AG2022 Oradea

Colegiul Fizicienilor Medicali din România (CFMR)

CONVOCATOR ADUNARE GENERALA

Presedintele Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania, in temeiul dispozitiilor art.64 alin.2, art.66 alin.2, art.68 lit.a) din Statutul Colegiului Fizicienilor Medicali din România si art.21 alin.4 din Ordonanta de Guvern nr.26/2000.

CONVOC

ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR COLEGIULUI FIZICIENILOR MEDICALI DIN ROMANIA

Adunarea Generală se va desfăşura în PRIMA ŞEDINŢĂ la Oradea în Sala de Conferinţă a Bibliotecii Universităţii din Oradea, Str. Universităţii, nr. 1, cod poştal 410087, Mun. Oradea, jud. Bihor, data: 05.11.2022, ora: 13:30.

În situaţia în care la prima convocare nu se realizează cvorumul stabilit prin Statutul CFMR, a DOUA ŞEDINŢĂ va avea loc la Iaşi în Blvd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.8B, Galeriile Comerciale IASSIORUM, cod poştal 700063, Mun. Iaşi, jud. Iaşi, data: 19.11.2022, ora: 10:00.

Membrii CFMR pot fi reprezentati in fata Adunarii Generale de catre alte persoane in baza unei imputerniciri autentificata de catre un notar.

ORDINEA DE ZI:

1. Prezentarea activităţii CFMR

2. Prezentarea situaţiei contabile anuală – 2021

3. Validarea listelor cu noi membrii ce au aderat la CFMR

4. Situaţia membrilor CFMR restanţieri la plata cotizaţiei anuale

5. Legislaţia naţională şi internaţională din domeniul fizicii medicale

6. Auditul clinic în practica de fizică medicală

7. Profesia de fizician medical şi Expert în Fizică Medicală din Romania

8. Recunoașterea și echivalarea diplomelor şi certificatelor obținute în străinătate de profesionişti români în domeniul de Fizică medicală

9. Alegerea Consiliului Directori şi a Comisiei de Cenzori CFMR pentru următorii 4 ani - aprobarea formei finale a regulamentului de alegeri CFMR 2022 (Regulament privind alegerea conducerii Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania pentru perioda 2022-2026)

10. Sediul social CFMR şi sediu sucursale Moldova şi Valahia

11. Întocmire Procese Verbale ședinţă AG

12. Diverse probleme

INFORMATII SUPLIMENTARE

In cazul in care nu va veti putea prezenta la sedinta Adunarii Generale a Membrilor CFMR, procesul-verbal al sedintei va putea fi consultat pe pagina oficiala web a colegiului: www.cfmr.ro

Pentru informaţii suplimentare va puteti adresa Presedintelui CFMR la urmatoarele date de contact: E-mail: office@cfmr.ro, Fax:0332780143.

Preşedinte CFMR,

L.G.M

Convocator AG CFMR 2022 (download format .PDF)

Echipa de conducere CFMR, termen mandat 2022-2026, formata din:

1) Comitet Director:

- presedinte

- vicepresedinte sucursala Moldova

- vicepresedinte sucursala Transilvania

- vicepresedinte sucursala Valahia

- secretar general

- trezorier

- delegat diaspora

2) Comisia de Cenzori:

- cenzor-expert contabil

- cenzor

- cenzor

Condiţii de participare pentru o funcţie de conducere CFMR:

Termenul limită pentru înscriere este 04.11.2022 (toate poziţiile din conducere CFMR)

Programul electoral (plan managerial) si CV-ul candidatului pentru toate pozitiile din conducere se va trimite printr-un e-mail comun la ambele adresele office@cfmr.ro si secretariat@cfmr.ro

Membrii CFMR cu drept de vot isi vor putea exprima optiunea privind alegerea comitetului director si a comisiei de cenzori intr-o singura zi in data de 05 Noiembrie 2022 orele 13:30-23:59, dupa cu urmeaza:

(1) online (web-link "CLICK HERE TO VOTE" a fost distribuit nominal membriilor CFMR cu drept de vot pe adresa de email impreuna cu un cod de acces securizat ballotbin)

(2) scrisoare recomandata cu confirmare de primire, transmisa la adresa postala: Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania, in atentia: Comisiei Electorale, Mun. Iasi, Blvd. Carol I, nr. 11, corp A - UAIC, cod poștal 700506, jud. Iasi, Romania

Conform art.72 alin.(3) din Statutul CFMR, persoanele care din motive obiective nu isi pot exercita votul online sau nu fi prezente la data alegerilor comitetului de conducere si de control, acestia pot sa isi exercite votul prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, care va fi deschisa de catre presedintele circumscriptiei electorale la data si ora numararii voturilor

Comisia Electorala este formata din:

    1) presedinte

    2) membru

    3) membru

Buletin vot alegeri CFMR 2022

Afisare rezultate vot: Duminica 06.11.2022, ora 12:00

 REZULTAT VOT:

Consiliul Director ales este format din:

stabilit prin Hotararea AGA 2022 si care urmeaza sa fie inregistrat in Registrul National al Asociatiilor si Fundatiilor de pe langa Ministerul Justitiei; pana la data inregistrarii noului Consiliu Director ales atributiile de conducere CFMR sunt indeplinite de actualul Consiliul Director in exercitiu printr-un mandat interimar.

Contestatiile impotriva rezultatului alegerilor se depun la Comisia Electorala prin e-mail office@cfmr.ro, in termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor votarii conf. art.61 din Regulamentul privind alegerea conducerii CFMR. Persoanele nemultumite de solutionarea petitiei pot formula contestatie impotriva acesteia la Judecatoria Iasi in termenul legal de 15 zile.

Comisa Electorala impreuna cu membri alesi inregistreaza noua componenta a comitetului de conducere si de control ales in Registrul National al Asociatiilor si Fundatiilor (ONG: Organizatiilor Non-Guvernamentale) aflat pe langa Ministerul Justitiei, in cadrul indexul persoanelor juridice fara scop patrimonial – asociatii.

PROGRAM ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR COLEGIULUIFIZICIENILOR MEDICALI DIN ROMANIA

Anunt publicat in ziarul NATIONAL

Participare membrii CFMR: GRATUIT

Nota: membrii CFMR restantieri la plata cotizatie anuale pot participa la Adunarea Generala doar daca isi achita sumele restante, iar non-membrii si membrii asociati si studenti CFMR vor participa la AG doar in calitate de observatori.