

§ Hipertermie

§ Ecoterapia:

                - terapia HIFU (High Intensity Focused Ultrasound)

§ Tratament cu radiatii neionizante (electromagnetice)

                - terapia cu radiatii Terahertz

§ Dozimetrie clinica:

                -  detectori, tehnici și fantome dozimetrice în radioterapie

                - dozimetria clinica în radioterapie

                - dozimetria radioterapeutica în sisteme multimodale (kV-MV)

                - dozimetria biologică

                -  micro și nano dozimetria cu surse radioactive inchise

                - calibrarea instrumentelor de măsurare a radiațiilor de diagnosticare și terapie

                - monitorizarea dozei la distanță

                - intocmirea si optimizarea planului de tratament radioterpeutic

§ Radioprotectia in radioterapie:

                - protectia personalui expus profesional, personalui medical, pacientilor si a populatiei impotriva radiatiilor cu energii inalte

                - dozimetria de radioprotecţie si securitate radiologica (monitorizarea locurilor de munca)

                            § Radioprotectia in  (pacienti, populatie, personal medical, personal expus profesional)

(3) Fizica Medicina Nucleara:

                            § Imagistica moleculara:

                    - scintigrafia

                    - gamma camera

                    - tomografia cu emisie de fotoni individuali (SPECT: Single Photon Emission Computed Tomography)

                                            - tomografia cu emisie de pozitroni (PET: Positron Emission Tomography)

                            § Imagistica hibrida:

                    - SPECT-CT: tomografia cu emisie de fotoni individuali/tomografia computerizata axiala

                                            - PET-CT: tomografia cu emisie de pozitroni/tomografia computerizata axiala

                    - PET-MRI: tomografia cu emisie de pozitroni/imagistica cu rezonanta magnetica nucleara)

                            § Terapie radiofarmaceutica/radioizotopica (include radioiodoterapia si terapia cu surse radioactive deschise)

                            § Dozimetrie radiofarmaceutica:

                - detectori, tehnici și fantome dozimetrice în medicina nucleară

                - dozimetria radioizotopica în medicina nucleară

                - dozimetria radiofarmaceutica în sisteme de imagistică cu modalitate duală (SPECT-CT și PET-CT)

                - dozimetria radiobiologică

                - micro și nano dozimetria cu surse radioactive deschise

                - calibrarea instrumentelor de măsurare a radiațiilor de diagnosticare și terapie cu radioizotopi

                - monitorizarea dozei la distanță

                - intocmirea si optimizarea planului de tratament radioizotopic

§ Radioprotectia in medicina nucleara:

                - protectia personalui expus profesional, personalui medical, pacientilor si a populatiei impotriva radiatiilor izotopice

                - dozimetria de radioprotecţie si securitate radiologica (monitorizarea locurilor de munca)

(4) Fizica Fiziologică:

                                § Fizioanatomie:

                                             - Fizica corpului uman si animal:

                                                        a) biomecanica

                                                        b) bioelectricitate

                                                        c) biomagnetism

                                             - Biomateriale si organe artificiale:

                                                        a) biomateriale

                                                       b) organe artificiale

        Ø proteze

        Ø implanturi (include by-pass, pace-macker, stimulatoare neuronale si cardiace)

                                             - Biosensor si nanotehnologie

                                            - Tehnici de măsurători fiziologice

§ Explorarii functionale (Cardiac, Vascular, Neurologic, Digestiv, Auditiv, Oftalmologic, Respirator):

        1) Electrofiziologia:

- electrocardiografia (EKG)

                                              - magnetocadiografia (MCG)

                                              - vectorcardiografia (VCG)

- electromiografia (EMG)

- magnetomiografia (MMG)

- electroencefalografia (EEG)

- electronistagmografia (ENG)

- polisomnografia (PSG)

- electrogastrografia (EEG)

- magnetogastrografia (MGG)

- electrocochleografia (ECOG)

- electronistagmografia (ENG)

- electrooculografia (EOG)

- electroretinografia (ERG)

- electrofiziologie oculară

- potenţiale evocate vizuale (PEV)

        2) Fluide corporale:

               - spirometria (PFT)

       3) Monitorizare si Screening pacient (anestezie şi terapie intensivă, medicină sportivă)    

§ Medicina de Laborator:

1) Analize biomedicale (examen paraclinic):

        a) teste medicale hematologie si microbiologie (diagnostic "in-vitro" si "in-vivo"):

             - pulsoximetria

             - analize laborator cu radiatii neionizante (laseri, ultraviolete, microunde, infrarosu)

             - spectrometria medicală:

    Ø spectroscopie prin rezonanta magnetica

    Ø spectroscopia cu infrarosu

        b) teste alergologice

        c) teste bacteriologie

2) Radioimunologia:

a) radioimunoabsorbtie (RIA)

b) radioalergosorbent (RAST)

c) imunofluorescenta

3) Microscopia Electronica (TEM, SEM, REM)

                                § Toxicologia clinica si medico-legala:

                                            a) monitorizarea gazului din sange

                                            b) masuratori ale presiunii sangelui

                                            c) masuratori ale concentratie: alcool in sange

                                            d) masuratori ale concentratie: drog in sange

                                § Histologie si Histropatologie:

                                            - Histobiocompatibilitate

(5) Fizica Audiologiei clinice și Acustica medicala:

                            § fizica aparatului auditiv (anatomia urechii, structura fizica a receptorului auditiv, analizorul auditiv)

                            § audiometrie (teste de auz: audiograma, test diapazon, test de receptie a vorbirii si de recunoastere a cuvintelor, emisiei otoacustice)

                            § explorari functionale aparat auditiv:

                                            - electrocochleografia (ECOG)

                            § tratament clinic neurosenzorial

                            § aparate auditive:

                                            - aparate electroacustice

                                            - audioproteze (dispozitive de protecție auditivă - reabilitare și amplificare aurală)

                                           - implanturi de amplificarea sunetului (implanturi cohleare)

                            § aparatura medicala de audiometrie

                            § instrumentar acustica medicala (oscilaţii şi unde in medicina)

(6) Fizica Oftalmologiei și Optica medicala:

                            § fizica ochiului uman si animal (anatomia ochiului, proprietati optice ale materialelor, optica geometrica, optica fiziologica)

                            § optometrie

                            § LASER în oftalmologie:

                                   - LASIK (laser-assisted in situ keratomileusis)

                                   - laserterapia (terapia non-invazivă și stimulativă)

                                   - diagnostic cu laser medical

                                   - chirurgie laser (ablatie)

                            § imagistică oculară si acuitate vizuala:

                                    - vederea binoculară (VB)

                            § optica medicala:

                                    - lentile si ochelari

                                    - proteze oculare

                            § instrumente optice

                                    - bioinstrumentar optic pentru investigatii medicale

                                    - sisteme computerizate de optometrice

                            § aparatura medicala - imagistică oftalmologică non-invazivă: 

                                    - tomografia cu coerenta optica (OCT: Optical Coherence Tomography)

                                    - tomografia cu difuzie optica (DOT: Diffuse Optical Tomography)

                                    - ecografia globului ocular şi orbitei

                                    - angiofluorografia oculară

                                    - rezonanţa magnetica oculare (RMN) în patologia oculo-orbitară

                                    - imagistica tomodensitometrică (TDM) a patologiei oculo-orbitare

                           § electrofiziologia neurooftalmologică:

                                    - electronistagmografia (ENG)

                                    - electrooculografia (EOG)

                                    - electroretinografia (ERG)

                                    - electrofiziologie oculară

                                    - potenţiale evocate vizuale (PEV)

                            § fotomedicina (uzilizand lumina sa stabileasca diagnosticul boli)

                            § videoscopia medicala/endoscopie (include bronhoscopia, fibroscopia)

(7) NeuroFizica:

                           § fizica neurologie

                                        - sistem nervos central si periferic

                                       - retelele si interfețe neuronale și regenerare

                                       - prelucrarea semnalului neuronal

                                       - neurobiofizica

                           § neurofiziologie clinică

                           § explorari functionale neurologie - electrofiziologia sistemului nervos central si periferic:

                                    - electroencefalografia (EEG)

                                    - electromiografia (EMG)

                                    - electronistagmografia (ENG)

                                    - polisomnografia (PSG)

                           § neuroterapia (neuroradiochirurgia stereotactică intracraniană, neuroterapie intensivă)

                           § neuroimagistica funcțională a creierului:

                                   - imagistica functionala de rezonanta magnetica (fMRI)

                                   - imagistica cap/creier prin tomografie computerizata axiala (CAT) & tomografie cu emisie de pozitroni (PET)

                                   - imagistica tensorului de difuzie (DTI)

                                   - tractografia (DTT)

                                   - spectroscopia functionala in infrarosul apropiat (fNIRS)

                                   - magnetoencefalografia (MEG)

                                   - imagistica spectroscopica hiperspectrala (HIS)

                           § neuroproteze

(8)  CardioFizica si Electromedicina:

                            § fizica cardiovasculara

   § imagistica prin electromedicina:

                                       - tomografia cu impedanţă electrică

                            § electrodiagnostic:

                                        - explorari functionale cardiologie:

                                                a) electrocardiografia (EKG)

                                                b) magnetocadiografia (MCG)

                                                c) vectorcardiografia (VCG)

                            § electroterapie:

                                      - defibrilarea

                                      - electrostimularea musculara si cardiaca (include by-pass, pace-macker, stimulatoare musculare si cardiace)

(9) Fizica Gastroenterologiei:

                        § imagistică endoscopie (videoscopie medicala, fibroscopie)

                        § simulatoare robotice de realitate virtuală

                        § explorari functionale aparatul digestiv:

                                        - electrogastrografia (EEG)

                                        - magnetogastrografia (MGG)

(10) Fizica Chirurgiei:

                           § Radiochirurgia intraoperatorie

                           § LASER medical:

                                    - laserterapia (terapia non-invazivă și stimulativă)

                                    - chirurgie laser (ablatie)

                           § Chirurgie cu ultrasunete

                           § Electrochirurgia (electrobisturiu, electrocauteru, aspiratoare chirurgicale)

(11) Fizica Dermatovenerologiei:

                          § Röntgenterapia (de contact si  superficiala)

                          § LASER medical:

                                         - laserterapia (terapia non-invazivă și stimulativă)

                                         - tratamente laser dermato-cosmetice (curative şi periodice)

                                         - diagnostic cu laser medical

                                         - laser in chirurgia dermatologica

                           § Crioterapie (criogenie: tratament utilizand dinamica fluidelor biologice)

§ Tratament cu radiatii neionizante:

- terapia fotodinamica (PDT) (include terapie intraoperatorie fotodinamica)

- fototerapie (include tratament cu radiatii ultraviolete in saloane de igienă pentru înfrumuseţare corporală)

(12) Fizica Fizioterapiei (tratament afectiuni: Reumatologie, Balneologie, Recuperare, Medicină Fizică şi de Reabilitare):

 § Tratament cu radiatii electromagnetice:

- terapia cu radiatii Terahertz

- ultrasunete focalizate de intensitate ridicata

- abilitare țintă prin utilizarea microunde, radiofrecvență, crioterapie, etc.

- tratament cu radiatii ultraviolete / infrarosu

- fotomedicina uzilizând lumina să trateze boli 

§ Electrofizioterapia:

- galvanizari

- ionizari

- curent trebert

- unde faradice

- băi hidroelectrice

- curenți stimulatori impulsuri (rectangulari, trapezoidali, triunghiulari etc.)

 § Tratament utilizand dinamica fluidelor biologice:

- pneumoterapie (aerosoli, inhalații, pulverizații)

- balneologie (balneoterapie: acțiunea profilactică și curativă a apelor termale sau minerale și a nămolurilor)

- hidro-termo-kinetoterapie (băi medicinale)

(13) Fizica in Nefrologie:

                               §  fizica funcţiei rinichiului - dializa renala (hemodializa și dializa peritoneală)

                               § ultrasunete focalizate de intensitate ridicata, incluzând lithotripsia

(14) Management Sanitar si Audit clinic in fizica medicala:

§  Managementul sănătăţii publice:

            - managementul calității serviciilor de sănătate în fizica medicală

            - managementul aparaturii medicale 

            - managementul resurselor umane de fizica medicala

§  Auditul clinic în fizica medicală:

            - programe de audit dozimetric in radioterapie

            - programe de imbunatatirea asigurarii calitatii pentru radiooncologie

(15) Fizica Sănătății Publice (Health Physics / Physical Hazards / Physical Safety):

                               § Radiobiologie:

                                                - efectele biologice ale radiatiilor ionizante

                                                - efectele biologice ale radiatiilor neionizante

                                                - dozimetrie radiobiologica

§  Radioprotectie si Securitate Nucleara:

- niveluri de referință in protecția împotriva radiațiilor pentru pacienți și personal

- protectie pacientilor si a populatiei impotriva radiatiilor ionizante:

Ø ecrane de radioprotectie (include monitorizarea locului de munca)

- niveluri de referință pentru protecția împotriva radiațiilor neionizante

- protectie pacientilor si a populatiei impotriva campurilor electromagnetice (radiatii neionizante):

Ø echipamente de transmise date (include antene, relee, emitatori si receptori: telefonie mobila, TV, radio, computer wireless, bluetooth)

Ø echipamente cu afişaj imagine (include monitoare TV si/sau computer (PC) cu tub de electroni, cristale lichide (LCD), plasma)

Ø dispozitive protectie radiatii electromagnetice (laseri, ultraviolete, microunde, infrarosu)

- protectia mediului inconjurator:

-   fondul natural (background) de radiatii

-   contaminari radioactive

-   radiatia cosmica

-  emisii de gaze

-  substanțe nocive

§  Igiena radiatiilor (securitate alimentara si igiena sanitara):

- produse si ingrediente alimentare tratate cu radiatii ionizante

- produse alimentare contaminate radioactiv

- materiale sanitare si dispozitive medicale sau alte produse, care au fost supuse iradierii si au ca destinatie utilizarea sau consumul de catre populatie

- bunuri de larg consum, cu continut radioactive (natural sau artificial) potential periculos pentru sanatate

- ape minerale si geo-termale, cu potential continut radioactive peste radioactivitatea apei potabile

§  Protectie/seuritate populatiei impotriva agentilor sau fenomenelor fizice:

- materiale de constructie

- biomateriale

- bioelectricitate

- biomagnetism

- biomecanica

- emisie gaze sau substante novice

(16) Fizica Medicinei legale și Criminalistice:

                                § expertiza fizica a probelor in medicina legala si criminalistica - examinări prin:

                                        - microscopie optică

                                        - microscopie electronică cu baleiaj (SEM-EDAX)

                                        - cromatografie în faza gazoasă cuplată cu spectrometrie de masă (GC-MS)

                                        - cromatografie în faza lichidă (HPLC)

                                § antropologie fizica

                                § toxicologia medico-legală

(17) Fizica Stomatologiei (medicinei dentare)

                               § Radiologia Dentara:

                                            - radiologia intraorala

                                            - radiologia dentara panoramica (ortopantomografia - OPG, tomograf volumetric dentar - CBCT)

                                            - dozimetrie si radioprotectie radiologie dentara

                               § Implantologie dentara (biomateriale, implanturi, proteze dentare, compozitie dinti, biocompatibilitate)

                               § Laser stomatologic (chirurgie si tratament dentar)

                               § Sterilizare bioinstrumentar (radiatii si agenti fizici)

(18) Fizica Farmaciei:

                              § radiofarmacia

                              § laborator farmaceutic

                               § toxicologie in farmacologie

                                            - analiza şi controlul substanţelor, medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor şi a altor produse pentru sănătate

(19) Fizica Medicinei Veterinare

                            § Radiologia Veterinara (diagnostic si terapie)

(20) Bioinstrumentar, dispozitive si aparatura medicala: 

                           § dezvoltare si cercetare aparatura medicala

                           § producerea de aparate pentru tratament, diagnosticare si prevenire boli

                           § bioinstrumentar utilizat in activitatea medicala

                           § testari bioinstrumentar si dispozitive medicale

                           § comert/marketing cu echipamente medicale

(21) Tehnologie informatica aplicata in Sanatate (informații și comunicare în medicină, aplicatii fizice in hardware si software medicale si dezvoltare algoritmi matematici):

§ Informatică medicală

§ Biostatistica

§ e-Sanatate

§ Procesare, afișare și vizualizare imaginilor in medicina (ADISL: Advanced Digital Imaging Solutions Laboratory)

§ Reconstructii imagini medicale (2D, 3D şi/sau 4D conventionala si tomografica)

§ Prelucrare biosemnale

§ Programe de calcul, programe/software de achizitie date, de analiza, prognoza si procesare date, modelari si simulari de fizica medicala

§ Baze de Date

§ Diagnostic asistat de calculator

§ Sisteme informatice spitalicesti

§ Sala de operatie digitala

§ Flux de lucru, modelare specifica pentru pacient

§ Monitorizarea la distanta si ingrijirea "tele-acasa"

§ Telemedicina

- Monitoare si ecrane de proiectie folosite pentru redarea si interpretarea imaginilor obtinute cu aparatele de imagistica cu radiatii ionizante sau ne-ionizante

- PACS (Picture Archiving and Communication Systems)

- Standarde: DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) si IHE (Integrating the Healthcare Enterprise)

§ Asistenta medicala asistata de computer

§ Terapie si interventii ghidate de imagine

§ Roboti si manipulatori in terapie

§ Inteligenta artificiala in fizica medicala

(22) Standardizare si Metrologie Echipamente Medicale:

§ proiectarea și fabricarea dispozitivelor și aparaturii medicale

§ evaluarea și standardele dispozitivelor medicale

§ acreditarea si certificarea dispozitivelor medicale

§ standard ISO (International Organization for Standardization)

§ calibrari instrumente si aparatura medicala (incluzand laboratorul de dozimetrie standard primar sau secundar)

(23) Educaţie si training in fizica medicala:

§ cursuri universitare sau postuniversitare de fizica medicala

§ rezidentiat (training) in fizica medicala

§ programe de educare profesionala continua in fizica medicala (instruiri, cursuri, conferinte, workshop-uri, dezbateri, consfătuiri, congrese, simpozioane, concursuri precum si alte activitati similare)

§ avizari-acreditari in domeniul fizicii medicale

(24) Organizatii de control si supraveghere activitatea fizica medicala:

§ cadrul de calificare si curriculum in fizica medicala

§ acreditare si certificare fizicieni medicali

§ registrul de dezvoltare profesionala continua in fizica medicala (puncte credit DPC: Dezvoltare Profesionala Continua / EMC: Educatia Medicala Continua)

§ autorizarea furnizorilor de educatie profesionala continua in fizica medicala

§ control si supraveghere activitatea fizica medicala (malpraxisul medical)