Anunturi job-uri 2018

Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București 

organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției contractuale vacante a unui post de Expert în Fizică Medicală în cadrul Laboratorului Radiologie-Imagistică Medicală.

Conditii specifice concurs:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială http://www.bagdasar-arseni.ro. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București, Şoseaua Berceni nr.12, Sectorul 4 sau Tel. 0213343025, interior 1122, 1123.

Anunt - organizare concursuri de angajare expert in fizica medicala

*********

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) din Bucureşti 

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacanta a 1 post de consilier, grad IA (fizică medicală) în cadrul Direcţiei Autorizare Utilizare Radiaţii Ionizante – Serviciul Autorizare Surse Industriale.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale 1 post de consilier, grad IA în cadrai Direcţiei Autorizare Utilizare Radiaţii Ionizante – Serviciul Autorizare Surse Industriale, sunt:

Locul de muncă: Bucureşti, Blvd. Libertăţii, nr.14, sectorul 5;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.cncan.ro. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) din Bucureşti, Blvd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5, tel. 0213163493, interior 131.

Anunt, tematica si bibiografie post vacant

*********

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” din Bucureşti 

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

1 post de fizician medical debutant in cadrul Secţiei Radioterapie/ Centrul de Boli oncologice

1 post de fizician medical debutant in cadrul Laboratorului Medicină Nucleară

1 post de fizician medical in cadrul Laboratorului Radiologie-Imagistică Medicală I (radiologie, osteodensiometrie, echografie, senologie imagistică).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

1. fizician medical debutant - Secţia Radioterapie:

2. fizician medical debutant - Laboratorul Medicină Nucleară:

3. fizician medical - Laboratorul Radiologie-Imagistică Medicală I:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta:

Actele prevăzute la punctele 2–7 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la structura de personal din S.U.U.M.C. “Dr.Carol Davila”, Pavilion Comandament etaj 1 camera 1-2, telefon 0213193051 – 60, interior 560 persoană de contact : p.c.c Cioran Ancuta, în perioada 05.11.2018 – 16.11.2018, (în perioada 05.11.2018 -15.11.2018 între orele 09:00 – 14:00). NU se mai primesc dosare pentru înscriere după data 16.11.2018, ora 13:00

NU SE ADMITE COMPLETAREA DOSARULUI DE CONCURS DUPA DEPUNEREA ACESTUIA, CU EXCEPŢIA DEPUNERII ULTERIOARE A CAZIERULUI JUDICIAR, în original, CARE VA FI PREZENTAT LA PRIMA PROBA DE CONCURS

Concursul constă în următoarele etape:

Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă. Ocuparea posturilor se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor finale obţinute de candidaţii declaraţi admişi la finalul concursului.

1. fizician medical debutant - Secţia Radioterapie:

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, astfel:

2. fizician medical debutant - Laboratorul Medicină Nucleară:

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, astfel:

3. fizician medical - Laboratorul Radiologie-Imagistică Medicală I:

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, astfel:

BIBLIOGRAFIA şi TEMATICA pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de fizician medical debutant (studii superioare) - Secţia Radioterapie:

Bibilografia

Tematica:

I.Fizică nucleară

II. Dozimetrie

III. Radioprotecţie

IV.Radiobiologie

V. Tehnici de radioterapie si imagistică medicală

11. Modalitati de imagistica medicala

12. Surse şi generatoare de radiaţii utilizate în radioterapie

BIBLIOGRAFIA şi TEMATICA pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de fizician medical debutant (studii superioare) - Laboratorul Medicină Nucleară:

Bibilografia

Tematica:

I.Fizică nucleară

II. Dozimetrie

III. Radioprotecţie

IV.Radiobiologie

V. Tehnici de radioterapie si imagistică medicală

BIBLIOGRAFIA şi TEMATICA pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de fizician medical (studii superioare) - Laboratorul Radiologie-Imagistică Medicală I:

       2. BIBLIOGRAFIE:

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.scumc.ro. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti, telefon 0213193051, 0213193061, interior 560.

*********

Unitatea Militară 02433 Bucureşti 

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de personal civil a unui post vacant de execuţie fizician medical, in cadrul Laboratorului de Terapie energii înalte din Secţia Radiobiologie şi Protecţie Medicală împotriva efectelor radiaţiilor ionizante.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician medical sunt:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Depunerea dosarelor şi organizarea concursurilor se vor face la sediul U.M. 02433, Bucureşti, strada Grigore Cobaicescu nr. 24-28, Sector 1, unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare. Date de contact ale secretarului, la Tel. 0213156453. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială http://www.ccsmm.ro sau http://directiamedicala.mapn.ro

Anunt, tematica si bibliografie concurs fizician medical (in format PDF)

*********

Universitatea „Ovidius” din Constanţa 

organizează concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată a 1 post de execuţie, vacante, în cadrul Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Studiul Morfologic şi Genetic în Patologia Malignă, normă întreagă (8 ore/zi), care pot fi ocupate şi cu fracţie de normă (1/2 normă x 2/1 post), asistent de cercetare (fizica medicala) – Platforma de Medicină de Laborator.

Conditii specifice ocupare post vacant:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.univ-ovidius.ro. Relaţii suplimentare la sediul Universităţii „Ovidius” din Constanţa – Direcţia Resurse Umane, Biroul Personal – Cămin 1 – camera 14 , Mun. Constanta, Blvd. Mamaia, nr. 124, jud. Constanta, sau Tel. 0241615903.

*********

Spitalul Orăşenesc Nehoiu, județul Buzău 

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante a unui post de fizician medical din cadrul Laboratorului Radiologie şi Imagistică Medicală.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician medical sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.spitalnehoiu.com Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Orăşenesc Nehoiu, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 17, judeţul Buzău, Tel. 0238554994 / 0238554632.

Anunt post vacant fizician medical

Tematica si Bibliografie post vacant fizician medical

*********

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Constanţa 

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante a unui post de fizician medical.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician medical sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art.6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.spitalulconstanta.ro. Relaţii suplimentare se obțin la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Constanţa, Blvd. Tomis, nr.145, tel. 0241503460.

*********

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş

 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale, vacante a unui post de fizician medical in cadrul Laboratorului de Medicină Nucleară.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.spitalmures.ro. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, str. Gh. Marinescu nr. 50, camera 4107, tel. 0265212111, interior 462.

Anuntul privind ocuparea unui post vacant de fizician medical

Metodologia privind ocuparea unui post vacant de fizician medical la Laborator Medicina Nucleara

Fisa postului pentru postul de fizician medical

*********

Spitalul Municipal „Dr. Teodor Andrei“ Lugoj, judeţul Timiş

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante a unui post de fizician medical debutant - aparatură medicală in cadrul Biroului de Management al Calităţii.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician medical debutant sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială https://www.smlugoj.ro. Relaţii suplimentare la Spitalul Municipal „Dr. Teodor Andrei“, Lugoj, cu sediul în Mun. Lugoj, str. Gh. Doja, nr. 36, judeţul Timiş, tel. 0256355340, interior 215.

Anunt si bibliografie concurs fizician medical debutant (in format PDF)

*********

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, județul Dolj 

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuţie vacantă a unui post fizician medical debutant în cadrul Laboratorului de Radioterapie;

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician medical debutant sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială http://www.scjuc.ro. Relaţii suplimentare se obțin la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, str. Tabaci, nr. 1, județul Dolj, tel. 0251502306.

Anunt din data de 24.09.2018 concurs ocupare loc de munca fizician medical debutant 

Tematica si bibliografie fizician medical debutant (format PDF)

*********

Antares Clinic - Piatra Neamț 

cauta pentru angajare in cadrul unui program full-time un fizician medical in cadrul Laboratorului de Radiologie si Imagistică Medicală

Cerințe angajare: 

Experiența in domeniu poate fi un avantaj. Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială https://antares-clinic.ro Daca doriți sa va alaturati echipei, sunteti rugati sa trimiteti un CV pe adresa de e-mail: irinagaina@antares-clinic.ro sau la recepția Antares Clinic din Mun. Piatra Neamt, Blvd. Republicii, nr. 25, jud. Neamt 

Aplică online pentru jobul de fizician medical http://www.romedic.ro/antares-clinic/joburi/17058

*********

Unitatea Militară 02433 Bucureşti

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, a unui post de fizician medical, în Laboratorul de terapie energii înalte din Secţia radiobiologie şi protecţie medicală împotriva efectelor radiaţiilor ionizante

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Conditii concurs:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Depunerea dosarelor şi organizarea concursurilor se vor face la sediul U.M. 02433, Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28.sector 1, unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare. Date de contact ale secretarului la Tel. 0213156453. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială http://www.ccsmm.ro sau http://directiamedicala.mapn.ro

*********

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” din Bucureşti 

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale a 2 posturi vacante de fizician medical (studii superioare), grad profesional “fizician medical” din cadrul următoarelor microstructurii:

Laborator Radiologie-Imagistică Medicală I (radiologie, osteodensiometrie, echografie, senologie imagistică)

Laborator Medicină Nucleară

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician medical sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială http://www.scumc.ro. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti, Tel. 0213193051, 0213193061, interior 594, 108.

Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea unui număr de 2 posturi vacante de fizician medical (studii superioare), grad profesional "fizician medical"

*********

Complexul Multifuncțional „Caraiman” din București 

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, a unui post de fizician medical in cadrul Laboratorului de Radiologie si Imagistica Medicala, Serviciul Ingrijiri Medicale.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

        a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

        b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

        c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

        d) are capacitate deplină de exercițiu;

        e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

        f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

       g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician medical sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://cmcaraiman.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Complexului Multifuncțional „CARAIMAN” din București, sector 1, str. Caraiman, nr. 33A, Tel. 0212244073 int. 120.

Anunt, tematica si bibliografie concurs de angajare fizician medical

*********

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale a unui post vacant de fizician medical in cadrul Laboratorului de Medicină Nucleară.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială http://www.spitalmures.ro. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din Târgu Mureş, str. Gh. Marinescu nr. 50, et. 1, camera 4107, tel. 0265212111 interior 462.

Anunțul privind ocuparea unui post de fizician medical

Metodologia privind ocuparea unui post de fizician medical

Fișa postului de fizician medical

*********

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion lonescu de la Brad“din Iaşi 

organizează concurs de recrutare în vederea ocupării a funcţiei contractuale de execuție vacante a unui post de fizician (medical veterinar) pe perioadă determinată pentru o perioada de 36 luni în cadrul Departamentului Preclinici, Facultatea de Medicină Veterinară.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Salariul brut al fizicianului (medical veterinar) renumerat cu 2884 lei/luna.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială http://www.uaiasi.ro Relaţii suplimentare se pot obţine la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion lonescu de la Brad“din Iaşi, Tel. 0232407378.

ANUNŢ fizician (medical veterinar): documentele necesare, condiţii generale, condiţii specifice, probe de concurs, tematică şi bibliografie, date de concurs

*********

Spitalul de Pediatrie din Piteşti, județul Argeș 

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante a unui post de fizician medical debutant pe perioadă nedeterminată în cadrul Laboratorului de Radiologie şi Imagistică Medicală.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare:

     a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

     b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

     c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

     d) are capacitate deplină de exercițiu;

     e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

     f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială http://www.pediatriepitesti.ro Relații suplimentare la Spitalul de Pediatrie din Piteşti, str. Dacia nr. 1, cod postal 110414, județul Argeș sau Tel. 0248220800, int.113.

Anunt si bibliografie fizician medical debutant

*********

SC Molecular Imaging SRL Botosani angajeaza un fizician medical

Angajator: SC Molecular Imaging SRL, adresa: str. C. Nationala, Nr. 2, Botosani, in incinta Spitalului de Recuperare "Sf. Gheorghe" Botosani

Locuri de munca disponibile: 1

Conditii: studii superioare

Norma incadrare lucru: nedeterminata 8 ore/zi

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 11 Septembrie 2018: termenul limită de depunere a dosarelor;

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Molecular Imaging, din Str. C-tin. Dracsini Nr.2, 710292, Botosani, Romania, Tel: 0799107107 sau E-mail: office@molimag.eu sau accesând pagina oficială http://www.molimag.eu

*********

Spitalul Municipal Orşova, judeţul Mehedinţi 

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, 1 post de fizician medical debutant în cadrul Laboratorului de Radiologie si Imagistică Medicală.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare:

    a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

    b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exercițiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

    f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială http://www.spitalulmunicipalorsova.ro Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Municipal Orşova din Blvd. Porțile de Fier, nr. 34, Orșova, cod postal 225200, judeţul Mehedinţi sau Tel. 0252361908.

Anunt si bibliografie fizician medical debutant

*********

Spitalul Municipal „Dr. Cornel Ignat” din Câmpia Turzii, judeţul Cluj

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante a unui post (timp parţial 2 ore/zi) de fizician medical in cadrul Laboratorului de Radiologie şi Imagistică Medicală

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare:

   a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

   b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

   c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

   d) are capacitate deplină de exercițiu;

   e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

   f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială http://www.spitalulcampiaturzii.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Municipal „Dr. Cornel Ignat” din Câmpia Turzii, judeţul Cluj sau Tel. 0264365630.

*********

Spitalul Orăşenesc Panciu, judetul Vrancea

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante a unui post de fizician medical debutant in cadrul Laboratorului Radiologie si Imagistica Medicala.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/23.03.2011 cu modificările și completările ulterioare:

   a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

   b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

   c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

   d) are capacitate deplină de exercițiu;

   e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

   f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

   g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relaţii suplimentare la sediul Spitalul Orăşenesc Panciu cu sediul în loc. Panciu, str. N. Titulescu, nr. 99, jud. Vrancea, Tel. 0237275600 int.112 şi 119, Fax: 0237275779, E-mail: spitalpanciu@yahoo.com sau accesând pagina web oficială http://www.spitalpanciu.ro

Anunt, bibliografie, fisa post - fizician medical

*********

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş“ din Baia Mare 

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale a unui post de fizician medical debutant in cadrul Laboratorului de Radioterapie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/23.03.2011 cu modificările și completările ulterioare:

     a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

     b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

     c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

     d) are capacitate deplină de exercițiu;

     e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

     f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Informaţii suplimentare se pot obţine la Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş“ din Baia Mare, serviciul R.U.N.O.S., Str. George Coșbuc, nr. 31, Mun. Baia Mare, cod poștal 430031, jud. Maramureș, Tel. 0262205100, int. 2284 sau 0262218712 sau sunt disponibile accesând pagina web oficială http://www.spitaljbm.ro.

Anunț de concurs post fizician medical debutant

Anunţ amânare concurs fizician medical debutant

*********

Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” din Bucureşti 

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante, a unui post de fizician medical debutant în cadrul Laboratorului Radioterapie cu Energii înalte

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician medical debutant sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art.6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială http://www.iob.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” din Bucureşti, Şos. Fundeni, nr. 252, Sectorul 2, sau la Tel. 0212271123.

Anunt concurs post fizician medical 

Tematica si Bibliografie post fizician medical

*********

Universitatea Transilvania din Braşov 

scoate la concurs un post contractual temporar vacant de cercetător ştiinţific in fizică medicală

in cadrul unui proiect de cercetare, perioadă determinată de 2 ani şi o lună (16.08.2018- 15.09.2020), studii superioare, aflat la Facultatea de Medicină, Departamentul de Discipline Fundamentale, Profilactice și Clinice

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială https://medicina.unitbv.ro. Relații suplimentare se obțin în clădirea Rectorat, Braşov, Blvd. Eroilor, nr.29, jud. Braşov sau la Tel. 0268413000, interior 139 sau 152.

Anunt post cercetător ştiinţific in fizică medicală

*********

Centrul de Cercetări Ştiinţifice Medico-Militare Bucureşti

(Unitatea Militară 02433 Bucureşti) 

structură subordonată Direcţiei Medicale a Ministerului Apărării Naţionale

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, 1 post vacant de fizician medical în Laboratorul de terapie energii înalte din Secţia radiobiologic şi protecţie medicală împotriva efectelor radiaţiilor ionizante

Conditii:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Depunerea dosarelor şi organizarea concursurilor se vor face la sediul U.M. 02433, Bucureşti, unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare. Relații suplimentare se pot obține la sediul U.M. 02433, Bucureşti, strada Grigore Cobaicescu, nr. 24-28, sector 1, Tel. 0213156453 pe pagina web oficiala http://www.ccsmm.ro sau http://directiamedicala.mapn.ro

*********

Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfanţul Ioan“ din Bucureşti

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacanta de 1/2 norma post de fizician medical, in cadrul Laboratorul de Radiologie şi Imagistică Medicală.

Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Clinic de Urgenţă „Sfanţul Ioan“, Bucureşti, Şoseaua Vitan Bârzeşti, nr. 13, sectorul 4 sau pe pagina web oficiala https://www.sfib.ro

Anunt concurs post fizician medical

Bibliografie concurs fizician medical

*********

Spitalul Municipal Aiud, județul Alba,

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, 1 post temporar vacant de fizician medical in cadrul Laboratorului de Radiologie şi Imagistică Medicală.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială http://spitalaiud.ro. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Aiud, str. Spitalului nr. 2, județul Alba, tel. 0258861816, interior 192.

Anunt concurs post temporar vacant fizician medical

*********

Centrul de Diagnostic și Tratament Oncologic ONCO CARD Brașov cauta pentru angajare unui fizician medical in cadrul Laboratorului de Radioterapie

ONCO CARD S.R.L. Brașov căută coleg/ă care să se alăture pe poziția de:

 Conditii:

Se căută o persoană care să:

Se ofera:

Centrul de Diagnostic și Tratament Oncologic ONCO CARD a fost inaugurat în anul 2012 și reprezintă cea mai modernă platformă de diagnostic și tratament oncologic din România, ce se întinde pe o suprafață de 8200 mp² și este structurată pe 5 nivele. Cu o investiție de 24 de milioane de euro, clinica se bazează pe un concept inovator de medicină integrativă ce începe din faza de diagnosticare și acoperă toată perioada de terapii active specifice. Aparatura de ultimă generație permite crearea celei mai complexe platforme de investigații și asigură fiecărui pacient o abordare personalizată care crește șansele de curabilitate și calitate a vieții.

Mai multe informatii pe pagina oficiala web a Centrul de Diagnostic și Tratament Oncologic ONCO CARD http://oncocard.ro sau la adresa Mun.  Brașov, str. Carierei, nr. 65A, jud. Brașov, Tel.0268448000, Fax:0268448010. Dacă vrei să faci parte din echipa ONCO CARD trimite CV-ul la adresa de e-mail recrutare@oncocard.ro

*********

Antares Clinic – Onesti cauta pentru angajare in cadrul unui program full-time Fizicieni medicali (operator RMN)

Cerinte: 

- Nivel educatie - Studii superioare licenta in Fizica, specilizarea Fizica medicala

- Abilitati de comunicare, capacitate de organizare si planificare o activitatilor

- Abilitati de coordonare si dezvoltare a echipei

- Cunostinte bune de Microsoft OffIce (in special Word, Excel) si internet

- Cunostinte bune de limba engleza - constituie avantaj

- Atitudine pozitiva si proactiva

- Persoana serioasa, dinamica si responsabila

- Seriozitote si perseverenta in atingerea obiectivelor

- Spirit de echipa

Experienta in domeniu poate fi un avantaj

Daca doriti sa va alaturati echipei Antares Clinic, va rugam sa trimiteti un CV pe adresa de e-mail: luanapopa@antares-clinic.ro / irinagaina@antares-clinic.ro sau la receptia Antares Clinic din Mun.Onesti, Str. Muncii nr. 2 Bis, jud. Bacau. 

Mai multe informatii pe pagina oficiala web a Antares Clinic http://www.antares-clinic.ro

*********

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Galați 

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, a 2 posturi de expert în fizică medicală / fizician medical / fizician medical debutant, cu studii superioare in cadrul Laboratorului de Radioterapie

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.spitalulurgentagalati.ro. Relaţii suplimentare se obțin la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”, Mun. Galaţi, Str. Brăilei, nr. 177, jud. Galaţi. tel. 0236301109.

Anunt concurs si bibliografie posturi expert în fizică medicală / fizician medical / fizician medical debutant

*********

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila” Bucureşti

organizează concurs de încadrare a unui post de 

EXPERT ÎN FIZICĂ MEDICALĂ în cadrul Secției Radioterapie, Centrul de Boli Oncologice

– FUNCȚIE DE OFIȚER – 

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr.Carol Davila” Bucureşti scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.124/2017 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările și completările ulterioare, postul militar de expert în fizică medicală în Secția Radioterapie, Centrul de Boli Oncologice  – funcție de ofițer, gradul locotenent-colonel.

Persoana care va fi declarată „admis” în urma desfăşurării concursului pentru postul vacant, va fi chemată/rechemată în activitate ca ofițer, cu gradul maxim de MAIOR și va dobândi calitatea de cadru militar în activitate, cu drepturile și obligațiile care decurg din aceasta, în conformitate cu prevederile legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.30/2012.

În vederea încadrării postului vacant de expert în fizică medicală  pot fi chemaţi sau rechemaţi în activitate candidaţii care provin din:

ofiţeri în rezervă, cu gradul cel mult maior, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în condiţiile art. 37 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu au absolvit o instituţie civilă de învăţământ superior;

persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ.

1. Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea postului vacant scoase la concurs:

Candidaţii trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la lit. c)-k) se declară în scris, pe propria răspundere, în cuprinsul cererii de înscriere la concurs.

2. Dosarul de înscriere cuprinde:

a) cerere de înscriere la concurs, conform anexei nr. 1 la Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.124/2017;

b) formular de bază – date personale – document tipizat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 15 la Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.585/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

c) certificatul de cazier judiciar, în original;

d) copia certificatului de naştere;

e) copia cărţii de identitate;

f) copii ale actelor de studii sau dovada absolvirii acestora, astfel:

g) livretul militar sau adeverinţa eliberată de centrul militar zonal/judeţean/de sector care atestă calitatea de rezervist şi, după caz, efectuarea pregătirii militare.

Documentele vor fi cuprinse într-un dosar cu şină.

Documentele tipizate prevăzute la lit. a) şi b) se asigură candidaţilor prin grija SUUMC, se completează de către candidaţi şi se depun la dosar în termenul legal.

Formularul de bază – date personale se completează de către candidați în prezenţa şi sub îndrumarea unui reprezentant al structurii de securitate din cadrul structurii organizatoare.

Copiile documentelor prevăzute la lit. d)-f) se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, pe baza documentelor originale prezentate de candidaţi.

Costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate.Fişele de examinare medicală se asigură candidaţilor prin grija SUUMC.

Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la structura de resurse umane din S.U.U.M.C. “Dr.Carol Davila” (Pavilion Comandament etaj.1 camera 12, telefon 021.319.30.51 – 60, interior 506, persoană de contact : lt.col. Gheorghe Mihail) în perioada 14.05.2018 – 24.05.2018 (08,00 – 15,00), 25.05.2018 (08,00 – 13,00) 

Concursul constă în următoarele etape:

a) înscrierea la concurs;

b) verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs;

c) selecţia candidaţilor, prin susţinerea testelor eliminatorii de aptitudini;

d) testul scris de evaluare a cunoştinţelor de specialitate,

e) afişarea rezultatelor finale.

Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă.

Dosarele care, la data prezentării, au fost incomplete pot fi completate până la data expirării termenului de înscriere.

CALENDARUL de desfăşurare a concursului organizat pentru ocuparea unui post militar vacant de Expert în fizică medicală (studii universitare de master):

*Examinarea medicală se desfăşoară în conformitate cu prevederile Metodologiei privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi în rândul cadrelor militare în activitate, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr.M.114/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 858 din 25 noiembrie 2014.

**Evaluarea psihologică şi a nivelului de pregătire fizică se desfăşoară în cadrul Centrului Zonal de Selecţie şi Orientare Breaza, astfel:

Întrucât evaluarea psihologică și a nivelului de pregătire fizică se realizează de către o altă structură pot interveni modificări privind organizarea și desfăşurarea acestor probe care se publică în cel mai scurt timp la sediul SUUMC şi pe pagina de internet a acestuia.

Afişarea tuturor datelor cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului vor fi afişate la avizierul unităţii şi pe site-ul de iternet al unităţii pe adresa www.scumc.ro în partiţia Carieră.

BIBLIOGRAFIA

TEMATICA:

I. Fizică nucleară

II. Dozimetrie teoretica

III. Radioprotecţie

IV.Radiobiologie

V. Tehnici de radioterapie moderne si dozimetrie aplicata

11. Acceleratoare liniare medicale, plan tratament computerizat si dozimetrie in radioterapia cu fascicul extern

Anunț, tematica si bibliografie concurs expert în fizică medicală

*********

Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu 

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție temporar vacantă de fizician medical (normă 0.5) in cadrul Laboratorului Radiologie și Imagistică Medicală.

Condiții generale:

Conform art. 3 al Regulamentului-cadru din 23 martie 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

Condiții specifice:

Calendarul concursului:

Dosarul de înscriere:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru din 23 martie 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web http://www.spitalgorj.ro Relații suplimentare se pot obține la sediul Serviciul Resurse Umane, Normare, Organizare şi Salarizare a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu,Str. Progresului, nr. 18, Târgu Jiu, județul Gorj, tel. 0253237803 sau e-mail office@spitalgorj.ro

Anunț, tematica si bibliografie concurs fizician medical (normă 0.5) si documente suplimentare

**********

Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” din Oradea, județul Bihor 

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacant, 0.5 norma post de fizician specialist in cadrul Laboratorului de Radioterapie

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician specialist la Laboratorul de Radioterapie sunt:

o diplomă de licenţă în specialitate;

o examen de grad specialist;

o 4 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

o 19 februarie 2018, ora 14:00: data limită pentru depunerea dosarelor;

o 27 februarie 2018, ora 10:00: proba scrisă;

o 05 martie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web http://www.scmo.ro. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” din Oradea, str. Corneliu Coposu nr.12, județul Bihor, tel. 0259307700 sau 0359803800, interior 174, zilnic, între orele 07:00-08:00 şi 13:00-15:00 şi vineri între orele 07:00-08:00 şi 13:00-14:00.

Anunt concurs pe perioada nedeterminata 0.5 post fizician specialist

Calendar desfasurare concurs fizician specialist 

Acte necesare dosar concurs fizician specialist 

Tematica concurs fizician specialist

**********

Spitalul Orăşenesc Novaci, judeţul Gorj

organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată a unui post de fizician medical debutant in cadrul Laboratorului Radiologie şi Imagistică Medicală.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web http://www.spitalnovaci.ro Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Orăşenesc Novaci, cu sediul în Novaci, Str. Gruiului nr. 1, judeţul Gorj, tel. 0253466482, interior 112.

Anunț, tematica si bibliografie concurs post vacant fizician medical debutant

**********

Spitalul Orăşenesc din Bumbești-Jiu, judeţul Gorj

 organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de 0,5 normă post fizician medical debutant în cadrul Laboratorului de Radiologie şi Imagistică Medicală.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician medical debutant sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web http://www.spitalbumbesti-jiu.ro Relaţii suplimentare la sediul Spitalului Oraşului Bumbeşti-Jiu din str. Zorilor nr. 1, judeţul Gorj, tel. 0253463042 sau 0353139922.

Anunț, tematica si bibliografie concurs post vacant fizician medical debutant

**********

Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad 

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, a unui post de fizician medical debutant in cadrul Laboratorului de Radiologie şi Imagistică Medicală.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele:

Conditii specifice:

Condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web http://www.scjarad.ro. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile la sediul Spitalului Clinic Județean de Urgență din Arad, Mun. Arad, str. Andrenyi Karoly, nr.2-4, jud. Arad, tel. 0357407200, int. 277.

Anunț concurs post vacant fizician medical debutant 

Tematica si bibliografie - fizician medical debutant