AG2020 online

Colegiul Fizicienilor Medicali din România (CFMR)

CONVOCATOR ADUNARE GENERALA

Presedintele Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania, in temeiul dispozitiilor art.64 alin.2, art.66 alin.2, art.68 lit.a) din Statutul Colegiului Fizicienilor Medicali din România si art.21 alin.4 din Ordonanta de Guvern nr.26/2000.

CONVOC

ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR COLEGIULUI FIZICIENILOR MEDICALI DIN ROMANIA

Adunarea Generala se va desfasura in PRIMA SEDINTA - online, la data: 06.11.2020, ora: 16:00-18:30.

In situatia in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul stabilit prin Statutul CFMR, a DOUA SEDINTA va avea loc online, data: 21.11.2020, ora: 12:00.

Membrii CFMR pot fi reprezentati in fata Adunarii Generale de catre alte persoane in baza unei imputerniciri atestate de catre un notar.

ORDINEA DE ZI:

1. Prezentarea activităţii CFMR

2. Prezentarea situaţiei contabile anuală – 2019

3. Validarea listelor cu noi membrii ce au aderat la CFMR

4. Raport sondaj dozimetrie de arie a laboratoarelor de radiologie

5. Certificarea/recunoaștere ca formator autorizat în specialitatea de fizică medicală

6. Taxa de autorizarea ANPIS pentru furnizorul de formare profesională autorizat pentru desfășurarea de programe în domeniul fizicii medicale

7. Autorizarea furnizorilor de evenimente naţionale știinţifice de formare profesională continuă în fizică medicală sau cu o tematică conexă domeniului fizicii medicale

8. Inregistrarea furnizorilor de servicii publice conexe actului medical "activităţi autorizate de fizică medicală" în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale Partea a 3-a Ministrului Sănătății

9. Situatia punctelor credit DPC (Dezvoltare Profesională Continuă, echivalent EMC: Educaţia Medicală Continuă) acumulate de catre fizicianul medical si expertul în fizică medicală

10. Recunoașterea (echivalarea) in România a certificatelor de expert în fizică medicală EEB (European Examination Board), IMPCB (International Medical Physics Certification Board), sau a altor organizații internaționale

11. Situația registrului naţional al experţilor în fizică medicală din România (reconstituit)

12. Mentinerea competentei profesionale de fizician medical si/sau expert în fizică medicală conform Programului de Dezvoltare Profesională Continuă (ciclul credite DPC per 5 ani)

13. Pregătirea și expertiză profesională a membrilor comisiilor de evaluare a experţilor în fizică medicală din România:

          - ordinele președintelui CNCAN publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, privind stabilirea componenţei comisiei nominale de examinare cu data anunturilor pentru toate sesiunile de examinare a experţilor în fizică medicală de la data publicării normei până în prezent, ce s-au desfășurat în vederea eliberării permiselor de exercitare nivel 3

           - deciziile Ministrului Sănătăţii de numire a reprezentantului in comisiile nominale de examinare

         - dovezile de pregătire și experiență profesională a membrilor comisiei de examinare formată din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii si CNCAN în calitate de specialiști cu grad profesional înalt domeniul fizicii medicale pentru toate sesiunile de examinare a experţilor în fizică medicală de la data publicării normei până în prezent

           - dovezile de pregătirea clinică a candidaților sub supravegherea unui expert în fizică medicală depusă la dosar de examinare

14. Revista de Fizică Medicală

15. Aspecte privind organizarea conferinței online

16. Aspecte privind dezbaterea publică de modificare a actelor legislative de către CNCAN si Ministerul Sănătăţii 

17. Legiferarea organizaţiei naţionale profesionale a fizicienilor medicali (Legea nr.95/2006)

18. Delegaţie Ministerul Sănătăţii si Guvernul României pentru specialitatea fizică medicală

19. Întocmire Procese Verbale ședinţă AG

20. Diverse probleme

INFORMATII SUPLIMENTARE

In cazul in care nu va veti putea prezenta la sedinta Adunarii Generale a Membrilor CFMR, procesul-verbal al sedintei va putea fi consultat pe pagina oficiala web a colegiului: www.cfmr.ro

Pentru informaţii suplimentare va puteti adresa Presedintelui CFMR la urmatoarele date de contact: E-mail: office@cfmr.ro, Fax:0332780143.

Preşedinte CFMR,

L.G.M.

Termen limita inscriere participanti: 5 Noiembrie 2020

Formular de participare (online).

Nu se accepta participarea la eveniment fara inscrierea in prealabil.

NOTA:

Anuntarea si inregistrarea participantilor (inclusiv membrii) la Adunarea Generala CFMR este obligatorie inainte de particiare.

Participare membrii CFMR: GRATUIT.

Taxa participare non-membrii: 200 lei.

Membrii CFMR restantieri la plata cotizatie anuale pot participa la Adunarea Generala doar daca isi achita sumele restante, iar non-membrii si membrii asociati si studenti CFMR vor participa la AG doar in calitate de observatori.