Avizare certificate

Incepand cu data 01 Aprilie 2018 certificatele de membru CFMR se va aviza de catre Sucursale Colegiului Fizicienilor Medicali din România, arondate locului dvs. de munca, dupa cum urmeaza:

Avizarea certificatelor se face de catre cei 3 vice-presedinti CFMR.

Vizarea anuala a certificatului de membru al Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania (CFMR) se face dupa urmatoarea metodologie:

In cerere, solicitantii vor mentiona modalitatea prin care doresc sa le parvina certificatul avizat, respectiv prin posta sau prin ridicarea personala de la sediul sucursalei CFMR la care este arondat membru.

Fizicieni medicali care au implinit vârsta pensionarii vor depune dupa aceeasi metodologie si copie dupa certificatul medical tip A5. Certificatul medical trebuie sa aiba si viza medicului de medicina muncii, cu mentiunea: "apt sa lucreze in specialitatea..." (specialitatea fizicianului medical pentru care se elibereaza certificatul de sanatate)

Pe baza documentelor depuse, personalul de la Departamentul Avizari-Acreditari va aviza certificatul.

Certificatul avizat va fi trimisa prin posta pe adresa declarata de solicitant sau va putea fi ridicata de la sediul CFMR dupa trecerea a 7 zile lucratoare de la data depunerii documentelor. In cazul in care fizicianul medical solictant nu a primit certificatul avizat (din motive legate de transportul prin posta sau alte evenimente care nu sunt de competenta CFMR) fizicianul medical poate solicita eliberarea unei nou certificat. 

Avizul tehnic consultativ de atestare privind calificare profesionala in fizica medicala (cod individual de parafa) are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. Dupa expirarea a cel putin 12 luni de la emiterea ultimei avizari, fizicianul medical poate solicita, conform metodologiei expuse anterior, eliberarea vizei valabila pentru perioada de 1 an urmatoare.

Pentru avizarea certificatelor de membru CFMR ce au viza mai veche de un an se vor expedia la sediul CFMR spre avizare la zi.