Prezentare

Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania (CFMR) este singura organizaţie profesională naţională a fizicienilor medicali din România stabilit in baza art.1 alin.(1) din Statutul CFMR autentificat UNBR nr.26/23.02.2010, a fost infiintat in baza O.G. nr.26/2000 si detine personalitate juridica prin Hotararea Civila nr.53/A incheiata la data de 05.03.2010 avand dosarul nr.4107/245/2010 eliberata de Judecatoria Iasi, cu dovada de disponibilitate a denumirii nr.79845/18.12.2009 emisa de Ministerul Justitiei, fiind inscris in Registrul National al Organizatiilor Non-Guvernamentale sub nr.9735/A/2010 detinut de Ministerul Justitiei.

Colegiul Fizicienilor Medicali din România este membru a Organizației Internaționale pentru Fizică Medicală (IOMP: International Organization for Medical Physics), a Federației Europeane a Organizațiilor de Fizică Medicală (EFOMP: European Federation of Organisations for Medical Physics) si a Societății Europeane de Radioterapie și Oncologie (ESTRO: European SocieTy for Radiotherapy & Oncology), a Societății Europene de Radiologie (ESR) şi a Societății de Radiologie și Imagistică Medicală din România (SRIM) si acreditat de Camera Deputaţilor cu un reprezentant in comisiile permanente de MUNCĂ, SĂNĂTATE si ÎNVĂŢĂMÂNT.

În baza art.10 lit.y) din Statutul CFMR autentificat UNBR nr.26/23.02.2010, art.21 alin.2 lit.h) din O.G. nr.26/2000 și a Protocolului nr.7630/16/115/04.10.2016 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), prin care se acordă Colegiului Fizicienilor Medicali din România dreptul exclusiv de a aviza standardele ocupaţionale și programele de formare profesională de calificare organizate de furnizorii de formare profesională pentru dobândirea de competenţe pentru ocupaţiile din domeniul de activitate fizică medicală în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice nr.3170/04.02.2015 privind aprobarea modelului de standard ocupaţional pentru educaţie şi formare profesională, publicat în M.Of. nr.184/18.03.2015 și Ordinul MMSSF și MECT nr.59/3175/2004 privind aprobarea organizării de programe de formare profesională pentru dobândirea de competenţe în ocupaţiile pentru care nu există standarde ocupaţionale, publicat în M.Of. nr.128/12.02.2004.

Scopul Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania este de a promova, sustine si supraveghea  exercitarea profesiei de fizician medical, pentru aplicarea legilor si regulamentelor care organizeaza si reglementeaza exercitiul profesiei, reprezentarea intereselor profesiei de fizician medical si pastrarea prestigiului acestei profesiuni in cadrul vietii sociale. CFMR prin organismele sale, este reprezentant al corpului profesional al fizicienilor medicali din Romania in relatiile cu autoritatile si institutiile guvernamentale si non-guvernamentale, interne si internationale.

Ca organizatie publica si profesionala, Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania realizeaza atributiile prevazute de lege si de prezentul Statut in sase domenii principale de activitate:

          a) profesional stiintific si invatamant;

          b) etic si deontologic;

          c) jurisdictie profesionala si litigii;

          d) avizari-acreditari;

          e) economico-social;

          f) administrativ si organizatoric.

Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania este inscris in Registrul Unic al Transparenței Intereselor detinut de Guvernul Romaniei, realizat prin aprobarea Memorandumului privind instituirea RUTI a Ministerului pentru Consultare Publică și Dialog Civic.