Baile Felix-2013

Data postării: Apr 09, 2016 6:19:32 PM

„Curs de Educaţie Profesională Continuă: Fizica Radiologiei de Diagnostic şi Intervenţională” (19-21 Septembrie 2013) si "Al IV-lea Anual Meeting CFMR" (avand incorporata Adunarea Generala, 22 Septembrie 2013), Baile Felix (jud. Bihor), Romania, organizate de Colegiul Fizicienilor Medicali din România in colaborare cu Universitatea din Oradea si Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea a avut loc in sala de conferinta a Hotelului Termal (situat in centrul statiunii, la cateva zeci de metri de Strandul Mare si Strandul Apollo, adresa: Strada Victoria nr.24, 417500-Băile Felix).

Invitatie curs si conferinta CFMR2013

Organizator Local:

Conf. univ. Dr. Loredana Gabriela MARCU, Facultatea de Stiinte, Departamentul de Fizica, Universitatea din Oradea

Lectori:

Expert in Fizica Medicala, Marin BODALE

Medical Physics Center Iasi, Presedintele Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania

Expert in Fizica Medicala, Loredana-Ramona BOGDAN

Centrul Regional de Sanatate Publica Cluj

Prof. univ. Dr. Emilia-Dorina CREANGĂ

Facultatea de Fizica, Laboratorul de Fizica Medicala si Biofizica, Universitatea “Al. I. Cuza” Iasi

Prof. Dr. Octavian-Gheorghe DULIU

Facultatea de Fizica, Laboratorul de Fizica Medicala, Universitatea Bucuresti

Expert in Protectie Radiologica, Sef luc. univ. Valeria-Gabriela LEANCA

Clinica de Radiologie, Spitalul Clinic Judetean de Urgente "Sf. Spiridon" Iasi (1974-2005)

Facultatea de Medicina Dentara, Universitatea de Medicina si Farmacie “Gr. T. Popa” Iasi (1998-2008)

Comisia Nationala pentru Constrolul Activitatiilor Nucleare (CNCAN) (2005-2008)

Conf. univ. Dr. Loredana-Gabriela MARCU

Facultatea de Stiinte, Departamentul de Fizica, Universitatea din Oradea

Fizician, Sef laborator, Mircea-Valentin PARASCHIVA

DOZIMED Bucuresti

Conf. univ. dr. Oreste STRACIUC

Director Medical al Centrului POZITRON DIAGNOSZTIKA Oradea

Facultatea de Medicina si Farmacie, Universitatea din Oradea

Taxa de participare curs incude:

 • Acces la ceremonia de deschidere

 • Participarea la toate sesiunile de curs din fiecare zi

 • Masa de pranz in toate cele 3 zile la Restaurantul Hotelului Termal

 • Cafea, ceai, suc, apa, snacks-uri, pe durata pauzelor

 • Materiale curs (include program curs, ecuson personalizat cu numele participantului, mapa curs, prezentari stiintifice in format electronic CD/DVD)

 • Diploma absolvire curs

Participarea la "Al IV-lea Anual Meeting CFMR" este GRATUITA doar pentru membri CFMR care si-au anuntat prezenta pana pe data de 18 Septembrie 2013 si nu au restante la plata cotizatiei anuale.

Cursul avizat si creditat cu puncte CPD

Cursul este organizat în baza articolului 50 din „Normele Fundamentale de Securitate Radiologică”, “ Titularul de autorizatie este obligat să asigure pregătirea corespunzatoare a personalului expus profesional, în domeniul securităţii radiologice, şi reciclarea acestuia cel puţin o dată la 5 ani, printr-un sistem de pregatire recunoscut de CNCAN” precum şi „Normele privind radioprotecţia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiaţii ionizante”. Se adreseaza în special personalului cu studii superioare care desfăşoară activităţi în specialitatea de radiologie (experţi în fizică medicală, experţi în protectie radiologica, fizicieni medicali, profesori de fizică medicală, profesori de inginerie tehnologică aplicată în medicină, medicilor radiologi, stomatologi, chirurgi, cardiologi, ftiziologi şi de medicina muncii, biofizicieni, fizicieni, bioingineri, ingineri service aparatură medicală, doctoranzi, masteranzi şi studenţi fizică medicală si inginerie tehnologică aplicată în medicină), în vederea obţinerii sau prelungiri permisului de exercitare nivel 2 şi 3 în domeniul nuclear RDG specialitatea RTG eliberate de CNCAN.

Programul curs (in format pdf download)

Programa cursului: Este alcatuita in conformitate cu tematica prevazuta in Normele privind expertul în fizică medicalăaprobate prin Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii Publice nr.1272/2006 şi nr.266/2006 al Preşedintelui CNCAN, publicat în Monitorul Oficial, nr.906/07.11.2006, „Normele privind radioprotecţia persoanelor în cazul expunerilor medicale aprobate prin Ordinul comun al Ministerului Sanatatii Publice şi al Preşedintelui CNCAN, nr.285/79/2002 şi publicate în Monitorul Oficial al României Partea I, nr.446bis/25.06.2002, Normele de securitate radiologica în practicile de radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională aprobate prin Ordinul nr.173/2003 şi Ordinul nr.291/27.08.2004, publicate în Monitorul Oficial nr.924/23.12.2003 si Normele privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nucleare si desemnarea expertilor acreditati”, publicate in Monitorul Oficial nr.936bis/20.12.2002.

Documente necesare la înscriere:

- formular de înscriere curs si AG

- chitanţa sau copie a ordinului de plată cu care s-a achitat cursul

- pentru non-membri CFMR se va transmite copie Carte de Identitate şi diplomă licenţă (pentru studenţi adeverinţă care să ateste că urmează cursuri universitare de Fizică Medicală/Fizică)

Conform Codului Muncii - Legea nr. 53/2003, republicat si actualizat prin Legea nr. 53/2011 in Monitorul Oficial nr. 345/2011.

 • Salariaţii au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională (Art. 154, alin. 1)

 • În cazul în care angajatorul nu şi-a respectat obligaţia de a asigura pe cheltuiala sa participarea unui salariat la formare profesională în condiţiile prevăzute de lege, salariatul are dreptul la un concediu pentru formare profesională, plătit de angajator, de până la 10 zile lucrătoare sau de până la 80 de ore (Art. 157, alin. 1)

 • Durata concediului pentru formare profesională nu poate fi dedusă din durata concediului de odihnă anual şi este asimilată unei perioade de muncă efectivă în ceea ce priveşte drepturile cuvenite salariatului, altele decât salariul (Art. 158)

 • În cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesională este iniţiată de angajator, toate cheltuielile ocazionate de această participare sunt suportate de către acesta (Art. 197,alin.1)

 • Pe perioada participării la cursurile sau stagiile de formare profesională conform alin. (1), salariatul va beneficia, pe toată durata formării profesionale, de toate drepturile salariale deţinute (Art. 197,alin.2)

 • Pe perioada participării la cursurile sau stagiile de formare profesională conform alin. (1), salariatul beneficiază de vechime la acel loc de muncă, această perioadă fiind considerată stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat (Art. 197,alin.3)

  • HARTA STATIUNII BAILE FELIX: