Hotarare de Guvern pentru aprobarea Normei privind cerintele de baza de securitate radiologica

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 (r1), art. 7 alin. (1), va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul de "Hotarare de Guvern pentru aprobarea Normei privind cerintele de baza de securitate radiologica".

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise pana la data de 05.02.2018 la adresele: B-dul Libertatii, nr. 14, sect. 5, cod postal 040607, Bucuresti sau Str. Lt. Zalic, nr. 4, sect. 6, cod postal 060214, Bucuresti, e-mail: janeta.steti@cncan.ro, raluca.nadoliu@cncan.ro

Data: 19.01.2018

Colegiul Fizicienilor Medicali din România a trimis observatii si comentarii la proiectul de act normativ, a se vedea Sinteza observatiilor si propunerilor la proiect

Colegiul Fizicienilor Medicali din România a participat la dezbaterea publica a proiectului de "Hotarare de Guvern pentru aprobarea Normei privind cerintele de baza de securitate radiologica" ce s-a desfasurat la sediul CNCAN in data de 15.02.2018.