Media

Lista informatiilor de interes public:

Conform prevederilor art.5 alin.(1) din Legea 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public:

a) Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

b) Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;

c) Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice si ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;

d) Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;

e) Sursele financiare, bugetul si bilanțul contabil;

f) Strategiile si programele proprii;

g) Lista cuprinzând documentele de interes public;

h) Lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

i) Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se considera vătămata în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor de interes public este Delegatul National CFMR