Regulament privind tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare

Data postării: Jun 07, 2018 8:58:38 AM

Data publicare anunt CNCAN: 04.06.2018

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 (r1), art. 7 alin. (1), va aducem la cunostinta urmatoarele: Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul de „Regulament privind tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare”.

Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania isi exprima intentia de a transmite observatii si comentarii in interesul fizicienilor medicali din Romania si a unitatilor sanitare in care acestia lucreaza. Toti membrii CFMR sunt rugati sa transmita observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise la adresa de email office@cfmr.ro in termen pentru a fi incluse in adresa oficiala CFMR. 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise pana la data de 14.06.2018

HG Tarife

Nota de fundamentare

Regulament tarife

Colegiul Fizicienilor Medicali din România a trimis observatii si comentarii la proiectul de act normativ, a se vedea adresa CFMR si sinteza observatii a Regulamentului privind tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare