Noutati:

Ordinul nr.183/112/173/2022 a Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, Ministerului Energiei si Ministerului Finanțelor, publicat în M.Of. nr.155/15.02.2022 (cf. poz.40 din Anexa nr.1.4 fizicianul medical, expertul in fizica medicala si fizicianul în sistemul sanitar sunt profesii liberale care se exercită în baza unor legi speciale

02.05.2019: Lista ONRC a profesiilor liberale in fizica medicala ca urmare a demersului Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania

Protocol Autorității Naționale pentru Calificări (ANC) - Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice nr.7630/16/115/04.10.2016, prin care se acorda "Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania" dreptul exclusiv de a aviza standardele ocupationale si programele de formare profesionala de calificare organizate de furnizorii de formare profesionala pentru dobandirea de competente pentru ocupatiile din domeniul de activitate "fizică medicală", in conformitate cu prevederile Ordinului MECS nr.3170/04.02.2015, publicat in M.Of. nr.184/18.03.2015 si Ordinul MMSSF si MECT nr.59/3175/2004, publicat in M.Of. nr.128/12.02.2004 (www.anc.edu.ro)

Despre noi:

Cine suntem?

Colegiul Fizicienilor Medicali din România (CFMR) a fost înregistrată legal pe 5 Martie 2010 fiind un succesor al "Asociației Române a Fizicienilor din Medicină" (ARFM) fondată în 30 Iunie 1990 (neînregistrată legal) şi este singura organizaţie profesională naţională a fizicienilor medicali din România stabilit in baza art.1 alin.(1) din Statutul CFMR autentificat UNBR nr.26/23.02.2010 ce are ca scop promovarea, susţinerea şi supravegherea exercitarii profesiei de fizician medical, pentru aplicarea legilor si regulamentelor care organizeaza si reglementeaza exercitiul profesiei, reprezentarea intereselor profesiei de fizician medical si pastrarea prestigiului acestei profesiuni in cadrul vietii sociale citeste mai mult

Ce facem?

În prezent, Colegiul Fizicienilor Medicali din România este membru a Organizației Internaționale pentru Fizică Medicală (IOMP), a Federației Europeane a Organizațiilor de Fizică Medicală (EFOMP), a Societății Europeane de Radioterapie și Oncologie (ESTRO), a Societății Europene de Radiologie (ESR) si a Societății de Radiologie și Imagistică Medicală din România (SRIM) si acreditat de Camera Deputaţilor cu un reprezentant in comisiile permanente de MUNCĂ, SĂNĂTATE si ÎNVĂŢĂMÂNT. CFMR prin organismele sale, este reprezentant al corpului profesional al fizicienilor medicali din Romania in relatiile cu autoritatile si institutiile guvernamentale si non-guvernamentale, interne si internationale citeste mai mult

Cum lucrăm?

Colegiul Fizicienilor Medicali din România este compus din 3 sucursale regionale (Moldova, Transilvania si Valahia) si condus de un Consiliu Director format din 7 membri. Consiliul este informat de către Comisia de Cenzori şi de cele 8 comisii de lucru CFMR citeste mai mult

De ce să fii membru CFMR?

Contribui la promovarea şi la păstrarea prestigiului comunităţii de fizică medicală romaneşti citeste mai mult

Cum devin membru CFMR?

Odata cu obtinerea calitatii de membru a Colegiului Fizicienilor Medicali din România se obtine automat si calitatea de membru deplin IOMP si EFOMP, iar pentru a deveni membru CFMR se vor trimite documentele mentionate la secţiunea dedicată membrilor citeste mai mult

Profesie:

Ce este Fizica Medicală?

Fizică Medicală (Medical Physics), cunoscută ca şi "Fizică BioMedicală" (BioMedical Physics), "BioFizică Medicală" (Medical BioPhysics), "Fizică Aplicată în Medicină" (Applied Physics in Medicine), "Fizică în Medicină" (Physics in Medicine), "Fizica Medicinei" (Physics of Medicine), "Aplicații fizice în științele medicale" (Physics applications in medical science), "Fizica radiologică" (Radiological physics) sau "Radiofizica din spital" (Hospital radiophysics) este o ramura a fizicii care are ca obiect pastrarea si restabilirea sanatatii umane si veterinare cu ajutorul aparaturii medicale si a agentilor fizici si care studiaza in acest scop procesele fizice ale vietii, proprietatile, structurile si functiile organismului, cauzele si mecanismele de producere a bolilor, precum si legile fundamentale ale fizicii aplicate in medicina pentru diagnosticarea, tratarea si prevenirea bolilor citeste mai mult

Ce face Fizicianul Medical?

Fizicianul medical este o persoană calificată ce face parte din personalul de specialitate paraclinic medico-sanitar şi care profesează în fizică medicală pe baza unor studii superioare de specialitate, definită ca o profesie liberală reglementată prin lege ce exercită activităţi autorizate de fizică medicală conexe actului medical, cu titlu personal, pe propria răspundere și în mod independent, implicând activități de natură intelectuală în interesul pacientului și servind interesul public; specialist în fizică medicală dotat cu capacitatea de a profesa în una sau mai multe ramuri a fizicii medicale din medicina umană sau veterinară. Profesia de „fizician medical” în România a fost introdusă în Codul Ocupațiilor din România (COR) prin Ordinul nr.902/1211/2005 al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Institutului Naţional de Statistică citeste mai mult

Cum obţin codul individual de parafă?

Codul individual de parafa se acorda de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania prin eliberarea Certificatului de Calificare Profesionala in Fizica Medicala pentru fizicieni medicali si fizicieni din sistemul sanitar domeniul de sanatate publica umana si veterinara pentru practica conexa actului medical referitoare la serviciile si consultanta de fizica medicala, iar pentru a se obţine solicitanţii vor trimite la documente mentionate la secţiunea dedicată urmand a fi analizate de Comisia Acreditari si Avizari (CAA) citeste mai mult

Membru:

Evenimente:

Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania a notificat Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal in vederea inscrierii in Registrul prelucrarilor de date cu caracter personal