HG privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018

NF Hotarare 2017-2018 22.02.2017

Proiect de Hotarare – programe 2017-2018 – 16.02.2016

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,

Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Colegiul Fizicienilor Medicali din România a trimis observatii si comentarii la proiectul de act normativ