Formare Profesională Continuă

PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALA CONTINUA IN FIZICA MEDICALA

REGISTRU EVENIMENTE NAŢIONALE ȘTIINŢIFICE MEDICALE de Dezvoltare Profesională Continuă (DPC/CPD) / Educaţia Medicală Continuă (EMC) acreditate de formare profesională continuă în Fizică Medicală sau cu o tematică conexă domeniului Fizicii Medicale (listă actualizată la data de: 01.11.2022)

Acreditarea furnizorilor de formare profesională continuă in fizică medicală:

Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania promoveaza, sustine si supravegheaza exercitarea profesiei de fizician medical si Expert in Fizica Medicala, ca profesii liberale reglementate in practica medicala publica autorizate din domeniul de sanatate publica umana si veterinara pentru practica conexa actului medical referitoare la serviciile si consultanta de fizica medicala.

Avizarea furnizorilor de formare profesională continuă reprezintă activitatea de control preliminar a formării profesionale continue, în vederea respectării standardelor de calitate pentru formarea profesională a fizicienilor medicali si Expertilor in Fizica Medicala cu drept de liberă practică medicala.

Acreditarea manifestarilor stiintifice nationale pentru fizicieni medicali si Experti in Fizica Medicala este stabilita de catre Comisia Acreditări şi Avizări CFMR in temeiul dispozitiilor art.10 lit.s), t) si u), art.36 si art.110 din Statutul CFMR, art.21 alin.(2) lit.h) din Ordonanta de Guvern nr.26/2000, THE COMPANIES ACT 1985 ARTICLES OF ASSOCIATION OF EUROPEAN FEDERATION OF ORGANISATIONS FOR MEDICAL PHYSICS (EFOMP), Manual a Guide for Officers, (2013) p.22-25 si EFOMP Policy Statement No.8, Continuing Professional Development for the Medical Physicist, Physica Medica XIV, 2 (1998) p.81-83, EFOMP Policy Statement No. 10.1: Recommended Guidelines on National Schemes for Continuing Professional Development of Medical Physicists, Physica Medica 32 (2016) p.7–11 si EFOMP Policy Statement No. 6.1: Recommended Guidelines on National Registration Schemes for Medical Physicists, Physica Medica 32 (2016) p.1–6.

Acreditarea şi creditarea:

Creditarea formelor de dezvoltare profesională continuă (educaţie medicală continuă) de fizică medicală

Unitatea de creditare este ORA DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ (CPD: Continuing Professional Development)

Reguli de creditare:

Criterii:

Creditarea se va face în funcţie de numărul de ore efective teoretice de dezvoltare profesională continuă (educaţie medicală continuă) de fizică medicală. 

Puncte credit CPD pentru activitatii de invatare specifice dedicate fizicienilor medicali, sunt acordate astfel:

In cazurile in care evenimentul stiintific medical este dedicat altor profesionisti, dar are o tematica conexa domeniului de fizica medicala (cea mai mare parte a continutului activitatii de invatare ar trebui sa fie de interes pentru fizicieni medicali) puncte credit CPD sunt acordate astfel:

Ora = nr. total de ore dedicate "activitatii de invatare" (sunt excluse: pauza de cafea, pauza de masa, demonstratii comerciale, activitati sociale, etc.).

Echivalent credite:

Instituţiile sau organizaţiile profesionale, care au în obiectul de activitate organizarea de evenimente de formare profesională continuă sau evenimente complementare de specializare profesionala în domeniul fizicii medicale şi care intenţionează să activeze ca furnizori de formare profesională continuă in cadrul Programului National de Dezvoltarea Profesionala Continua (CPD) pentru fizicieni medicali si Experti in Fizica Medicala cu drept de liberă practica medicala au obligaţia de a depune următoarele documente, în vederea avizării profesionale:

Cererea de solicitare a acreditarii cu puncte credit (CPD) trebuie trimisa inainte de desfasurarea cursului.

Solicitantul trebuie sa declare lipsa oricăror interese comerciale directe ale evenimentului educaţional propus pentru acreditare.

Acreditarea evenimentelor stiintifice nationale pentru fizicienii medicali este GRATUITA.

ACREDITARE EUROPEANA DE DEZVOLTARE PROFESIONALA CONTINUA IN FIZICA MEDICALA:

Evaluarea externă și independentă a programelor educaționale în fizică medicală pentru a determina dacă sunt respectate standardele este un proces important pentru asigurarea calității serviciilor. EFOMP (European Federation of Organisations for Medical Physics) a stabilit Consiliul European pentru Acreditare în Fizică Medicală (EBAMP: European Board for Accreditation in Medical Physics) pentru a evalua și acreditare evenimente educaționale în fizică medicală. EBAMP va funcționa în mod independent, de EFOMP, deoarece există un conflict de interese între activitățile educaționale EFOMP și rolul său în acreditarea unor cursuri educaționale și de atribuire a punctelor de DPC.

Acreditarea evenimentelor educaționale și de atribuire a punctelor de DPC vor fi efectuate on-line. Detalii suplimentare pot fi găsite pe site-ul EBAMP: www.ebamp.eu

ACREDITARE INTERNATIONALA DE DEZVOLTARE PROFESIONALA CONTINUA IN FIZICA MEDICALA:

Consiliul International de Certificare în Fizică Medicală (IMPCB: International Medical Physics Certification Board) a fost format pe 23 Mai 2010 de 11 organizații membre în fizică medicală si are ca obiective și scopuri:

Spre obiectivele, IMPCB a început să construiască modele pentru a dezvolta programe de certificare naționale, a stabilit cerințe pentru finalizarea cu succes a procesului de certificare, si lucreaza la colaborari cu IOMP si IAEA.

În cadrul reuniunii Consiliului IOMP în timpul Congresului Mondial 2015 din Toronto, a fost adoptat Memorandumul de înțelegere IOMP-IMPCB privind certificarea profesională a fizicienilor medicali. Detalii suplimentare pot fi găsite pe site-ul IMPCB: www.impcbdb.org

Referinte: