Registrul Naţional al Fizicienilor Medicali

Registrul Unic Naţional de Evidenţă al Parafelor

- cod individual de parafa -

Calificare Profesională profesia de fizician medical si expert in fizica medicala

**********

TABEL NOMINAL cu fizicieni medicali debutanti, fizicieni medicali, experti in fizica medicala, fizicieni debutanti, fizicieni, fizicieni specalisti si fizicieni principali din domeniul de sanatate publica umana si veterinara pentru practicaconexa actului medical referitoare la serviciile si consultanta de fizica medicala

**********

Taxa de acordare a codului individual de parafă pentru fizicienii medicali și expertii în fizică medicală este gratuită pentru membrii CFMR, iar pentru non-membri se percepe o taxă de 500 lei – (valoare stabilită de hotărârea AG, Baile Felix - Bihor din data 22.09.2013).

Vă comunicăm faptul că, începând cu 1 ianuarie 2014, repunerea în Registrul Unic Naţional de Evidenţă al Parafelor a fizicienilor medicali și a expertilor în fizică medicală suspendați prin efectul legii, ca urmare a neplății taxelor, se va face doar prin cerere scrisă si aprobată de către comitetul director CFMR, cu achitarea integrală a sumelor restante și a penalitatilor aferente, precum și a unei taxe de repunere în registru de 500 lei. Vă punem la dispoziție tabelul nominal actualizat a codurilor individuale de parafă a fizicienilor medicali definitivi și stagiari (debutanti) activi – cu rugămintea să verificați fiecare dintre dumneavoastră corectitudinea datelor de identificare, respectiv numărul unic de forma FM0011RO2233. În eventualitatea sesizării unei erori, vă rugăm să ne-o comunicați de îndată la adresa de e-mail: office@cfmr.ro