AG2022 Iasi

Colegiul Fizicienilor Medicali din România (CFMR)

CONVOCATOR ADUNARE GENERALA

Presedintele Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania, in temeiul dispozitiilor art.64 alin.2, art.66 alin.2, art.68 lit.a) din Statutul Colegiului Fizicienilor Medicali din România si art.21 alin.4 din Ordonanta de Guvern nr.26/2000.

CONVOC

ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR COLEGIULUI FIZICIENILOR MEDICALI DIN ROMANIA

Adunarea Generala se va desfasura in PRIMA SEDINTA in Mun. Iaşi, Blvd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.8B, Galeriile Comerciale IASSIORUM, Mezanin, cod poştal 700063, jud. Iaşi, la data: 05.03.2022, ora: 9:00.

In situatia in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul stabilit prin Statutul CFMR, a DOUA SEDINTA va avea loc in Mun. Iaşi, Blvd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.8B, Galeriile Comerciale IASSIORUM, Mezanin, cod poştal 700063, jud. Iaşi, la data: 19.03.2022, ora: 9:00.

Sedinta AGA este anulata datorita restrictiilor de pandemia (COVID-19) impuse de Ministerul Sanatatii si Guvernul Romaniei prin prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei, fiind considerata activitate cu risc potential ridicat de infectare cu coronavirus SARS-CoV-2. Adunarea Generala a membrilor CFMR va fi convocata la o data ulterioara dupa incetarea starii de urgenta si ridicarea restrictiilor de calatorie.

Membrii CFMR pot fi reprezentati in fata Adunarii Generale de catre alte persoane in baza unei imputerniciri autentificata de catre un notar.

ORDINEA DE ZI:

1. Validarea listelor cu noi membrii ce au aderat la CFMR

2. Aprobarea formei finale a regulamentului de alegeri CFMR 2022 (Regulament privind alegerea conducerii Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania pentru perioda 2022-2026)

3. Alegerea Consiliului Director si a Comisiei de Cenzori pentru urmatorii 4 ani (2022-2026)

4. Stabilirea comisiei electorale 2022

INFORMATII SUPLIMENTARE

In cazul in care nu va veti putea prezenta la sedinta Adunarii Generale a Membrilor CFMR, procesul-verbal al sedintei va putea fi consultat pe pagina oficiala web a colegiului: www.cfmr.ro

Pentru informaţii suplimentare va puteti adresa Presedintelui CFMR la urmatoarele date de contact: E-mail: office@cfmr.ro, Fax:0332780143.

Preşedinte CFMR,

L.G.M

Convocator AG CFMR 2022 (download format .PDF)

Echipa de conducere CFMR, termen mandat 2022-2026, formata din:

1) Comitet Director:

- presedinte

- vicepresedinte sucursala Moldova

- vicepresedinte sucursala Transilvania

- vicepresedinte sucursala Valahia

- secretar general

- trezorier

- delegat diaspora

2) Comisia de Cenzori:

- cenzor-expert contabil

- cenzor

- cenzor

Condiţii de participare pentru o funcţie de conducere CFMR:

Termenul limită pentru înscriere este 28.02.2022 (toate poziţiile din conducere CFMR)

Programul electoral (plan managerial) si CV-ul candidatului pentru toate pozitiile din conducere se va trimite printr-un e-mail comun la ambele adresele office@cfmr.ro si secretariat@cfmr.ro

Membrii CFMR cu drept de vot isi vor putea exprima optiunea privind alegerea comitetului director si a comisiei de cenzori intr-o singura zi in data de 05 Martie 2022 orele 00:00-23:59, dupa cu urmeaza:

(1) online (web-link "CLICK HERE TO VOTE" a fost distribuit nominal membriilor CFMR cu drept de vot pe adresa de email impreuna cu un cod de acces securizat ballotbin)

(2) scrisoare recomandata cu confirmare de primire, transmisa la adresa postala: Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania, in atentia: Comisiei Electorale, Mun. Iasi, Blvd. Carol I, nr. 11, corp A - UAIC, cod poștal 700506, jud. Iasi, Romania

Conform art.72 alin.(3) din Statutul CFMR, persoanele care din motive obiective nu isi pot exercita votul online sau nu fi prezente la data alegerilor comitetului de conducere si de control, acestia pot sa isi exercite votul prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, care va fi deschisa de catre presedintele circumscriptiei electorale la data si ora numararii voturilor

Comisia Electorala este formata din:

    1) presedinte

    2) membru

    3) membru

Buletin vot alegeri CFMR 2022

Afisare rezultate vot: Duminica 06.03.2022, ora 12:00

Contestatiile impotriva rezultatului alegerilor se depun la Comisia Electorala prin e-mail office@cfmr.ro, in termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor votarii conf. art.61 din Regulamentul privind alegerea conducerii CFMR. Persoanele nemultumite de solutionarea petitiei pot formula contestatie impotriva acesteia la Judecatoria Iasi in termenul legal de 15 zile.

Comisa Electorala impreuna cu membri alesi inregistreaza noua componenta a comitetului de conducere si de control ales in Registrul National al Asociatiilor si Fundatiilor (ONG: Organizatiilor Non-Guvernamentale) aflat pe langa Ministerul Justitiei, in cadrul indexul persoanelor juridice fara scop patrimonial – asociatii.

PROGRAM ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR COLEGIULUIFIZICIENILOR MEDICALI DIN ROMANIA

Anunt publicat in ziarul NATIONAL

Participare membrii CFMR: GRATUIT

Nota: membrii CFMR restantieri la plata cotizatie anuale pot participa la Adunarea Generala doar daca isi achita sumele restante, iar non-membrii si membrii asociati si studenti CFMR vor participa la AG doar in calitate de observatori.