Registrul Naţional al Fizicienilor Medicali

Registrul Unic Naţional de Evidenţă al Parafelor

- cod individual de parafa a fizicianului medical -

**********

TABEL NOMINAL cu fizicieni medicali din domeniul de sanatate publica umana si veterinara pentru practica conexa actului medical referitoare la serviciile si consultanta de fizica medicala

**********

Vă comunicăm faptul că, începând cu 1 ianuarie 2014, repunerea în Registrul Unic Naţional de Evidenţă al Parafelor a fizicienilor medicali suspendați, se va face doar prin cerere scrisă si aprobată de către comitetul director CFMR, cu achitarea integrală a sumelor restante și a unei taxe de repunere în registru de 500 lei. Vă punem la dispoziție tabelul nominal actualizat a codurilor individuale de parafă a fizicienilor medicali – cu rugămintea să verificați fiecare dintre dumneavoastră corectitudinea datelor de identificare, respectiv numărul unic de forma FM0011RO2233. În eventualitatea sesizării unei erori, vă rugăm să ne-o comunicați de îndată la adresa de e-mail: office@cfmr.ro