Permis de exercitare CNCAN

Fizicianul medical care utilizeaza surse sau generatori de radiatii ionizante trebuie sa fie posesor al permisului de exercitare, nivel 2, eliberat de CNCAN, pentru domeniul si specialitatea corespunzatoare, conform cu “Normele privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nuclere si desemnarea expertilor acreditati in protectie radiologica”, aprobate prin Ordinul nr.202/15.10.2002 al presedintelui CNCAN publicate in Monitorul Oficial, nr.936 bis/20.12.2002.

Acte necesare la eliberarea PERMISULUI DE EXERCITARE CNCAN nivel 2 pentru Fizicianul medical:

Expertul in Fizica Medicala trebuie sa fie posesor al permisului de exercitare, nivel 3, eliberat de CNCAN, pentru specialitatea corespunzatoare, conform cu “Normele privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nuclere si desemnarea expertilor acreditati in protectie radiologica”, aprobate prin ordinul nr. 202/15.10.2002 al presedintelui CNCAN publicate in Monitorul Oficial, nr. 936 bis din 20.12.2002.

Acte necesare la eliberarea PERMISULUI DE EXERCITARE CNCAN nivel 3 pentru Expertul in Fizica Medicala: