Norma privind procedurile de autorizare

Data postării: Jun 01, 2018 10:16:14 AM

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 (r1), art. 7 alin. (1), va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul de "Norma privind procedurile de autorizare".

Data publicare anunt CNCAN: 19.03.2018

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare s-au primit la CNCAN pana la data de 29.03.2018 pe adresele: B-dul Libertatii, nr.14, sect.5, cod postal 040607, Bucuresti sau Str. Lt. Zalic, nr.4, sect.6, cod postal 060214, Bucuresti, e-mail: daniela.casaru@cncan.ro, madalina.florescu@cncan.ro

Colegiul Fizicienilor Medicali din România a trimis observatii si comentarii la proiectul de act normativ, a se vedea Sinteza observatii Proceduri de autorizare

Colegiul Fizicienilor Medicali din România a participat la dezbaterea publica a proiectului de Ordin pentru aprobarea Normelor privind procedurile de autorizare, ce s-a desfasurat la sediul CNCAN din str. Lt. Zalic nr.4, Sector 5, Bucuresti, in data de 4 iunie 2018, ora 12:00.