AG2019 Timisoara

Colegiul Fizicienilor Medicali din România (CFMR)

CONVOCATOR ADUNARE GENERALA

Presedintele Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania, in temeiul dispozitiilor art.64 alin.2, art.66 alin.2, art.68 lit.a) din Statutul Colegiului Fizicienilor Medicali din România si art.21 alin.4 din Ordonanta de Guvern nr.26/2000.

CONVOC

ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR COLEGIULUI FIZICIENILOR MEDICALI DIN ROMANIA

Adunarea Generala se va desfasura in PRIMA SEDINTA la Timisoara in Sala de Conferinte a Facultăţii de Fizică a Universităţii de Vest din Timișoara din Mun. Timişoara, Blvd. Vasile Pârvan, nr. 4, cod poştal 300223, jud. Timiş, data: 21.09.2019, ora: 13:00.

In situatia in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul stabilit prin Statutul CFMR, a DOUA SEDINTA va avea loc la Iasi la sediul CFMR adresa: Laborator Biofizica si Fizica Medicala, Facultatea de Fizica, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, Blvd. Carol I, nr.11, corp A, data: 05.10.2019, ora: 9:00.

Membrii CFMR pot fi reprezentati in fata Adunarii Generale de catre alte persoane in baza unei imputerniciri atestate de catre un notar.

ORDINEA DE ZI:

1. Prezentarea activităţii CFMR

2. Prezentarea situaţiei contabile anuală – 2018

3. Validarea listelor cu noi membrii ce au aderat la CFMR

4. Raportul privind avertismentul de practică a fizicienilor medicali falși în România

5. Aspecte privind dezbaterea publică de modificare a actelor legislative de către CNCAN

6. Schema națională de înregistrare pentru experți în fizică medicală

7. Registrul naţional al fizicienilor medicali

8. Programul naţional de dezvoltare profesională continuă în fizica medicală

9. Certificatului de calificare profesională în fizica medicală - codul individual de parafă

10. Registrul unic al cabinetelor de fizică medicală - libera practică pentru servicii publice conexe actului medical – activităţi autorizate de fizică medicală

11. Acreditarea furnizorilor de formare profesională continuă în fizică medicală - registrul evenimentelor naţionale știinţifice medicale de dezvoltare profesională continuă (DPC) / educaţia medicală continuă (EMC)

12. Fișa postului a fizicianului medical valabilă la nivel naţional

13. Ghidul de etică și conduită profesională în serviciile de sănătate în fizică medicală

14. Legiferarea organizaţiei naţionale profesionale a fizicienilor medicali (Legea nr.95/2006)

15. Delegaţie Ministerul Sănătăţii pentru specialitatea fizică medicală

16. Întocmire Procese Verbale ședinţă AG

17. Diverse probleme

INFORMATII SUPLIMENTARE

In cazul in care nu va veti putea prezenta la sedinta Adunarii Generale a Membrilor CFMR, procesul-verbal al sedintei va putea fi consultat pe pagina oficiala web a colegiului: www.cfmr.ro

Pentru informaţii suplimentare va puteti adresa Presedintelui CFMR la urmatoarele date de contact: E-mail: office@cfmr.ro, Fax:0332780143.

Preşedinte CFMR,

L.G.M.

NOTA:

Anuntarea si inregistrarea participantilor (inclusiv membrii) la Adunarea Generala CFMR este obligatorie inainte de particiare.

Participare membrii CFMR: GRATUIT.

Taxa participare non-membrii: 200 lei.

Membrii CFMR restantieri la plata cotizatie anuale pot participa la Adunarea Generala doar daca isi achita sumele restante, iar non-membrii si membrii asociati si studenti CFMR vor participa la AG doar in calitate de observatori.