"XV-a CONFERINTA NATIONALA DE FIZICA MEDICALA" - 2017 Iasi

In perioada 10-12 Noiembrie 2017 se va desfasura la Iasi, a "XV-a CONFERINTA NATIONALA DE FIZICA MEDICALA" organizata de catre Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania în colaborare cu Facultatea de Fizica, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi.

Cu ocazia conferintei vom sarbatori pentru a 5 oara "Ziua Internationala a Fizicii Medicale" si pentru a 3 oara "Ziua Internationala a Radiologiei".

Pe 7 noiembrie 2017 sarbatorim pentru al 5-lea an consecutiv, "Ziua Internationala a Fizicii Medicale" (IDMP) cu tematica Fizica medicală: Oferirea unei abordări holistice pentru paciente și securitatea personalului feminin în medicina radiologicăasa cum a fost denumita de catre Organizatia Internationala pentru Fizica Medicala (IOMP).

Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania se alatura celor 80 de organizatii nationale de fizica medicala si celor 6 organizatii regionale membre IOMP din intreaga lume ce vor marca impreuna IDMP2017 ca fiind o data importanta in istoria fizicii medicale.

Pe 8 noiembrie 2017 sarbatorim pentru al 3-lea an consecutiv, "Ziua Internationala a Radiologiei" (IDoR) dedicata "Radiologiei de Urgenta" asa cum a fost denumita de catre Societatea Europeana de Radiologie (ESR), Societatea Radiologica a Americii de Nord (RSNA) si Colegiul American de Radiologie (ACR).

Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania se alatura celor mai mult de 120 de societati medicale din intreaga lume ce vor marca IDoR2017 ca o zi foarte speciala pentru radiologie.

Invitati de onoare:

Profesor emerit Radu CHIŞLEAG, Universitatea POLITEHNICA Bucuresti, Facultatea Stiinte Aplicate, Departamentul Fizica

Profesor emerit Gheorghe POPA, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Facultatea de Fizica

Comitet Organizare Locala:

Maria Andries

Octavian Baltag

Marin Bodale

Iuliana Cocean

Emilia-Dorina Creanga

Valeria Gabriela Leanca

Larisa Popescu

Comitet Stiintific:

Octavian BALTAG, prof. univ. dr., Facultatea de Bioinginerie Medicală, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” din Iaşi

Vlad Teodor BÎRLEA, fizician medical, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca

Marin BODALE, preşedinte Colegiul Fizicienilor Medicali din România, Expert în Fizică Medicală, Medical Physics Center Iaşi

Daniel-Zizi BURGHELEA, fizician specialist, Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, Laborator Radiologie si Imagistica Medicala

Simona CAVALU, prof. univ. dr. habil., Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicina si Farmacie, Disciplina Biofizica Medicala

Vasile CHIŞ, prof. univ. dr., Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj Napoca, Facultatea de Fizica, Departamentul de Fizica Biomoleculara

Emilia-Dorina CREANGĂ, prof. univ. dr., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Facultatea de Fizica, Laboratorul de Biofizica si Fizica Medicala

Sanda FILIP, prof. univ. dr., Universitatea din Oradea, Facultatea de Stiinte, Departamentul de Fizica

Cristian GOICEANU, fizician principal dr., Institutul National de Sanatate Publica, Centrul Regional de Sanatate Publica Iasi, Sectia de Sanatate in Relatie cu Mediul

Alina HANU, fizician medical sp., Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti, Laborator Radiologie si Imagistica Medicala

Valeria-Gabriela LEANCA, Expert în Protectia Radiologică, fizician medical pr., Şef lucrări, Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” din Iaşi

Tudor LUCHIAN, prof. univ. dr., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Facultatea de Fizica, Laboratorul de Biofizica si Fizica Medicala

Loredana-Gabriela MARCU, prof. univ. dr., Universitatea din Oradea, Facultatea de Stiinte, Departamentul de Fizica, specializarea Fizica Medicala

Cătălin MARIN, conf. dr., Universitatea de Vest din Timisoara, Facultatea de Fizica

Radu MUTIHAC, prof. univ. dr., Universitatea Bucuresti, Facultatea de Fizica, Departamentul de Fizica Medicala

Mircea-Valentin PARASCHIVA, fizician, manager calitate DOZIMED - Bucuresti, Laborator de Dozimetrie Individuală

Reprezentanti institutii Guvernamentale:

Zoe GHIŢULESCU, Consilier CNCAN, fizician, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare - Bucuresti, Direcţiei Autorizare Utilizare Radiaţii Ionizante

Lectori:

Cristina Mihaela ACHIM, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației - Măgurele, Bucureşti

Octavian BALTAG, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” din Iaşi

Vlad Teodor BÎRLEA, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca

Marin BODALE, Medical Physics Center Iaşi

Daniel-Zizi BURGHELEA, Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț

Vasile CHIŞ, Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj Napoca

Radu CHIŞLEAG, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Emilia-Dorina CREANGĂ, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Anca DUMITRAŞCU, Spitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" din Oradea

Zoe GHIŢULESCU, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare - Bucureşti

Cristian GOICEANU, Centrul Regional de Sănătate Publică Iaşi

Alina HANU, Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti

Dacia Felicia IACOMI, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Melinda KIREI, Spitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" din Oradea

Valeria-Gabriela LEANCA, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” din Iaşi

Roxana Cristina NAN, Spitalul Județean de Urgență Giurgiu

Larisa POPESCU, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Ruxandra Cristina SĂPOI, DOZIMED - Bucureşti

Locatia desfasurare conferinta:

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași

Mun. Iași, Blvd. Carol I, nr.11, corp A, cod poștal 700506, jud. Iasi, Romania

Conferinta (zilele 10 si 11 Noiembrie 2017) se va desfasura in Sala Senat a Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (etaj 1, corp A, UAIC).

Adunarea Generala CFMR din 12 Noiembrie 2017 se va desfasura in amfiteatrul IV13 al Facultatii de Fizica (etaj 4, corp A, intrare principala UAIC).

Masa Pranz: Restaurantul Universității - Cantina Titu Maiorescu (masa de pranz pentru zilele de Vineri si Sambata este asigurata de CFMR pentru toti participantii)

Invitatie conferinta (download PDF. format)

Nr. de puncte credit CPD (Dezvoltarea Profesionala Continua) acordate: 24

Taxa participare:

     1) membri CFMR - GRATUIT

     2) non-membri: 200 lei

Pentru a stimula interesul fizicienilor medicali de a participa cu prezentari stiintifice la conferinte precum si publicarea de articole in Revista de Fizica Medicala, Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania va scuti lectorii de la plata taxei de participare la cea de a XV-a CONFERINTA NATIONALA DE FIZICA MEDICALA in cazul sustinerii unei prezentari, dupa cum urmeaza:

    1) toti lectorii non-membri vor fi scutiti la plata taxei de participare conferinta

    2) toti lectorii membri CFMR vor fi scutiti la plata cotizatiei anuale CFMR pentru un an (anul in curs, iar daca cotizatia a fost achitata deja, se va compensa pentru anul viitor).

Taxa participare la conferinta se va achita in contul bancar deschis la Banca Transilvania pe numele CFMR (se va specifica pe ordinul de plata numele participantului reprezentand taxa conferinta Iasi2017).

Termen limita inscriere participanti: 3 Noiembrie 2017

Nu se accepta participarea la eveniment fara inscrierea in prealabil.

Se vor completa toate rubricile din Formularul de participare (download .DOC format) si se va trimite pe e-mail la adresa: office@cfmr.ro

Program conferinta

Convocator Adunarea Generala anuala a membrilor CFMR (2017) - ORDINEA DE ZI 

Teme conferinta:

   ✓ Educatie, training si activitatea de fizica medicala

   ✓ Curricula fundamentală pentru formarea experților în domeniul fizicii medicale

   ✓ Rezidențiat/stagiu de pregatire in fizică medicală

   ✓ Sincronizarea cursurilor de fizica medicala intre universitatiile din Romania

   ✓ Absolventi fizica medicala si necesitatea de fizicieni medicali in Romania

   ✓ Transpunere in legislatia nationala a Directivei CE 2013/59/EURATOM

   ✓ Legiferarea organizatiei nationale profesionale a fizicienilor medicali (Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății)

   ✓ "Norma privind expertul in fizica medicala" vs. Declarația EFOMP de la Malaga din 2006 privind profesiile din domeniul de fizică medicală în Europa si Directivele CE 2005/36/EC ”Public Consultation on the Recognition of Professional Qualifications” si 2013/59/EURATOM

   ✓ Organigrama unica a profesiei de fizician in domeniul medical (scala profesionala)

   ✓ Rolul, responsabilitățile și statutul fizicianului medical & fizicianului sanitar, inclusiv criteriile pentru nivelul de personal în cadrul unui departament de fizică medicală

   ✓ Legiferarea exercitarii profesiei de fizician medical si expert in fizica medicala in unitatile medicale publice si private

   ✓ Expertul în Protecție Radiologică vs. Expertul în Fizică Medicală: suprapune legislativa în domeniul medical

   ✓ Registrul de fizicieni medicali și experți în fizică medicală

   ✓ Norma de lucru in Radiologie pentru personalul medical (fizician) expus profesional la radiatii ionizante

   ✓ Evaluarea serviciilor și consultanței în domeniul fizicii medicale externe

   ✓ Orientări privind sistemele naționale de dezvoltare profesională continuă (CPD) a fizicienilor medicali în Europa

   ✓ Cadrul european al calificărilor (EQF) și inventare de cunoștințe, aptitudini și competențe (KSC) în fizica medicală și fizica sănătății

   ✓ Sistemul internațional de fizica medicala și cadrul de reglementare

   ✓ Formarea cadrelor didactice in fizica medicala

   ✓ Calificarea si validarea de studii de fizica medicala in Comunitatea Europeana

   ✓ Audit clinic și sistemul de management al calității în fizica medicală

   ✓ Accidente si incidente care au recurs din activitatea fizicianului medical

   ✓ Salarizarea fizicianului medical (grila salarizare, Legea nr.330/2009, buget alocat, locuri de munca pentru fizicianul medical, etc.)

   ✓ Supravegherea practicarii ilegale a profesiei de fizician medical și Expert în Fizică Medicală pe teritoriul României

   ✓ Codul de etica pentru profesia de fizician medical

   ✓ Imaginea şi prestigiul fizicii medicale din România pe plan naţional şi internaţional

   ✓ Colaborarea dintre institutii guvernamentale, universitati, instituţii medicale şi de cercetare, agenti economici, CFMR

   ✓ Cercetare in fizica medicala

   ✓ Standardizare si metrologie aparatura medicala

   ✓ Perspective si noi orizonturi ale Fizicii in Medicina si Biologie

Prezentare oras Iasi (download PDF. format)

Limba oficiala a conferintei este Romana. Toate documentele vor fi pregatite in limba Romana.

Prezentare orala: proiectari cu videoproiector asistat de computer (PowerPoint).

Rezumate/Abstract:

Pentru editarea programului final al conferintei va fi trimis titlul rezumatului in limba Romana pana pe data de 31 Octombrie 2017.

Comitetul Stiintific isi rezerva dreptul de a accepta sau respinge lucrarile propuse si de a stabili forma de prezentare a acestora.

Rezumatele acceptate vor fi publicate in "Revista de Fizica Medicala" ce apare sub egida CFMR.

Rezumatele primite pana la data de 31 Octombrie 2017 vor fi confirmate autorilor de catre comitetul stiintific prin e-mail pana in 1 Noiembrie 2017.

Instructiuni pentru redactarea rezumatelor:

Cazare:

În Iasi există peste 130 unitati de cazare, din care 1 hotel de 5 stele, 9 hoteluri de 4 stele, 41 hoteluri de 3 stele și 5 hoteluri de 2 stele, precum și numeroase pensiuni și vile turistice, majoritatea de 2 și 3 stele.

Preturi mici la cazare se pot obtine online prin: www.booking.com sau rezervari directe la hoteluri si pensiuni in Iasi.

Există posibilitatea de cazare în camere de lux în regim de hotel sau boutique-hoteluri în centrul istoric al orasului la prețuri accesibile, de exemplu:

Transport:

                ruta Bucureşti - Iaşi via E85 - E581: Bucureşti - Urziceni - Buzău - Tecuci - Vaslui - Iaşi

                ruta Timişoara - Iaşi via A1 - E68 - E574 - E85: Timişoara - Sibiu - Braşov - Tg. Secuiesc - Oneşti - Bacău - Roman - Iaşi 

                ruta Oradea - Iaşi via E60 - E581: Oradea - Cluj Napoca - Tg. Mureş - Poiana Largului - Tg.Neamț - Moțca - Iaşi 

                ruta Cernăuți - Iaşi  via E85 - E58: Cernăuți - Siret - Suceava - Fălticeni - Paşcani - Iaşi 

                ruta Chişinău - Iaşi  via E58: Chişinău - Călăraşi - Sculeni - Iaşi

                ruta Botoşani - Iaşi via E58: Botoşani - Harlau - Tg. Frumos - Iaşi

                ruta Constanța - Iaşi via E60 - E87: Constanța - Brăila - Galați - Tecuci - Barlad - Vaslui - Iaşi