Carieră profesională

COMUNICAT DE PRESĂ 19.03.2020 clarificare CFMR organizare și desfășurare concurs examen de fizică medicală

Potrivit art.19 alin.(7) din Hotărârea Guvernului nr.1336/2022 pentru aprobarea "Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice" publicat în  M.Of. nr.1078/08.11.2022, pentru instituțiile publice din sistemul sanitar, din comisia de concurs face parte și un reprezentant al organizației profesionale, în condițiile prevăzute de lege. Pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a fizicienilor medicali debutanti, fizicienilor medicali, expertilor în fizică medicală, fizicienilor debutanti, fizicienilor, fizicienilor specialisti si fizicienilor principali din sistemul sanitar - personal contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice este obligatoriu sa faca parte la constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor minim cate un reprezentant al Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania. Prin Hotărârea Civilă din 05.03.2010 definitivă şi irevocabilă pronunţată de Judecătoria Iaşi in dosarul nr.4107/245/2010, se acordă Colegiului Fizicienilor Medicali din România statutul de organizaţie natională profesională a fizicienilor medicali, fiind unica asociaţie in domeniu cu atribuţii de participare la concurs/examen organizat prevăzute expres la art.1 alin.(1) si art.10 lit.(j)-(o) din Statutul CFMR autentificat nr.26/23.02.2010. CFMR este singura organizatie nationala a fizicienilor medicali din Romania recunoscuta la nivel international de Organizatia Internationala pentru Fizica Medicala (IOMP), Federatia Europeana a Organizatiilor de Fizica Medicala (EFOMP), Societatea Europeana de Radioterapie și Oncologie (ESTRO) si Societatea Europena de Radiologie (ESR), precum si la nivel national de Societatea de Radiologie si Imagistica Medicala din Romania (SRIM) si de Camera Deputatilor fiind acreditat cu un reprezentant in comisiile permanente de munca, sanatate si invatamant.