AG2018 Bucuresti

Colegiul Fizicienilor Medicali din România (CFMR)

CONVOCATOR ADUNARE GENERALA

Presedintele Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania, in temeiul dispozitiilor art.64 alin.2, art.66 alin.2, art.68 lit.a) din Statutul Colegiului Fizicienilor Medicali din România si art.21 alin.4 din Ordonanta de Guvern nr.26/2000.

CONVOC

ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR COLEGIULUI FIZICIENILOR MEDICALI DIN ROMANIA

Adunarea Generala se va desfasura in PRIMA SEDINTA la Bucuresti in Sala de Conferinte Berlioz, Hotel IBIS Gara de Nord, adresa: Calea Grivitei, nr.143, sector 1, Bucuresti, data: 29.09.2018, ora: 13:30.

In situatia in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul stabilit prin Statutul CFMR, a DOUA SEDINTA va avea loc la Iasi la sediul CFMR adresa: Laborator Biofizica si Fizica Medicala, Facultatea de Fizica, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, Blvd. Carol I, nr.11, corp A, data: 14.10.2018, ora: 9:00.

Membrii CFMR pot fi reprezentati in fata Adunarii Generale de catre alte persoane in baza unei imputerniciri atestate de catre un notar.

ORDINEA DE ZI:

1. Prezentarea activităţii CFMR

2. Prezentarea situaţiei contabile anuală – 2017

3. Validarea listelor cu noi membrii ce au aderat la CFMR

4. Delegaţie Ministerul Sănătăţii pentru specialitatea fizică medicală

5. Legiferarea organizaţiei naţionale profesionale a fizicienilor medicali (Legea nr.95/2006)

6. Aspecte privind dezbaterea publică de modificare a actelor legislative de către CNCAN

7.  Alegere vice-președinte CFMR Sucursala Valahia

8. Validare rezultate alegeri

9. Întocmire Procese Verbale ședinţă AG

10. Diverse probleme

INFORMATII SUPLIMENTARE

In cazul in care nu va veti putea prezenta la sedinta Adunarii Generale a Membrilor CFMR, procesul-verbal al sedintei va putea fi consultat pe pagina oficiala web a colegiului: www.cfmr.ro

Pentru informaţii suplimentare va puteti adresa Presedintelui CFMR la urmatoarele date de contact: E-mail: office@cfmr.ro, Fax:0332780143.

Preşedinte CFMR,

L.G.M.