Anunturi job-uri 2016

Institutul  Național de Endocrinologie "C. I. Parhon" Bucuresti

 organizează concurs pentru ocuparea unui post asistent de cercetare stiintifica stagiar, fizician medical debutant în cadrul  Laboratorului de Medicina Nucleara

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte: 

• Cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa candideze; 

• Copii legalizate dupa diploma de bacalaureat sau echivalenta, diploma de licenta, ori echivalenta, insotite de foaia matricola; 

• Copie legalizata dupa cartea de munca sau copie-extras din Registrul general de evidenta a salariatilor, pentru a dovedi vechimea; 

• Copie legalizata dupa adeverinta/certificat de confirmare in gradul profesional si alte diplome sau titluri stiintifice sau academice;

• Curriculum vitae;

• Lista lucrarilor publicate, insotita de cate un exemplar din cel putin 5 lucrari reprezentative; 

• Declaratie scrisa ca nu a fost condamnat penal pentru fapte ce iI face incompatibil cu postul pentru care doreste sa concureze; 

• Certificate privind starea de sanatate; 

• Certificat profesional curent eliberat de Colegiul Fizicienilor Medicilor din Romania; 

• Alte inscrisuri solicitate de legislatia in vigoare. 

• Chitanta de plata a taxei de concurs. 

Taxa de concurs este 150 lei. 

Durata si finalizarea concursului este de 30 zile de la data incheierii inscrierii, la nivelul comisiei de concurs si de 45 zile la nivelul institutiei sau al unitatii organizatoare a concursului, de la depunerea raporetului comisiei de concurs. 

Calendar concurs:

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială www.instparhon.ro

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Institutului National dc Endocrinologie "C.I.Parhon" din București, B-dul Aviatorilor nr. 34-36 sector 1 sau la Tel. 021/317.20.41 int. 112, 258.

Anunt aparut in Viata Medicala Nr. 49 din data de 02.12.2016

Anunt concurs fizician medical debutant 

*********

Direcția de Sănătate Publică Dolj

 organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, în cadrul Laboratorului de Igiena Radiaţiilor, după cum urmează:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.dspdolj.ro Relații suplimentare se obțin la sediul Direcției de Sănătate Publică Dolj din Craiova, str. Tabaci nr. 1, telefon: 0251/502.360.

Anunt concurs fizician (sanatate publica), tematica si bibliografie concurs 

*********

SC Molecular Imaging SRL Botosani angajeaza un fizician medical in Laboratorul de Medicina Nucleara - Centrul de Imagistica Scintigrafie si RMN

Angajator: SC Molecular Imaging SRL, adresa: str. C. Nationala, Nr. 2, Botosani, in incinta Spitalului de Recuperare "Sf. Gheorghe" Botosani

Locuri de munca disponibile: 1

Alte conditii/beneficii: Studii superioare - licenta si master in fizica medicala

Norma incadrare lucru: nedeterminata 8 ore/zi

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 18 noiembrie 2016: termenul limită de depunere a dosarelor;

Mod solutionare oferta: CV + telefon

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Molecular Imaging, din Str. C-tin. Dracsini Nr.2, 710292, Botosani, Romania, Tel: 0799107107 sau E-mail: office@molimag.eu sau accesând pagina oficială http://www.molimag.eu 

*********

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca 

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuţie, vacante, de fizician medical, la Medfuture.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.umfcluj.ro sau http://www.medfuture.umfcluj.ro Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul universităţii, Cluj-Napoca, str. Victor Babeş nr. 8, etaj 2, camera 209, telefon 0264/597.256, int 2164, 2165, 2166.

*********

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov 

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante  de fizician medical în cadrul Laboratorului de Radiologie şi Imagistică Medicală.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Informaţii şi detalii privind bibliografia de concurs sunt disponibile la Spitalulul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, Calea București nr. 25-27, Serviciul RUNOS, nr. telefon 0268/320.022, interior 259 şi 294.

Anunt concurs fizician medical si tematica si bibliografie concurs

*********


Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș 

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, pentru un post vacant de consilier, (absolvent(a) specializarea fizică medicală) clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Monitorizare şi Laboratoare;

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice de consilier, clasa I, grad profesional superior sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș din Baia Mare, str. Iza nr. 1 A, Județul Maramureș, telefon 0262/276.304 sau pagina web http://apmmm.anpm.ro.

*********

Direcția de Sănătate Publică Prahova 

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de fizician debutant (sanatate publica), pentru Laboratorul Igiena Radiaţiilor.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.dspph.ro. Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției de Sănătate Publică Prahova, cu sediul în Ploiești, str. Tache Ionescu, nr. 13, et. 1, cam. 5, telefon: 0244/407.762.

*********

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare,

 cu sediul în Bucureşti, B-dul Libertăţii nr. 14, sector 5, organizează concurs pentru ocuparea pentru perioada nedeterminata a următoarelor posturi vacante de execuție, de natura contractuală:

1) Consilier gr. I  (absolvent(a) specializarea fizică medicală) în cadrul Compartimentului Surse Medicale de Radiații Ionizante, Direcția Autorizare Utilizare Radiații Ionizante – 1 post,

2) Consilier gr. I (absolvent(a) specializarea fizică medicală) în cadrul Compartimentului Zona 2 Muntenia, Directia Supraveghere Utilizare Radiații Ionizante – 2 posturi.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

*********

Medisprof Cancer Center Cluj Napoca cauta sa angajeze un  fizician medical full sau part-time, care sa se alature echipei medicale. 

Scopul general al postului: Se va ocupa de toate aspectele de fizica medicala din departamentul de radioterapie respectiv: calibrarea si comisionarea echipamentelor, asistenta clinica, controlul de calitate al echipementelor si a tratamentului administrat, respectarea legislatiei si regulilor de siguranta si licenta a aparaturii

Medisprof Cancer Center va dispune de doua acceleratoare liniare. In functie de indicatii, tratamentele vor fi planificate si efectuate folosind tehnici de management respirator.

Salariul propus este competitiv cu cele din Uniunea Europeana, diverse stimulente materiale fiind negociabile. Echipa manageriala este deschisa, ca si pana in prezent, la sustinerea de proiecte de dezvoltare personala pe linie profesionala atat administrativ cat si material.

Se va oferi training in tehnicile IMRT, radioterapie stereotactica si managementul miscarii respiratorii.

Candidatul ideal va asigura ingrijiri exceptionale axate pe pacient, inbratisand valorile noastre centrale de munca in echipa, servicii, inovatie, calitate, integritate si compasiune. Candidatul va deveni un membru deplin al echipei multidisciplinare care abordeaza cancerul intr-un mod unic, tratand o sfera larga de localizari si inscriind pacienti in studii clinice.

Cerintele postului:

Calificari: 

 - Licentiat de fizica medicala al unei unitati de invatamint acreditate EU

Experienta: 

 - Experienta de cel putin 3 ani (candidatii fara experienta nu sunt exclusi de la discutii daca accepta stagii de pregatire)

 - Experienta in tehnicile 3D

 - Experienta in tehnicile IMRT si SBRT (un plus) 

Competente si cunostinte specifice postului:

 - Munca in echipa: Demonstreaza abilitatea de a lucra intr-o echipa multi-disciplinara. Demonstreaza motivatie si o abordare inovativa a postului. Abilitati de comunicare si interpersonale. Demonstreaza abilitati de comunicare, inclusiv abilitatea de a prezenta informatia intr-un mod clar si concis. Munca in echipa de cercetare - studii clinice.

 - Planificare si Organizare: Are o abordare flexibila in legatura cu - schimburile interne, garzi, atitudine in munca.

 - Cunostinte: Demonstreaza cunoasterea evolutiilor terapeutice in zona de specializare. Demonstreaza cunoasterea politicii spitalului.

 - Concentrarea pe pacient: Demonstreaza concentrare pe calitate. Demonstreaza dovada de abilitatii de empatie si trateaza pacientii, rudele si colegii cu demnitate si respect.

Competente personale:

 - Toate posturile din cadrul Medisprof necesita un nivel inalt de flexibilitate pentru a asigura livrarea unui serviciu real si eficient. Astfel, detinatorul postului va trebui sa demonstreze flexibilitate atunci cand acest lucru ii este cerut de managerul de departament sau al spitalului. 

Relații suplimentare se obțin la sediul Medisprof Cancer Center, Piața 1 Mai, nr. 3, Cluj-Napoca, Tel.: 0372752743 / 0264439270, Fax : 0372008125, Email : office@medisprof.ro sau http://www.medisprof.ro/cariere

Anunt angajare Fizician Medical - Radioterapie

*********

Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfântul Ioan” Bucureşti

 organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacanta, a unui post de fizician medical in Laboratorul de Radiologie si Imagistica Medicala.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

    a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

    b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exercițiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

    f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

o   diplomă de licenţă în fizica sau echivalent (specialitatea fizica medicala);

o   permis de exercitare nivel 2 eliberat de CNCAN

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.sfib.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine de la Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfântul Ioan”, Bucureşti, tel.0756026168 / 0756026224.

Anunt concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post de fizician medical

Cerere de inscriere la concursul pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului de fizician medical

*********

Spitalul Orăşenesc „Sfântul Ştefan“ Rovinari, județul Gorj 

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de fizician medical la laboratorul de radiologie şi imagistică, studii superioare, vechime 2 ani.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relaţii suplimentare se pot obţine la Spitalul Orăşenesc „Sfântul Ştefan“, Rovinari, cu sediul în Rovinari, Str. Jiului nr. 1, judeţul Gorj, de tel. 0253/371318, interior 154 sau www.spitalrovinari.ro.

Anunt concurs angajare fizician medical

*********

Clinica de Radioterapie Amethyst Cluj cauta un Fizician medical, care sa se alature echipei medicale 

Profilul Amethyst: Clinica specializata in tratamentul cancerului, axata pe tehnici speciale de radiotherapie ca IMRT/VMAT/IGRT/IGBT. Face parte dintr-un concept european care isi propune sa aduca cele mai avansate tehnici in radioterapie in slujba pacientilor din Romania. Reteaua Amethyst are 2 centre in Romania, precum si centre in Franta, Germania si Polonia. Departamentul de radioterapie este dotat cu doua acceleratoare liniare de ultima generatie, instalatie de brahiterapie, CT simulator, sistem de plan tratament dedicat pentru radioterapia externa, brahiterapie si brahiterapia de prostata. Partea de dozimetrie cuprinde echipamente care acopera dozimetria absoluta si relativa, cat si partea de asigurarea calitatii pentru toate tehnicile si tipurile de tratament. Departamentul de Radioterapie: Partea medicala si tehnica este formata din 3 medici de radioterapie, 4 fizicieni medicali si 12 asistenti de radioterapie. 

Ce oferim: Un salariu motivant cu posibilitatea modificarii pe masura acumularii de cunostinte/responsabilitati. Program de lucru fix cu pauze de masa. 

Ce cautam: Absolvent de fizica medicala, minim nivel licenta. De preferat masterand sau absolvent de master. Cautam persoana dinamica, responsabila, serioasa, care se adapteaza rapid, cu abilitati de comunicare in scris si verbal, perseverenta in munca, rezistent la stres, cu cunostinte avansate de limba engleza. 

Pentru detalii si informatii la sediul Amethyst Cluj din Floresti, str. Razoare, nr. 486 G (in spate la Metro), tel. 0371445575 (secretariat) sau adresa de e-mail office-cluj@amethyst-radiotherapv.com sau http://amethyst-radiotherapy.ro/specialisti-cluj Persoanele interesate pot depune la sediul firmei sau la adresa de email, un CV detaliat cu poza.

Anunt concurs post vacant fizician medical la Amethyst Cluj

*********

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) 

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuţie, vacante, după cum urmează:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială www.cncan.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare din București, bd. Libertății, nr. 14, sector 5, telefon 021/316.34.93/131.

Anunt concurs posturi vacante CNCAN

*********

Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă, de fizician (sanatate publica) în cadrul Laboratorului Igiena Radiaţiilor.

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

o   diplomă de licenţă în specialitate: fizica medicala;

o   vechime în specialitate: minimum 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

o   28 iulie 2016: depune dosarele de inscriere la concurs

o   08 august 2016, ora 10:00: proba scrisă;

o   10 august 2016, ora 14:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

1.    cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

2.    copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3.    copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

4.    carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5.    cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

6.    adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

7.    curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.dspb.ro. Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiul Bucureşti din str. Avrig nr. 72, Sector 2, Bucureşti.

Anunt - post vacant de fizician in cadrul Laboratorului Igiena Radiatiilor

*********

Spitalul Județean de Urgență Slatina, Județul Olt

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de

fizician medical debutant la Laboratorul radiologie şi imagistica medicală  

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

o    a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

o    b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

o    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

o    d) are capacitate deplină de exercițiu;

o    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

o    f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

o    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

o    diplomă de licenţă în fizică - specializarea fizică medicală sau echivalent;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

o    28 iulie 2016, ora 16:00: depunere dosare înscriere

o    29 iulie 2016: verificare dosare candidati

o    08 august 2016, ora 09:00: proba scrisă;

o    11 august 2016, ora 09:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

1.       cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

2.       copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3.       copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

4.       carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5.       cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

6.       adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

7.       curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială www.spjslatina.ro. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalul Județean de Urgență Slatina, str. Crișan nr. 9-11, Județul Olt, telefon: 0349/802.550.

Anunt concurs pentru ocupare post Fizician Medical debutant

Anunt RECTIFICARE privind concurs pentru ocupare post Fizician Medical debutant

*********

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Sălaj 

organizează concurs în vederea ocupării unei funcţii contractuale de execuţie vacante, de fizician debutant - specialitatea fizica medicala (sanatate publica) – în cadrul Laboratorului de diagnostic şi investigare în sănătate publică, compartimentul toxicologie.

 Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

• b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

• c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

• d) are capacitate deplină de exercițiu; 

• e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

• f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; 

• g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• diplomă de licenţă în specialitate, specializarea fizică medicală

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

22 mai 2016: data limită pentru depunerea dosarelor;

03 iunie 2016, ora 10:00: proba scrisă;

08 iunie 2016, ora 10:00: proba interviu. 

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; g. curriculum vitae. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul RUNOS al DSP Sălaj din str. C. Coposu nr. 1 sau la telefon 01260/662550, interior 208 sau pe pagina web www.aspsalaj.ro.

 Anunt concurs fizician debutant - specialitatea fizica medicala

Tematica si bibliografie concurs

*********

Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău 

 organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacantă, de fizician medical – Laborator radiologie şi imagistică medicală.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relaţii suplimentare se pot obţine la Spitalul Judeţean de Urgentă Buzău cu sediul în Buzău, str. Stadionului nr. 7, telefon 0238/720.689 interior 166. http://www.spitalulbuzau.ro/concurs.php

*********

Centrul International de Biodinamica,

 angajeaza fizician medical cercetare - specialist in metode de Procesare si Reconstructie de Imagine Pozitia,

 disponibila imediat este aferenta unui proiect de cercetare care implica dezvoltarea de metode de procesare/analiza a imaginilor aferente monitorizarii sistemelor celulare. Aplicantul trebuie sa stapaneasca tehnici de procesare si reconstructie de imagine si sa fie cel putin avizat in metode de analiza numerica (e.g. utilizare COMSOL, MATLAB) pentru modelare/simulare distributii campuri electrice si magnetice. Cunostinte de optica (microscopie) si utilizare LABVIEW reprezinta un avantaj. Cei interesati sunt rugati sa trimita o scrisoare de intentie si CV la: office@biodyn.ro Calendar concurs: • 31 Mai 2016: data limita depunere dosare • data si ora interviului vor fi comunicate ulterior. Centrul International de Biodinamica (CIB) a fost infiintat in 2000 in urma Acordului intre Guvernul Romaniei si UNESCO, ca si institutie nonprofit. CIB isi propune realizarea unui echilibru intre cercetarea fundamentala si aplicata prin initierea si coordonarea de programme de cercetare dezvoltare tehnologica si de formare (la nivel Master si Doctoral) in domeniul bioanalizei. Situate la interfata intre stiintele naturale si ingineresti, activitatile CIB vizeaza dezvoltarea de metode rapide, neinvazive, si a echipamentelor aferente pentru monitorizarea bioproceselor si analiza (ne)liniara a datelor pentru caracterizarea biosenzorilor si biosistemelor cu aplicatii in Industria Alimentara, Mediu, Biotehnologie si Medicina. Infrastructura de cercetare existenta acopera domeniile masuratori electrice, electrochimice, optice (SPR si TIRF), electrofiziologie si culture de celule. CIB este contractor principal in 2 proiecte FP6 si are in derulare colaborari nationale si internationale care ii asigura resursele financiare necesare. Anunt fizician medical cercetare - specialist in metode de Procesare si Reconstructie de Imagine Relaţii suplimentare se pot obţine la Centrul International de Biodinamica (CIB), adresa: Intrarea Portocalelor 1 B. 060101, Bucuresti, Tel: 021 3104354, Fax: 021 3104361, E-mail: cezar@biodyn.ro website: www.biodyn.ro

*********

Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” din Oradea 

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 2 posturi vacante de fizician (medical) debutant la Laboratorul de Radioterapie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

o   a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

o   b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

o   c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

o   d) are capacitate deplină de exercițiu;

o   e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

o   f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

o   g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician debutant sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

o   25 aprilie 2016, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;

o   05 mai 2016, ora 11:00: proba scrisă;

o   11 mai 2016, ora 11:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

1.      cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

2.      copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3.      copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

4.      carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5.      cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

6.      adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

7.      curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.scmo.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul RUNOS din cadrul unităţii, loc. Oradea, str. C. Coposu nr. 12, zilnic între orele 07.00 – 08.00 şi 13.00 – 15.00 şi vineri între orele 07.00 – 08.00 şi 13.00 – 14.00 (tel. 0259/307.700  sau 0359/803.800  int 174).

Anunt concurs fizicieni debutanti - perioada nedeterminata 

Acte necesare dosar concurs fizicieni debutanti 

Tematica concurs fizicieni debutanti

*********

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA, 

organizează concurs/examen conform Legii nr. 284/2010 şi H.G. nr.286/2011 modificat prin Hotarirea nr.1027/2014 pentru ocuparea a doua posturi vacante fizician (medical) debutant la Laborator Radioterapie.

Conditii de participare conform Ordinului M.S. nr. 1470/20 .10.2011 pentru fizician (medical) debutant:

  - Diploma de licenta in specialitate (fizica medicala).

In vederea participarii la concurs candidatul depune la Serviciul Resurse Umane urmatoarele: 

  - cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului spitalului 

  - copia actului de identitate

  - copia documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului

  - copia carnetului de munca, conforma cu originalul sau, dupa caz, 

  - o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor 

  - cazierul judiciar 

  - adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului 

  - curriculum vitae 

Conditiile specifice de ocupare a posturilor vacante si bibliografia de concurs/examen se pun la dispozitia candidatilor de catre Serviciul Resurse Umane si se afla pe website-ul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 

www.spitalul-municipal-timisoara.ro. Dosarele de concurs se depun in termen, de 10 zile lucratoare pentru posturile vacante de la data afisarii anuntului la Serviciul RUONS, Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, Str.Hector nr.1, Timisoara, jud. Timis, tel. 0256/497904. Proba scrisa se va sustine in data de 29.04.2016 ora 8,00. Relatii suplimentare se pot obtine la sediul institutiei.

Anuntul complet in format PDF

Tematica in format PDF

*********

DOZIMED Bucuresti angajeaza Fizician Medical (operator Dozimetrie)

CERINȚELE POSTULUI:

Studii și cunoștințe:

   - Studii superioare tehnice (absolvent de fizică sau politehnică), examen de licență susținut.

   - Cunostinte solide de operare PC.

   - Limba engleză, nivel avansat. Limba germană constituie un avantaj.

Experiența:

   - Experiența anterioară nu este obligatorie dar poate constitui un avantaj dacă este relevantă pentru postul vizat.

Competențe comportamentale și atitudini profesionale:

   - Capacitatea de planificare și organizare a activității

   - Rigurozitatea/Seriozitatea/Atenția la detalii

   - Capacitatea de analiză logică

   - Perseverența

   - Inițiativa

   - Integritatea profesională

   - Capacitatea de comunicare și interrelaționare

Descrierea jobului:

1. Operează sistemul dozimetric termoluminescent Panasonic.

2. Citeste dozimetrele, interpretează semnalul termoluminescent și evaluează dozele raportate de dozimetrele Panasonic.

3. Planifică desfășurarea încercărilor efectuate cu ajutorul dozimetrelor Panasonic și monitorizează respectarea termenelor prevăzute în obiectivele specifice ale laboratorului (în termenul agreat).

4. Verifică și emite buletinele dozimetrice ce conțin rezultatele furnizate de dozimetrele Panasonic și de aplicarea mărcii de acreditare pentru rezultatele în regim acreditat.

5. Monitorizează derularea contractelor de monitorizare dozimetrică individuală în care sunt utilizate dozimetre Panasonic.

6. Identifică neconformităţile şi izolează produsul neconform/întrerupe activitatea neconformă indiferent de faza desfăşurării proceselor din cadrul organizaţiei.

7. Activitatea se va desfașura în laborator.

Descrierea companiei:

DOZIMED este Organism Dozimetric Acreditat de către Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru serviciile de monitorizare dozimetrică individuală a persoanelor expuse profesional la radiaţii ionizante. Dorim să îmbunătăţim performanţele organizaţiei noastre şi de aceea motivăm, instruim şi sprijinim dezvoltarea profesională a angajaţilor noştri. CV-urile se vor trimite la adresa de email: HR-RO@srcl.com sau prin aplicatia online: https://www.ejobs.ro/user/locuri-de-munca/operator-dozimetrie/747314 Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul DOZIMED, Laboratorul de Dozimetrie Individuală, Str. Atomiştilor, Nr. 407, (în Blocul Turn IFA), 077125, MĂGURELE, jud. Ilfov sau accesând pagina oficială http://www.dozimed.ro

Anunt - Operator Dozimetrie

*********

Direcția de Sănătate Publică a Județului Bihor

 organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacantă, de fizician (sanatate publica) în cadrul Laboratorului de Igiena Radiaţiilor.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

o    are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

o    cunoaște limba română, scris și vorbit;

o    are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

o    are capacitate deplină de exercițiu;

o    are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

o    îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

o    nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

o    diplomă de licenţă în specialitate: fizică

o    vechime: 6 luni în specialitate

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

o    04 aprilie 2016, ora 10:00: proba scrisă;

o    data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 5 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

1.       cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

2.       copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3.       copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

4.       carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5.       cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

6.       adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

7.       curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.dspbihor.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Sănătate Publică a Județului Bihor din Oradea, str. Libertății nr. 34, Județul Bihor, telefon 0259/476.359, birou R.U.N.O.S.

ANUNȚ – Direcția de Sănătate Publică Bihor organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post de fizician.

Tematica de concurs pentru ocuparea postului de Fizician la Laboratorul de Igiena Radiațiilor, post temporar vacant.

*********

Direcția de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti

 organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de inspector, clasa I, gradul profesional debutant – Biroul Inspecţie şi Control al Factorilor de Risc din Mediul de Viaţă şi Muncă.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

o    absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul medicină umană şi confirmare în specialităţile medicale de igienă sau medicina muncii sau sănătate publică;

o    absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul farmacie, chimie, biologie, fizică (fizica medicala), tehnologie, psihologie;

o    absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă m domeniul sănătate, specializarea asistenţă medicală generală;

o    fără vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

o    14 aprilie 2016, ora 10:00: proba scrisă;

o    data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.dspb.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Sănătate Publică a Municipiului Bucuresti, str.Avrig, nr.72-74, sector 2, telefon 021/252.79.78.

Anunt - post vacant de Inspector Debutant in cadrul Biroului Inspectie si Control al Factorilor de Risc din Mediul de Viata si Munca

*********

SPITALUL ORASENESC CAMPENI (jud. Alba)

organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de fizician medical cu studii superioare de fizica medicala pe perioada nedeterminata, in cadrul Laboratorului de Radiologie, in conformitate cu HG nr.497/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului si a examenului pentru ocuparea posturilor vacante si temporar vacante, precum si stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar.

Dosarul de inscriere se depune la compartimentul personal al unitatii pana la data de 10.03.2016, ora 14.00.

Concursul va avea loc in perdoada 21.03.2016-31.03.2016, la sediul Spitalului Orasenesc Cimpeni, adresa: Loc. CÂMPENI, Jud. ALBA, Str. Horea, Nr.63. Conditii de inscriere si desfasurare a concursului/examenului se pot obtine de la sediul unitati. Informatii suplimentare la Tel.0258771717 int.49, Fax:0258771976, Email: spitalul_cimpeni@yahoo.com sau pe website-ul institutiei www.spitalulcampeni.ro

Anunt nr.783/25.02.2016   desfasurarea concursului pentru functia de fizician medical

Metodologia privind procedura de desfășurare a concursului 

Tematica și bibliografia pentru ocuparea postului de fizician medical 

*********

Spitalul Municipal Aiud (jud. Alba)

 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie vacante, a unui post de fizician medical – Radiologie

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice de participare la concurs:

    1) diploma de licenta in fizica medicala

    2) curs de radioprotectie si imagistica medicala

    3) permis de exercitare CNCAN nivel II 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

o    22 februarie 2016, ora 15:00 data limită pentru depunerea dosarelor;

o    29 martie 2016, ora 10:00: proba scrisă;

o    data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

1.       cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

2.       copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3.       copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

4.       carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5.       cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

6.       adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

7.       curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relații suplimentare se obțin la Spitalul Municipal Aiud, din localitatea Aiud, Str. Spitalului nr. 2, judeţul Alba, telefon: 0258/861.816, interior 162 http://www.spitalaiud.ro

Anunt si bibliografie concurs angajare Fizician Medical

*********

Direcţia de Sănătate Publică a Județului Suceava

 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă, de fizician debutant (sanatate publica) la Laboratorul de Igiena Radiaţiilor

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

o    a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

o    b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

o    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

o    d) are capacitate deplină de exercițiu;

o    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

o    f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

o    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

o    studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fizică

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

o    22 februarie 2016, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;

o    07 martie 2016, ora 10:00: proba scrisă;

o    data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

1.       cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

2.       copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3.       copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

4.       carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5.       cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

6.       adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

7.       curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.dspsv.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Sănătate Publică Suceava, din Str. Scurta, nr. 1A, telefon: 0230/514.557, interior 111.

*********

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca

 organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post fizician medical in cadrul Laboratorului Radiologie şi Imagistică Medicală

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specific postului de fizician medical:

·  studii superioare, absolvite cu diplomă licenţă în specialitatea de Fizica Medicala

·  permis de exercitare nivel 2 eliberat de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (C.N.C.A.N.)

·  vechime în specialitate de minimum 3 ani 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

·  23 februarie 2016, ora 13.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor,

·  02 martie 2016, ora 10.00 – proba scrisă – în amfiteatrul Secţiei CI. Pediatrie III a spitalului;

·  09 martie 2016, ora şi locul de desfăşurare vor fi anunţate ulterior – proba practică și interviul.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.spitcocluj.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca, telefon: 0264/597.706, interior 110.

Anunt concurs fizician medical

*********

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Galați

 organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractuale vacante pe perioadă nedeterminată, a unui post fizician medical debutant in cadrul Laboratorului de Radioterapie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

    a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

    b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exercițiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

    f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale fizician medical debutant sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.spitalulurgentagalati.ro. Relații suplimentare se obțin în clădirea Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Galați, str. Brăilei nr. 177,  telefon: 0236./301.109.

Anunt concurs 

Regulament concurs

*********

Spitalul Clinic Coltea Bucuresti

  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă, de fizician medical  la Compartimentul de Management al Calităţii Serviciilor Medicale.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

    a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

    b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exercițiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

    f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială www.coltea.ro. Relații suplimentare la sediul Spitalului Clinic Colţea Bucureşti, B-dul I.C.Brătianu nr. 1, sector 3, Bucuresti Tel: 021/387.41.34/ fax 0213874101.

*********

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria“ Iaşi

 organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de fizician medical debutant, Laborator radiologie şi imagistică medical.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

    a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

    b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exercițiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

    f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Anunţul de concurs, bibliografia și tematica sunt afişate la avizier și pe site-ul unităţii www.sfmaria-iasi.ro. Relaţii suplimentare se obţin de la persoana care asigură secretariatul comisiei de concurs, serviciul resurse umane: telefon 0232-264266, int.157.

Concurs pentru ocuparea postului de fizician medical debutant, perioadă nedeterminată – Laborator radiologie și imagistică medicală

Tematica pentru ocuparea postului de fizician medical debutant

Fisa post – fizician medical debutant

*********

Institutul Oncologic „Prof, Dr. Alexandru Trestioreanu” din Bucureşti

  organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

    a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

    b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exercițiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

    f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.iob.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine  la Institutul Oncologic „Prof, Dr. Alexandru Trestioreanu” din Bucureşti, Şos. Fundeni nr. 252, sectorul 2, telefon (+40) 021/227.10.00 / 227.10.01.

*********

Institutul Clinic Fundeni din București

 organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, a unui post de fizician medical

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

    a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

    b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exercițiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

    f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://icfundeni.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Institutului Clinic Fundeni, Soseaua Fundeni nr. 258, sector 2, camera 10, Bucuresti, telefon 021/319.50.87.

********* 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Craiova

 organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, a unui post de fizician medical in cadrul Laboratorului de Radioterapie.

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

    a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

    b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exercițiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

    f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician medical sunt:

• diplomă de licenţă în specialitate;

• minimum 6 luni vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 5 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, str. Tabaci nr. 1. Județul Dolj, telefon 0251502306, E-mail: scjuc.craiova@gmail.com web-site: http://www.scjuc.ro

*********

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi

 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, a unui post de fizician debutant (sanatate publica).

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

    a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

    b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exercițiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

    f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială www.dsp-galati.ro Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi, Str. Brăilei nr. 177, judeţul Galaţi, telefon 0236463704.

*********

Direcția de Sănătate Publică Dolj

 organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, a unui post de fizician principal (sanatate publica) în cadrul Laboratorului de Igiena Radiaţiilor.

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

    a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

    b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exercițiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

    f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale pentru postul de fizician principal sunt:

- diplomă de licenţă în specialitate;

- examen de grad principal;

- 5 ani vechime ca specialist în sectorul sanitar.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relații suplimentare se obțin la sediul Direcției de Sănătate Publică Dolj din Craiova, str. Tabaci nr. 1, tel 0251502360 şi pe site-ul instituţiei www.dspdolj.ro