Norma privind eliberarea permiselor de exercitare a activităţilor nucleare şi desemnarea experţilor acreditaţi în protecţie radiologică

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 (r1), art. 7 alin. (1), va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul de "Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare a activităţilor nucleare şi desemnarea experţilor acreditaţi în protecţie radiologică".

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise pana la data de 22.02.2018 pe adresele: B-dul Libertatii, nr.14, sect.5, cod postal 040607, Bucuresti sau Str. Lt. Zalic, nr.4, sect.6, cod postal 060214, Bucuresti, e-mail: daniela.casaru@cncan.ro, liliana.cenusa@cncan.ro, raluca.nadoliu@cncan.ro

Data publicare anunt CNCAN: 08.02.2018

Colegiul Fizicienilor Medicali din România a trimis observatii si comentarii la proiectul de act normativ, a se vedea Sinteza observatiilor la proiect

Ordin modificare permise_modificat in urma consultarii publice