AG2011 Iasi & Bucuresti

CONVOCARE ADUNARE GENERALA A MEMBRILOR COLEGIULUI FIZICIENILOR MEDICALI DIN ROMANIA

PRIMA SEDINTA la Iasi in data de 17 Septembrie 2011 in Sala de Conferinta a Facultatii de Bioinginerie Medicală, a Universitatii de Medicină şi Farmacie “Gr.T.Popa” Iaşi (adresa: Strada Kogalniceanu 11-13, Iași 700454). Prima convocare a sedintei Adunarii Generale CFMR pentru anul 2011 a avut loc la Iasi cu ocazia celei de-a "II-a Conferinţa Naţională a Fizicienilor Medicali" 

Program - AG 2011 Iasi

ORDINEA DE ZI:

1.      Prezentarea activitatii CFMR (Martie 2010–August 2011)

2.     Prezentarea situaţiei contabile anuală – 2011

Sesiune Stiintifica (prezentare activitate, cate 10 min. pentru fiecare comisie):

1. Comisia Studii si Strategii de Dezvoltare Grup de Lucru CSSD

2. Comisia Profesional-Stiintifica si de Invatamant Grup de Lucru CPSI

3. Comisia Economico-Sociala si Asigurări de Sanatate Grup de Lucru CESAS

4. Comisia Imagine, Relatii Interne si Externe Grup de Lucru CIRIE

5. Comisia Acreditari si Avizari; Grup de Lucru CAA

6. Comisia Etica si Deontologie Profesionala Grup de Lucru CEDP

7. Comisia Administrativa si Financiar-Contabila

Masa Rorunda:

1.Dezbatere imbunatatirea lesislativa a "Normei privind expertul in fizica medicala"

2.Dezbatere Memoriu Justificativ privind introducerea in COR a profesiei de expert in fizica medicala

3.Dezbatere Organigrama (scala profesionala) fizician medical

4.Prezentare Workshop "European Commission Project: Guidelines on Medical Physics Expert" Sevilla, Spania, 9-10 Mai 2011

5.Dezbatere privind legiferarea exercitarii profesiei de fizician medical si expert in fizica medicala in unitatile medicale publice si private

6. Imaginea şi prestigiul fizicii medicale din România pe plan naţional şi internaţional

7. Absolventi fizica medicala si necesitatea de fizicieni medicali in Romania

8. Sincronizarea cursurilor de fizica medicala intre universitatiile din Romania

9. Colaborarea dintre institutii guvernamentale, universitati, instituţii medicale şi de cercetare, company, CFMR

10. Calificarea si validarea de studii de fizica medicala in Comunitatea Europeana

11. Pregatirea profesionala continua (CPD) in fizica medicala

12. Salarizarea fizicianului medical (grila salarizare, buget alocat, etc.)

13. Locuri de munca pentru fizicianul medical (oportunitati, angajari, burse, clasificarea ocupatiilor din Romania, etc.)

14. Accidente si incidente care au recurs din activitatea fizicianului medical

15. Codul de etica pentru profesia de fizician medical

A DOUA SEDINTA a Adunarii Generale CFMR pentru anul 2011 a avut loc in perioada 19-20 Noiembrie 2011 la Bucuresti in Sala de Conferinta a Facultatii de Stiinte Aplicate din cadrul Universitatii Politehnice Bucuresti (adresa: Spl. Independenţei, nr. 313, Sector 6, Bucureşti, RO-060042)

ORDINEA DE ZI:

Confomrm Programului - AG 2011 Bucuresti

Anunt ziar national Romania Libera 09.11.2011 (in editia electronica, anunt nr. 16579)