Anunturi job-uri 2017

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” din Timişoara 

scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Legii nr.319/2003, două posturi vacante de fizician medical debutant - asistent de cercetare științifică stagiar la Centrul de terapii genice și celulare în tratamentul cancerului-ONCOGEN din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: 

Taxa de concurs: 150 lei                                                            

Detalii organizare concurs:

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu”, Mun. Timișoara, Blvd. Liviu Rebreanu, nr.156, jud. Timis, Tel. 0356433129, sau pagina oficiala web https://www.hosptm.ro

**********

Medlife - Hyperclinica Grivita din Bucuresti 

angajeaza in regim full time Fizician Medical pentru Laboratorul de Tomografie Computerizata.

Cerinte ocupare pos vacant fizician medical:

Anunt publicat de Hyperclinica MedLife Grivita in data: 07.12.2017.

Aplica online accesand pagina oficială https://www.medlife.ro/cariere-la-medlife/fizician-imagistica-medicala. Relații suplimentare se pot obține la sediul Hyperclinica MedLife Grivita din Bucuresti str. Calea Grivitei, nr. 365, sector 1, cod postal 010719, Tel.(021) 9646 sau tel. 0747184449 website: https://www.medlife.ro/hyperclinica-medlife-grivita

**********

Clinica Polisano Sibiu 

angajeaza full time un Fizician Medical pentru Laboratorul de Radioterapie.

Clinica Polisano este unul dintre cele mai mari grupuri de companii cu activitate in industria serviciilor medicale private din Romania, acoperind majoritatea segmentelor de profil - clinici multispecializate, laboatoare pentru analize, centre de fertilitate, primul spital privat din Romania.

Cu sediul central la Sibiu si o prezenta puternica in Bucuresti, succesul Clinicii Polisano a fost demonstrat continuu in cei 20 ani de activitate pe piata serviciilor medicale private, fiind asigurat de calitatea ireprosabila a personalului medical, de tehnologia de ultima generatie cu care sunt dotate clinicile si de grija permanenta pentru siguranta si confortul celor care apeleaza la serviciile noastre. Companie cu capital integral romanesc, Clinica Polisano a jucat permanent un rol de deschizator de drumuri in domeniul serviciilor medicale private, momentele importante din istoria companiei fiind puncte de reper pentru piata romaneasca in ansamblul ei.

Candidatul ideal:

- Absolvent de invatamant superior tehnic de specialitate - Fizica Medicala;

- Experienta in domeniu - constituie avantaj;

- Promovarea examenului pentru fizician medical principal - constituie avantaj;

Descrierea jobului:

- Responsabil cu gestiunea surselor de radiatii medicale inchise;

- Realizarea de masuratori de probe;

- Realizarea de masuratori de arii de camp si instalatii radiologice;

- Pregatirea radiofarmaceuticelor; optimizarea si asigurarea calitatii radiofarmaceuticelor;

- Avizul in dozimetria pacientului;

- Dezvoltarea si utilizarea tehnicilor si a echipamentelor de imagistica;

- Alte probleme legate de radioprotectie privind expunerile medicale la radiatii ionizante;

- Participa la testele de acceptare, punerea in functiune, calibrarea si managementul calitatii la toate instalatiile de radioterapie;

- Efectueaza masuratorile radiatiei pentru achizitionarea datelor de fascicul;

- Efectueaza partea fizica a tratamentului, planurile de tratament ale pacientilor, semneaza in fisa de radioterapie si raspunde pentru datele calculate;

- Supravegheaza instalarea-montarea, intretinerea, verificarea, repararea instalatiilor de radioterapie;

- Participa la investigarea si la evaluarea incidentelor si accidentelor radiologice;

- Efectueaza controlul dozelor eliberate pacientilor;

- Asigura dozimetria clinica;

- Participa la auditul clinic si la optimizarea practicii.

Criterii job: Limbă străină: Engleză

Relații suplimentare se pot obține la sediul Clinica Polisano din Sibiu, Str. Izvorului nr. 1A, cod postal 550172, jud. Sibiu, E-mail: recrutare@polisano.ro website: http://www.clinicapolisano.ro

**********

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) 

cu sediul in Bucureşti, Blvd. Libertăţii, nr. 14, sector 5, organizează concurs pentru ocuparea pentru perioada nedeterminata a urmatoarelor posturi vacante de natura contractuala:

- 1 post Consilier grad I in cadrul Directiei Autorizare Utilizare Radiatii Ionizante – Compartimentul Surse Medicale de Radiatii Ionizante

- 1 post Consilier grad IA in cadrul Directiei Autorizare Utilizare Radiatii Ionizante – Compartimentul Surse Medicale de Radiatii Ionizante

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor contractuale sunt:

1) Consilier grad I la Compartimentul Surse Medicale de Radiatii Ionizante

- Pregatire superioara tehnica sau universitara, studii de lunga durata (inginer electronist/automatist cu specializare pe aparatura medicala sau absolvent al unei universitati in domeniul stiintelor exacte: fizica/fizica medicala, bioinginerie medicala sau chimie)

- Cursuri postuniversitare de specializare in radioprotectie si/sau in aplicatiile surselor de radiatii ionizante, pentru domeniul medical sau

- Experienta practica relevanta privind aplicatiile surselor de radiatii ionizante in domeniul medical

- Vechimea in munca sau specialitatea necesara 3-5 ani

 - Cunostinte de operare pe calculator: Office, operarea programelor implementate, la nivel de utilizator.

- Limba engleza – nivel mediu

Locul de munca – Bucuresti, Blvd. Libertatii, nr. 14, sector 5.

2) Consilier grad IA la Compartimentul Surse Medicale de Radiatii Ionizante

- Pregătire superioară tehnică sau universitară, studii de lungă durată, în inginerie, fizică medicală sau în domeniul științelor exacte.

- Perfectionari / specializari: cursuri în radioprotecție și/sau aplicații cu surse medicale de radiații ionizante.

- Vechimea in munca sau specialitatea necesara: peste 6 ani

- Cunostinte de operare pe calculator: Office, operarea programelor implementate, la nivel de utilizator.

- Limba engleză, nivel mediu.

- Locul de munca – Bucuresti, Blvd. Libertatii, nr. 14, sector 5.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

                - 09.11.2017, ora 15:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor de inscriere

                - 20.11.2017, ora 10:00: proba scrisa se va desfasura la sediul CNCAN din Bucuresti, Str. Zalic, nr. 4, sector 6

                - 24.11.2017, ora 10:00: interviul se va desfasura la sediul CNCAN din Bucuresti, Str. Zalic, nr. 4, sector 6

Contestatiile se vor depune de catre candidatii nemultumiti in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului pentru fiecare proba sustinuta (selectie dosare, proba scrisa, interviu), iar termenul prevazut pentru solutionarea acestora este de o zi.

Detalii privind condiţiile specifice si bibliografia de concurs sunt disponibile accesand pagina oficială www.cncan.ro. Dosarele de concurs se depun până la data de 09.11.2017, până la ora 15:00, la sediul CNCAN din Bucuresti str. Zalic nr. 4, sect. 6, la Compartimentul Resurse Umane, persoane de contact d-na Ghinea Petruta sau d-na Cernat Magdalena, Tel.0213163493 int.131.

Anunt, tematicasi bibliografie concurs CNCAN

**********

Spitalul General Căi Ferate, Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi 

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante, de 0,5 norma post fizician medical – Laborator de Radiologie şi Imagistică Medicală.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician medical sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială http://www.spitalcfdrobeta.ro. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului General Căi Ferate, Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți, telefon 0252/317.339.

Anunt organizare concurs fizician medical

**********

Spitalul Orăşenesc Nehoiu, județul Buzău 

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante, de fizician medical din cadrul Laboratorului Radiologie şi Imagistică Medicală.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Concursul se va organiza confo;rm calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială https://www.spitalnehoiu.com. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Orăşenesc Nehoiu, cu sediul în oraşul Nehoiu, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 17, județul Buzău, e-mail: spitnehoiu@gmail.com, spitalnehoiu@yahoo.com, telefon 0238/554.994, 0238/554.632, fax 0238/554.632.

Anunt, Tematica si Bibliografie concurs fizician medical

**********

Spitalul Universitar de Urgenţă „Elias“ București

 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante, a unui post de fizician medical in cadrul Laboratorului de Radiologie şi Imagistică Medicală.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Dosar si conditii de inscriere la concurs: 

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială http://www.spitalul-elias.ro. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă „Elias“ București, Blvd. Mărăşti nr. 17, sectorul 1, tel.0213161600 interior 288.

Anunt, tematica si bibiografie concurs post vacant fizician medical

**********

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” din Timişoara 

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale, temporar vacante, a unui post fizician medical debutant in cadrul Laboratorului de Medicină Nucleară.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician medical debutant sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 5 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială http://www.hosptm.ro. Relaţii suplimentare la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” din Timişoara, Serviciul Resurse Umane al unităţii, Tel. 0356433129.

Anunt concurs fizician medical debutant

**********

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei“ Constanţa 

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuţie vacante a unui post de fizician (medical) debutant in cadrul Laboratorului de Radioterapie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician (medical) debutant sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Taxa înscriere concurs: 20 lei

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială www.spitalulconstanta.ro. Relaţii suplimentare se obțin la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei“, Constanţa, Blvd. Tomis, nr. 145, telefon 0241503460.

Anunt concurs post vacant fizician (medical) debutant

**********

Spitalul General Căi Ferate Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi 

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție vacante, a 0,5 norma post de fizician medical in cadrul Laboratorului de Radiologie şi Imagistică Medicală

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţii specifice de participare la consurs: 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială http://www.spitalcfdrobeta.ro.  Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului General Căi Ferate Drobeta-Turnu Severin, telefon 0252/317339.

**********

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Suceava

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuţie vacante, de fizician debutant (sanatate publica) la Laborator Igiena Radiaţiilor.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială http://www.dspsv.ro. Relații suplimentare se obțin la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Suceava, telefon 0230/514.557, interior 111.

Anunt concurs ocuparea unui post vacant de FIZICIAN DEBUTANT la Laborator Igiena Radiaţiilor

Bibliografie concurs fizician debutant

**********

Spitalul Județean de Urgență Vaslui 

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante, a unui post de fizician (medical) debutant la Laboratorul Radiologie şi Imagistică Medicală

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician (medical) debutant sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială http://www.sjuvaslui.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, din Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr.233, Județul Vaslui, telefon 0235/312.120, interior 138.

Anunt concurs post vacant fizician (medical) debutant

Tematica concurs- specialitatea radiologie si imagistica medicala

**********

Spitalul Clinic de Urgenţă „Bagdasar – Arseni” Bucureşti

 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante de 0,5 normă de fizician (medical) principal in cadrul LABORATORULUI DE RADIOLOGIE, IMAGISTICA MEDICALA.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician (medical) principal sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială https://www.bagdasar-arseni.ro. Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Clinic de Urgenţă „Bagdasar – Arseni”, cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Berceni nr. 12, sectorul 4, tel. 021.334.30.25, interior 1122 şi 1123.

Anunt organizare concurs angajare fizician (medical) principal

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca 

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de fizician medical

la Centrul de Cercetări pentru Medicină Avansată – MEDFUTURE, Departament Imagistică Moleculară şi Microscopie

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina web oficială MEDFUTURE http://www.medfuture.umfcluj.ro sau pagina web oficială UMF-Cluj Napoca http://www.umfcluj.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca, str. Victor Babeş nr. 8, etaj 2, camera 209, jud. Cluj, tel. 0264/597.256, interior 2164, 2165, 2166.

Anunt, bibliografie & tematice concurs post fizician medical

**********

Spitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman” din Bârlad, județul Vaslui 

anunţă organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a posturilor contractuale de execuție vacante, a unui post de fizician (medical) la Radiologie

Conditii: 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.spital-barlad.ro Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Municipal de Urgență „Elena Beldiman” din Bârlad, str. Republicii nr. 300, Județul Vaslui, telefon 0235/416.440, interior 147, e-mail: spitalul.municipal.barlad@gmail.com

BIBLIOGRAFIA & TEMATICA CONCURSULUI PENTRU POSTUL DE FIZICIAN MEDICAL

**********

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi 

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuţie vacante, un post de fizician debutant (sanatate publica) in Laboratorul de Igiena Radiatiilor.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician debutant sunt:

• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fizică (preferabil specializarea fizica medicala).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relații suplimentare se obțin la Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi, cu sediul în Galaţi, Str. Brăilei nr. 177, judeţul Galaţi, telefon 0236463704 sau accesând pagina oficială http://www.dsp-galati.ro

Anunt concurs fizician debutant

Bibliografie fizician debutant

**********

Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” din Bucureşti 

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminatăa funcţiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:

• 2 posturi cu jumătate de normă de Expert în Fizică Medicală în cadrul Laboratorului Radioterapie cu Energii înalte

• 2 posturi de fizician (medical) în cadrul Laboratorului Radioterapie cu Energii înalte

Cerinţe ocupare normă Expert în Fizică Medicală: 

Cerinţe ocupare normă fizician (medical): 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.iob.ro . Relaţii suplimentare se pot obţine la Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” din Bucureşti, Şos. Fundeni nr. 252, sectorul 2.

Anunt concurs posturi vacante Expert în Fizică Medicală si fizician (medical)

Bibliografie fizician (medical)

**********

Spitalul Județean de Urgență Vaslui 

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante de fizician (medical) la Laboratorul Radiologie şi Imagistică Medicală.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fizician - temporar sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 5 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.sjuvaslui.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, din Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr.233, Județul Vaslui, telefon 0235/312.120, interior 138.

Anunt, tematica si bibliografie concurs fizician - temporar 

**********

Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. O. Fodor” din Cluj-Napoca 

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de fizician medical debutant la Laboratorul de Radiologie si Imagistica Medicala.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.irgh.ro Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Institutului Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. O. Fodor” din Cluj-Napoca, str. Constanţa nr. 5, telefon 0264/334.913.

Anunt, tematica si bibliografie concurs fizician medical debutant

**********

Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa, județul Caraș-Severin

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante, a unui post de fizician medical debutant din cadrul SERVICIULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale pentru ocuparea postului de fizician medical debutant:

– studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în fizică specializarea fizică medicală sau echivalent

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.spitaluljudeteanresita.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, str. Făgărașului, nr. 18, Județul Caraș-Severin, telefon: 0255/227.830.

Anunt concurs fizician medical debutant

**********

Spitalul Județean de Urgență Vâlcea 

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de fizician (medical)

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.sjv.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, din Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian, nr. 201, Județul Vâlcea, telefon 0250/748.001, interior 3268.

Anunt concurs fizician medical

**********

Agenția pentru Protecția Mediului Harghita 

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant (fizician sanitar) în cadrul Serviciului Monitorizare şi Laboratoare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://apmhr.anpm.ro. Relații suplimentare se obțin la sediul APM Harghita din municipiul Miercurea-Ciuc, str. Matron Aron nr. 43, telefon 0266/371.313.

**********

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău 

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, în cadrul Serviciul Monitorizare şi Laboratoare, de:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

consilier, clasa I gradul profesional superior:

consilier, clasa I gradul profesional principal:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://apmbz.anpm.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău, Str. Democraţiei nr. 11, telefon 0238/719.693.

**********

 

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GR. T. POPA" DIN IAŞI si Centru Avansat de Cercetare-Dezvoltare in Medicina Experimentala (CEMEX)

 organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de Cercetător științific gradul III in Imagistică nucleară preclinică - domeniu stiintific Fizică Medicală.

Atributiile/activitatile aferente:

Candidatul ideal va fi o persoană foarte motivata, cu experienta în fizică imagistica si experienta in studii preclinice cu radionuclizi/CT. Specialistul de Cercetare pentru Imagistica Nucleara preclinica va sprijini cercetatorii prin furnizarea de consultanță tehnică în designul studiului, de punere în aplicare a studiilor de imagistica, si de prelucrare a datelor. El/ea va fi responsabil pentru siguranța in cercetare, formare, arhivarea datelor imagistice, întreținere și control al calității pentru scanerele de medicina nucleara. Candidatul de succes este de așteptat să urmeze în mod riguros toate orientările și reglementările cu privire la cercetarea pe animale și securitate radiologică, și să fie foarte organizat, orientat spre detaliu, și motivat să învețe noi competențe într-un mic cadru de imagistica pe animale. Aceasta persoana va fi un membru al CEMEX și va adera la o echipa de cercetători și de tehnicieni, care fac parte din Laboratorul de Imagistica Moleculara, dedicat dezvoltării și intercalarii imagistici preclinice si descoperirii de medicamente, pentru a efectua o cercetare translationala. Laboratorul cuprinde peste 100 de metri patrati, dedicați imagisticii pe animale mici, și este echipat cu sisteme de formare a imaginii, preclinice, de top, inclusiv un nou brand, MedisoNanoScan®PET/RMN.

Calendar concurs:

Tematica probelor de concurs:

1. Bazele fizice ale imagisticii cu radioizotopi Structura atomului şi nucleului. Reactii nucleare, izotopi artificiali. Legea dezintegrarii radioactive. Interactia radiatiei cu materia

2. Aparatura de detectie a radiatiei nucleare utilizata in laboratoare de medicina nucleara: Detectori de scintilatie. Gamma camera: structura, principiu de functionare si particularitati in functie de radioizotopul utilizat. Gamma camera SPECT. Gamma Camera PET. Echipamentele integrate SPECT-CT şi PET-CT si PET-IRM. Instrumente de masura a radioactivitatii. Sisteme de masurare a radiatiei gamma pentru determinari “in vitro”

3. Dozimetria radiatiilor şi elemente de radioprotectie. Norme de securitate radiologica.

4. Sisteme de achiziţie, prelucrare, redare şi formare a imaginii in medicina nucleara: Noţiuni fundamentale despre calculatoare, hardware si software. Interfaţa camera de scintilaţie – calculator, traducerea informatiei in format digital. Parametrii calitativi si cantitativi de procesare a imaginii.

5. Metode matematice şi informatice in medicina nucleara. Elemente de statistica descriptiva. Reprezentari grafice. Teste statistice.

6. Radiofarmaceutice. Structura, mecanisme de captare a radiofarmaceuticelor SPECT si PET la nivelul celulelor normale si patologice.

Bibliografie:

1. Dimoftache C., Herman S., Principii de Biofizică umană, Ed. Universitară„Carol Davila”,Bucureşti, 2003.

2. Brown BH, Smallwood RH, Barber DC, Lawford PV, Hose DR. Medical Physics and Biomedical Engineering. Institute of Physics Publishing, Bristol and Philadelphia. 1999. 

3. Elgazzar A (edit) The pathophysiologic basis of Nuclear Medicine. Springer-Verlag Berlin,Heidelberg, 2001. 

4. Herman S. Aparatura medicală. Principiile fizice ale aparaturii medicale moderne, Ed.Teora,Bucureşti, 2000. 

5. Merrick M. Essentials of Nuclear Medicine. 2nd ed., Springer-Verlag; London Limited. 1998. 

6. Murray IPC, Ell PJ editors. Nuclear Medicine in Clinical Diagnosis and Treatment. Vol I-II. Churchill Livingstone, Edinburgh-London-New York; 1994. 

7. Stefanescu C, Rusu V, De la fizica si biofizica radiofarmaceuticelor la imagini functionale si moleculare, 2008, Editura Tehnopress. 

8. Thrall JH, Ziessman HA. Nuclear Medicine – The Requisites. 3rd ed. Mosby, St. Louis, Baltimore-Boston, 2006. 

9. Wagner HN, Szabo Z, Buchanan JW. Principles of Nuclear Medicine, WB Saunders Comp. Philadelphia, London, 1995, 

10. Muncaster R. Medical Physics, Stanley Thornes Ltd. 1996. 

11. Creţu T, Tudorache S, Fizica atomului,Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti, 1985. 

12. Pop T. (sub redacţia), Medicină nucleară. Diagnostic şi tratament. Ed. Medicală, Bucureşti, 1983. 

13. Murgoci P. Curs de protecţie contra radiaţiilor ionizante şi dozimetrie destinat pregătirii personalului laboratorului de medicină nucleară din cadrul Spitalului clinic de urgenţă militar central „dr. Carol Davila„ din Bucureşti. 

14. Perry Sprawls, Jr., Physical Principles of Medical Imaging, unele capitole se găsesc on-line la www.sprawls.org/resources . 

15. Normele fundamentale de securitate radiologică (NSR-01), aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 14/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 şi nr. 404bis/29 august 2000, modificate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 324/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 980/07 decembrie 2006; 

16. Norme de securitate radiologică pentru practica de medicină nucleară (NSR-MN), aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 358/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 15 februarie 2005;

17. Reglementări specifice privind expunerile medicale la radiaţii ionizante pentru cercetare medicală şi/sau biomedicală aprobate prin ordinul comun nr. 66/300/9112 ( al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Ministerului Sănătăţii Publice), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 19 aprilie 2006;

18. Bild W, Fiziologia si farmacologia iradierii, Editura Pim 2008.

Descrierea procedurii de concurs: În conformitate cu Legea Învăţământului nr. 1 din 2011, Hotărârea nr.457 din 4 mai 2011, a Cartei Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa”, aflată în vigoare, Metodologia proprie de concurs constă în trei probe:

1. Propunerea de plan de dezvoltare a carierei universitare; 

2. Dosarul candidatului; 

3. Prelegere publică din tematica specifică postului.

Evaluarea candidatului se face separat pe fiecare componentă a concursului, din procentajul total de 100%, astfel: 

1. Propunerea de dezvoltare a carierei universitare – 30%; 

2. Dosarul candidatului – 40%; 

3. Prelegerea publică – 30%.

Dosarul de concurs se întocmeşte într-un singur exemplar, dosar cu şină, şi conţine, cel puţin, următoarele documente, în conformitate cu art. 12, 14, 15 şi 16 din Metodologia Cadru de concurs aprobată de Senatul U.M.F. “Gr.T.Popa” Iaşi:

1. Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar; 

2. Propuneree de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidatilor; 

3. CV în format tiparit si în format electronic; 

4. Lista de lucrari ale candidatului în format tiparit si în format electronic; 

5. Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor universitatii de prezentare la concurs, al carei format standard este prevazut de metodologia proprie. Fisa de verificare este completata si semnata de catre candidat. Fişa trebuie să fie în format tipărit şi în format electronic. Această fişă/grilă este afişată pe site-ul Universităţii şi se numeşte “Indicatori de evaluare utilizati pentru ocuparea funcţiilor didactice”; 

6. Documente referitoare la detinerea diplomei de doctor: copia legalizata a diplomei de doctor si, în cazul în care diploma de doctor originala nu este recunoscuta în România, atestatul de recunoastere sau echivalare a acesteia; 

7. Rezumatul, în limba româna si într-o limba de circulatie internationala, a tezei de doctorat, pe maximum o pagina pentru fiecare limba; 

8. Declaratie pe propria raspundere a candidatului în care indica situatiile de incompatibilitate prevazute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câstigarii concursului sau lipsa acestor situatii de incompatibilitate; 

9. În cazurile prevazute la art. 12 alin. (7), copii legalizate care atesta detinerea titlurilor medicale respective. Cu exceptia posturilor de la disciplinele care nu au corespondent în reteaua Ministerului Sanatatii si cele de la disciplinele preclinice, trebuie îndeplinite urmatoarele conditii, suplimentar fata de cele prevazute la art.12, alin. (2)-(5); 

10. Pentru asistent universitar angajat pe perioada nedeterminata, detinerea titlului de medic rezident sau a unui titlu medical superior; 

11. Pentru sef de lucrari sau conferentiar detinerea titlului de medic specialist; 

12. Copii simple ale altor diplome care atesta studiile candidatului: diploma de bacalaureat, licenta;

13. Copia cartii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a pasaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cartii de identitate ori pasaportului;

14. În cazul în care candidatul si-a schimbat numele, copii de pe documente care atesta schimbarea numelui - certificat de casatorie sau dovada schimbarii numelui; 

15. Chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concurs;

16. Maximum 10 publicatii, brevete sau alte lucrari ale candidatului, în format electronic, selectionate de acesta si considerate a fi cele mai relevante pentru realizarile profesionale proprii. Lucrarilor candidatului care nu sunt disponibile în format electronic vor fi depuse la dosar în format printat, fiecare pagină fiind numerotată şi semnată de candidat.

Potrivit art.16 alin.3 lit.(c) din LEGE nr.319/08.07.2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, publicata in M.Of. nr.530/23.07.2003, cercetator stiintific gradul III, trebuie sa aiba activitate de cercetare-dezvoltare in specialitate sau in invatamantul superior de cel putin 6 ani sau de 4 ani, in cazul candidatilor care detin titlul de doctor; pentru candidatii care provin din afara invatamantului superior sau a cercetarii stiintifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidatii care detin titlul de doctor.

Dosarul de concurs se transmite/depune la adresa: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi, str. Universităţii nr. 16, cod postal 700115, Iaşi, România. Informatii suplimentare: http://www.umfiasi.ro si http://www.cemex.umfiasi.ro

Anunt  concurs Cercetător științific gradul III in Imagistică nucleară preclinică CEMEX

**********

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GR. T. POPA" DIN IAŞI 

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de Şef de lucrări Disciplina Biofizică şi fizică medicală, la Facultatea de Medicina, Departament STIINTE MORFO FUNCTIONALE II

Atributiile/Activitatile aferente postului scos la concurs includ activitate didactica si alte activitati incluse in norma didactica:examinare, evaluare, supraveghere examene, teste, lucrari de control consultatii pentru disciplinele din an indrumarea cercurilor stiintifice studentesti documentarea si pregatirea activitatii didactice curente activitate de cercetare stiintifica.

Calendar concurs:

Tematica probelor de concurs:

I. METODE FIZICE CU APLICAŢII ÎN MEDICINĂ

Principiul fizic în cazul principalelor grupe de metode şi tehnici fizice şi biofizice şi exemple de aplicaţii în medicină: Metode electrokinetice: electroforeza, electrofocalizarea, imunoelectroforeza. Metode de determinare a viscozităţii lichidelor. Centrifugarea şi ultracetrifugarea. Metode cromatografice. Metode de spectrometrie. Rezonanţa electronică de spin (RES) si Rezonanţa magnetică nucleară (RMN). Metode optice. Microscopie optică si Microscopie electronică. Alte tipuri de microscopie: microscopie ionică, microscopie de forţă atomică, microscopie prin efect tunel, microanaliza nucleară.Difracţia cu raze X.

II. NOŢIUNI DE BIOFIZICA MOLECULARĂ SI CELULARĂ

Atomi şi molecule în biosisteme: forţe interatomice şi intermoleculare. Structura moleculei de apă, proprietăţile ei particulare. Caracteristici biofizice generale ale celulei. Caracteristici biofizice ale biomembranei. Fluiditatea membranară. Caracteristici biofizice ale principalelor tipuri de microtransport membranar. Caracteristici biofizice ale receptorilor celulari. Bazele biofizice ale biopotenţialelor de repaus şi de acţiune.

III. BAZELE FIZICE ŞI BIOFIZICE ALE IMAGISTICII MEDICALE. ELEMENTE DE RADIOBIOLOGIE. BIOSTATISTICA

Clasificarea imagisticii medicale din punct de vedere fizic. Principiul fizic al principalelor tipuri de metode imagistice in vivo si utilitatea in medicina in relatie cu principiul (scintigrafie, ecografie, IRM, CT, PET-CT). Bazele fizice ale radioactivităţii. Mecanismele fizice ale interacţiunii radiaţiilor cu materia. Detecţia radiaţiilor ionizante. Relaţia doză - efect, unităţi de măsură. Dozimetrie şi radioprotecţie. Date esentiale asupra prelucrarii statistice a rezultatelor masuratorilor. Sistemul Internaţional de unităţi de măsură şi aplicaţiile sale în medicină.

IV. ELEMENTE DE BIOFIZICA CIRCULAŢIEI SÂNGELUI

Sângele - lichid nenewtonian. Prezentarea principalilor parametri hemoreologici. Biofizica peretelui vascular. Aspecte biofizice de mecanică cardiacă.

V. BIOFIZICA ANALIZATORULUI VIZUAL SI ELEMENTE DE OPTICA

Studiul ochiului din punct de vedere al opticii geometrice. Lentile. Determinarea distantelor focale ale lentilelor convergente. Aberatia sferica longitudinala si aberatia cromatica.

Bibliografie:

1. Aurengo A., Grémy F., Petitclerc T., Biophysique, Medecine-Sciences Flammarion, Paris 1997.

2. Dimoftache C., Herman S., Principii de Biofizică umană, Ed. Universitară„Carol Davila”,Bucureşti, 2003.

3. Duncan G, Physics in the Life Sciences, Blackwell Scientific Publications, The Alden Press, Oxford, 1990.

4. Hancock J. T., Cell Signalling, Longman, Edinburgh, 1997.

5. Herman S. Aparatura medicală. Principiile fizice ale aparaturii medicale moderne,Ed.Teora,Bucureşti,2000.

6. Hoppe W, Lohmann W, Markl H, Ziegler H, Biophysics, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 1982.

7. Pascu M., Rusu V., Vasile C., Spectrometria in IR in medicina si farmacie, Editura BIT, 2003.

8. Popescu A., Bazele Opticii, Ed. Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1988.

9. Rusu V., Baran T., Brănişteanu D.D., Biomembrane şi patologie, vol.I, Ed. Medicală, Bucureşti, 1988.

10. Rusu V. şi colab., Lucrari practice şi demonstrative de Biofizică şi Fizică medicală, Ed. “Gr.T.Popa” 2003.

11. Rusu V., Dicţionar medical, ed. III, Ed. Medicală, Bucureşti, 2007.

12. Skoog D. A., Holler F. J., Nieman T. A., Principes d’analyse instrumentale, De Boeck Université, Paris, 2003. 

13. Ştefanescu C., Rusu V. De la fizica si biofizica radiofarmaceuticelor la imagini functionale si metabolice, Ed. Tehnopress, Iaşi, 2007.

14. Ştefanescu C., Rusu V. Medical Biophysics. An introduction for students, Ed. Tehnopress, Iaşi, 2008. 

15. Wantelet M., Les Nanotechnologies, Dunod, Paris, 2003. 

16. Weiss TF, Cellular Biophysics, I-II, The MIT Press, Massachusetts, 1996. 

17. P.K. Srivastava, Elementary Biophysics- An Introduction, Ed. Alpha Sicience International ltd., Harrow, U. K., 2005 

18. Laurence Bordenave, Jaques de Certaines, Yvon Grall, Ilana Idy- Peretté, Biophysique pour les sciences de la vie et de la santé, 2007.

Descrierea procedurii de concurs: "În conformitate cu Legea Învăţământului nr.1/2011, Hotărârea nr.457/4 mai 2011, a Cartei Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa”, aflată în vigoare, Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor de lector/şef lucrări constă în trei probe: 

1. Propunerea de plan de dezvoltare a carierei universitare; 

2. Dosarul candidatului;

3. Prelegere publică din tematica specifică postului.

Evaluarea candidatului se face separat pe fiecare componentă a concursului, din procentajul total de 100%, astfel: 

1. Propunerea de dezvoltare a carierei universitare – 30%; 

2. Dosarul candidatului – 40%;

3. Prelegerea publică – 30%.

Dosarul de concurs se întocmeşte într-un singur exemplar, dosar cu şină, şi conţine, cel puţin, următoarele documente, în conformitate cu art. 12, 14, 15 şi 16 din Metodologia Cadru de concurs aprobată de Senatul U.M.F. « Gr.T.Popa » Iaşi:

1. Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;

2. Propuneree de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidatilor;

3. CV în format tiparit si în format electronic; 

4. Lista de lucrari ale candidatului în format tiparit si în format electronic; 

5. Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor universitatii de prezentare la concurs, al carei format standard este prevazut de metodologia proprie. Fisa de verificare este completata si semnata de catre candidat. Fişa trebuie să fie în format tipărit şi în format electronic. Această fişă/grilă este afişată pe site-ul Universităţii şi se numeşte « Indicatori de evaluare utilizati pentru ocuparea funcţiilor didactice»; 

6. Documente referitoare la detinerea diplomei de doctor: copia legalizata a diplomei de doctor si, în cazul în care diploma de doctor originala nu este recunoscuta în România, atestatul de recunoastere sau echivalare a acesteia;

7. Rezumatul, în limba româna si într-o limba de circulatie internationala, a tezei de doctorat, pe maximum o pagina pentru fiecare limba;

8. Declaratie pe propria raspundere a candidatului în care indica situatiile de incompatibilitate prevazute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câstigarii concursului sau lipsa acestor situatii de incompatibilitate;

9. În cazurile prevazute la art. 12 alin. (7), copii legalizate care atesta detinerea titlurilor medicale respective. Cu exceptia posturilor de la disciplinele care nu au corespondent în reteaua Ministerului Sanatatii si cele de la disciplinele preclinice, trebuie îndeplinite urmatoarele conditii, suplimentar fata de cele prevazute la art.12, alin. (2)-(5);

10. Pentru asistent universitar angajat pe perioada nedeterminata, detinerea titlului de medic rezident sau a unui titlu medical superior;

11. Pentru sef de lucrari sau conferentiar detinerea titlului de medic specialist;

12. Copii simple ale altor diplome care atesta studiile candidatului: diploma de bacalaureat, licenta; 

13. Copia cartii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a pasaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cartii de identitate ori pasaportului;

14. În cazul în care candidatul si-a schimbat numele, copii de pe documente care atesta schimbarea numelui - certificat de casatorie sau dovada schimbarii numelui;

15. Chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concurs;

16. Maximum 10 publicatii, brevete sau alte lucrari ale candidatului, în format electronic, selectionate de acesta si considerate a fi cele mai relevante pentru realizarile profesionale proprii. Lucrarilor candidatului care nu sunt disponibile în format electronic vor fi depuse la dosar în format printat, fiecare pagină fiind numerotată şi semnată de candidat.

Dosarul de concurs se transmite/depune la adresa: UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GR. T. POPA" DIN IAŞI, Mun.Iasi, Str.Universitatii, nr.16, cod postal 700115, jud. Iasi. Informatii suplimentare: http://www.umfiasi.ro

Anunt  concurs Şef de lucrări Disciplina Biofizică şi fizică medicală - UMF Iasi

**********

Direcția de Sănătate Publică a Judeţului Timiș 

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de fizician medical, la Laboratorul Igiena Radiaţiilor.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială web http://www.dsptimis.ro. Relații suplimentare se obțin la sediul Direcției de Sănătate Publică a Judeţului Timiș din Municipiul Timișoara, str. Lenau, nr. 10, Biroul Resurse Umane, cam. 22, telefon 0256/494.680, interior 120.

Anunt, tematica si bibliografie concurs fizician medical

**********

Spitalul Clinic „Colţea“ Bucureşti 

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție,  vacante, după cum urmează:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relaţii suplimentare se pot obţine, la Spitalul Clinic „Colţea“, Bucureşti, bd. I.C. Bratianu nr. 1, sectorul 3, telefon 021/387.41.34, fax 021/387.41.01 sau pe pagina web http://www.coltea.ro.

Anunt, tematica si bibliografie concurs fizicieni medicali