AG2021 online

Colegiul Fizicienilor Medicali din România (CFMR)

CONVOCATOR ADUNARE GENERALA

Presedintele Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania, in temeiul dispozitiilor art.64 alin.2, art.66 alin.2, art.68 lit.a) din Statutul Colegiului Fizicienilor Medicali din România si art.21 alin.4 din Ordonanta de Guvern nr.26/2000.

CONVOC

ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR COLEGIULUI FIZICIENILOR MEDICALI DIN ROMANIA

Adunarea Generala se va desfasura in PRIMA SEDINTA - online, la data: 07.11.2021, ora: 10:00-12:00.

In situatia in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul stabilit prin Statutul CFMR, a DOUA SEDINTA va avea loc online, data: 27.11.2021, ora: 12:00.

Membrii CFMR pot fi reprezentati in fata Adunarii Generale de catre alte persoane in baza unei imputerniciri atestate de catre un notar.

ORDINEA DE ZI:

1. Prezentarea activităţii CFMR

2. Prezentarea situaţiei contabile anuală – 2020

3. Validarea listelor cu noi membrii ce au aderat la CFMR

4. Situaţia membrilor CFMR restanţieri la plata cotizaţiei anuale

5. Pregătire alegeri 2022 pentru conducerea CFMR

6. Recunoașterea CFMR de Guvernul României ca fiind de utilitate publică (OG 26/2000) şi întocmirea proiectului de lege privind recunoașterea organizaţiei naţionale profesionale a fizicienilor medicali (Legea nr.95/2006)

7. Echivalarea (recunoașterea) în România a certificatelor de expert în fizică medicală „European Attestation Certificate of the Medical Physics Expert” (EACMPE) emise de EEB (European Examination Board) - Federația Europeană a Organizațiilor pentru Fizică Medicală (EFOMP), International Medical Physics Certification Board” (IMPCB) emis de Organizaţia Internaţională pentru Fizica Medicală (IOMP), “American Board of Radiology certification in Medical Physics” (ABR) emis de Consiliul American de Specialități Medicale (ABMS), “American Board of Medical Physics certification” emis de Consiliul American de Fizică Medicală (ABMP), “Australia and New Zealand Certification of Qualified Medical Physics Specialists” (RO CMPS) emis de Colegiul Australian a Fizicienilor și Inginerilor în Medicină (ACPSEM), „Canadian certification of competence in clinical medical physics” emis de Colegiul Canadian a Fizicienilor în Medicină (CCPM), “Fachanerkennung SGSMP für Medizinische Physik” emis de Societatea Elvețiană de Radiobiologie și Fizică Medicală (SSRMP), “Diplôme de Qualification en Physique radiologique et médicale” (DQPRM) emis de Societatea Franceză de Fizică Medicală (SFPM) si Institutul Național pentru Știință și Tehnologie Nucleară din Saclay – Franţa (INSTN), “Fachanerkennung für Medizinische Physik der DGMP” emis de Societatea Germană pentru Fizică Medicală (DGMP) Deutschen Gesellschaft für Medizinische Physik,UK Clinical Scientist registration” emis de Consiliul Profesiilor de Sănătate și Îngrijire (HCPC) şi Institutul de Fizică și Inginerie în Medicină (IPEM) din Marea Britanie, sau a altor organizații internaționale cu expertiză similară

8. Stabilirea criteriilor de selecţie CFMR a membrilor comisiei de evaluare şi lista experţilor evaluatori pentru introducerea examenul naţional de certificare în fizică medicală

9. Pregătirea și expertiză profesională a membrilor comisiilor de evaluare a experţilor în fizică medicală din România:

§ ordinele președintelui CNCAN publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, privind stabilirea componenţei comisiei nominale de examinare cu data anunturilor pentru toate sesiunile de examinare a experţilor în fizică medicală de la data publicării normei până în prezent, ce s-au desfășurat în vederea eliberării permiselor de exercitare nivel 3

§ deciziile Ministrului Sănătăţii de numire a reprezentantului in comisiile nominale de examinare

§ dovezile de pregătire și experiență profesională a membrilor comisiei de examinare formată din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii si CNCAN în calitate de specialiști cu grad profesional înalt domeniul fizicii medicale pentru toate sesiunile de examinare a experţilor în fizică medicală de la data publicării normei până în prezent

§ dovezile de pregătirea clinică a candidaților sub supravegherea unui expert în fizică medicală depusă la dosar de examinare

10. Situația registrului naţional al experţilor în fizică medicală din România (reconstituit)

11. Situaţia punctelor credit DPC (Dezvoltare Profesională Continuă, echivalent EMC: Educaţia Medicală Continuă) acumulate de catre fizicianul medical şi expertul în fizică medicală

12. Menţinerea competenţei profesionale de fizician medical şi/sau expert în fizică medicală conform Programului de Dezvoltare Profesională Continuă (ciclul credite DPC per 5 ani)

13. Autorizarea furnizorilor de evenimente naţionale știinţifice de formare profesională continuă în fizică medicală sau cu o tematică conexă domeniului fizicii medicale

14. Înregistrarea furnizorilor de servicii publice conexe actului medical "activităţi autorizate de fizică medicală" în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale Partea a 3-a Ministrului Sănătății

15. Revista de Fizică Medicală

16. Aspecte privind dezbaterea publică de modificare a actelor legislative de către CNCAN şi Ministerul Sănătăţii

17. Certificarea/recunoaștere CFMR ca formator autorizat în specialitatea de fizică medicală

18. Taxa de autorizarea ANPIS pentru furnizorul de formare profesională autorizat pentru desfășurarea de programe în domeniul fizicii medicale

19. Întocmire Procese Verbale ședinţă AG

20. Diverse probleme

INFORMATII SUPLIMENTARE

In cazul in care nu va veti putea prezenta la sedinta Adunarii Generale a Membrilor CFMR, procesul-verbal al sedintei va putea fi consultat pe pagina oficiala web a colegiului: www.cfmr.ro

Pentru informaţii suplimentare sunt disponibile pe pagina web la sectiunea dedicata conferintei nationale de fizica medicala sau va puteti adresa Presedintelui CFMR la urmatoarele date de contact: E-mail: office@cfmr.ro, Fax:0332780143.

Preşedinte CFMR,

L.G.M.

Termen limita inscriere participanti: 3 Noiembrie 2021

Formular de participare (online).

Nu se accepta participarea la eveniment fara inscrierea in prealabil.

NOTA:

Anuntarea si inregistrarea participantilor (inclusiv membrii) la Adunarea Generala CFMR este obligatorie inainte de particiare.

Participare membrii CFMR: GRATUIT.

Taxa participare non-membrii: 200 lei.

Membrii CFMR restantieri la plata cotizatie anuale pot participa la Adunarea Generala doar daca isi achita sumele restante, iar non-membrii si membrii asociati si studenti CFMR vor participa la AG doar in calitate de observatori.