Bucuresti2018

Data postării: Jun 24, 2018 12:19:14 PM

Cursul Naţional de Perfecţionare în Fizică Medicală, Ediţia a XVI-a este organizat de Colegiul Fizicienilor Medicali din România si se va desfasura in perioada 28-29 Septembrie 2018, Bucuresti, Romania, dupa cum urmeaza:

- cursuri de perfectionare pe cele trei domenii (radioterapie, imagistica medicala & radiodiagnostic si medicina nucleara) pentru cate o jumatate de zi fiecare

- adunarea generala CFMR, dupa amiaza celei de-a doua zile.

PROGRAM: (download program in format pdf.)

Sesiuna 1: Fizica Radioterapiei

TEME:

  1. Technology: Beam Delivery Techniques

  2. Planning: Imaging (Contouring, Segmentation, Fusion, Registration, Deformation)

  3. Planning: Strategies (Optimization, Motion Management, Remote Dose Planning)

  4. Planning: Dose Calculation (Analytical, Monte Carlo)

  5. Biological/Functional Imaging and Treatment Planning in Radiotherapy

  6. Treatment: Immobilization, Positioning and Motion Management (On-Line Imaging, Image-Guidance)

  7. IMRT (Intensity-modulated radiation therapy)

  8. VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy)

  9. TomoTherapy

  10. IGRT (Real-Time Image-Guided Radiation Therapy)

  11. SRS (Stereotactic RadioSurgery)

 1. SBRT/SABR (Stereotactic Body Radiation Therapy/Stereotactic Ablative Radiotherapy)

  1. ART (Adaptive Radiation Therapy)

  2. Brachytherapy and Radionuclide Therapy

  3. Hadron Therapy

  4. Nanotechnology in Radiation Therapy and Imaging

  5. Special Treatment Strategies (Intraoperative, Hypofractionation)

  6. Assessment of Radiotherapy Responses (Imaging, Outcome Modeling)

  7. Quality Assurance of Treatment Delivery (IMRT, VMAT and SBRT treatment verification, IGRT)

  8. Quality Management and Patient Safety

  9. Dosimetry in Radiotherapy

  10. Dosimetric Techniques and Phantoms

  11. Micro and Nano Dosimetry

  12. Calibration of therapy radiation measurement instrumentation

 2. Remote Dose Monitoring

  1. Biological Effects of Ionizing Radiation

  2. Hyperthemia Therapy

Sesiunea 2: Fizica Imagisticii Medicale si Radiologiei de Diagnostic

TEME:

  1. X-ray Imaging

  2. Mammography

  3. Computed Tomography

  4. Dental Radiology

  5. Dose, Risk and Dose Optimization

  6. Quality Assurance in Diagnostic Radiology

  7. Magnetic Resonance Imaging

  8. Ultrasound Imaging

  9. Osteodensitometry

  10. Multi-Modality Imaging

  11. Imaging Bioimpedance and Bioelectric Sources

  12. Optical Imaging

  13. Medical Termography

  14. Phase Contrast Imaging

  15. Image Processing

  16. Imaging Detector Technology

  17. Simulation Methods: Digital Phantoms and Monte Carlo Methods

 1. Magnetoencephalography (MEG)

  1. Functional Neuroimaging

  2. Dosimetry in X-ray Imaging

  3. Radiation Protection Reference Levels for Patients and Personnel

  4. Radiation Shielding for Medical Installation

  5. Calibration of diagnostic radiation measurement instrumentation

Sesiunea 3: Fizica Medicinei Nucleare

TEME:

 1. BioMolecular Imaging

 2. Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT)

 3. Positron Emission Tomography (PET)

 4. Hybrid Nuclear Medicine Imaging Systems (SPECT-CT & PET-CT)

 5. Radiopharmaceutical Therapy

 6. Dosimetry in Nuclear Medicine

 7. Dosimetry in dual modality imaging systems (SPECT-CT & PET-CT)

 8. Biological Dosimetry

Limba oficiala desfasurare curs: Romana

Locatie desfasurare:

Sala de Conferinte Berlioz

Hotel IBIS Gara de Nord

Adresa: Calea Grivitei, nr.143, sector 1, Bucuresti

Tel. 0213009110, Fax: 0213009098

Email: H3302-RE@accor.com

Web: https://ibishotels.ro/ibis-gara-de-nord

Masa pranz asigurata la Restaurant L’Estaminet in cadrul Hotelului IBIS

Comitet Organizare:

Bîrlea Vlad Teodor

Bodale Marin

Chiş Vasile

Creangă Dorina-Emilia

Dumitraşcu Anca

Gherman Aida Ioana

Hanu Alina

Marcu Loredana Gabriela

Mironescu Cristina-Elena

Lectori:

Baltag Octavian, Fizician dr. Profesor emerit, Facultatea de Bioinginerie Medicală, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași

Bodale Marin, Expert in Fizica Medicala, Medical Physics Center Iaşi

Leanca Valeria Gabriela, Fizician principal, Şef luc.univ., Expert în Protecţie Radiologică, Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași

Marcu Loredana Gabriela, Fizician medical, Profesor univ. dr., Facultatea de Științe, Universitatea din Oradea

Olteanu Bogdan-Stefan, Dr. Medic primar radiologie, Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” Bucuresti

Paraschiva Mircea-Valentin, Fizician dr., Manager Calitate, DOZIMED Bucuresti

Purice Mariana, Fizician principal dr., Institutul National de Endocrinologie “C.I. Parhon” Bucuresti

Taxa de participare:

1) early registration (pana pe data de 1 Septembrie 2018)

- membrii CFMR: 150 lei

- non-membrii CFMR: 500 lei

2) late registration (dupa data de 1 Septembrie 2018)

- membrii CFMR: 200 lei

- non-membrii CFMR: 600 lei

Termen limita inscriere curs: 26 Septembrie 2018

Participarea la "Adunarea Generala CFMR" este GRATUITA doar pentru membri CFMR care si-au anuntat prezenta pana pe data de 27 Septembrie 2018 si nu au restante la plata cotizatiei anuale.

Taxa de participare curs incude:

 • acces la ceremonia de deschidere

 • participarea la toate sesiunile de curs din fiecare zi

 • masa de pranz in toate cele 2 zile la Restaurant L’Estaminet

 • cafea, ceai, suc, apa, snacks-uri, pe durata pauzelor

 • materiale curs (include program curs, ecuson personalizat cu numele participantului, mapa curs, prezentari stiintifice in format electronic)

 • diploma absolvire curs

 • costuri avizare curs Ministerul Sanatatii si EBAMP

Cursul va fi avizat de Ministerul Sanatatii si EBAMP (European Board of Accreditation for Medical Physics) si creditat cu puncte DPC (Dezvoltare Profesionala Continua).

Cursul este organizat în baza articolului 50 din „Normele Fundamentale de Securitate Radiologică”, “Titularul de autorizatie este obligat să asigure pregătirea corespunzatoare a personalului expus profesional, în domeniul securităţii radiologice, şi reciclarea acestuia cel puţin o dată la 5 ani, printr-un sistem de pregatire recunoscut de CNCAN” precum şi „Normele privind radioprotecţia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiaţii ionizante”. Se adreseaza în special personalului cu studii superioare care desfăşoară activităţi în specialitatea de radioterapie, medicina nucleara si radiologie: experţi în fizică medicală, experţi în protectie radiologica, fizicieni medicali, profesori de fizică medicală, profesori de inginerie tehnologică aplicată în medicină, medicilor radiologi, radioterapeuti, de medicina nucleara, stomatologi, chirurgi, cardiologi, ftiziologi şi de medicina muncii, biofizicieni, fizicieni, bioingineri, ingineri service aparatură medicală, doctoranzi, masteranzi şi studenţi fizică medicală si inginerie tehnologică aplicată în medicină.

Programa cursului: Este alcatuita in conformitate cu tematica prevazuta in Normele privind expertul în fizică medicalăaprobate prin Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii Publice nr.1272/2006 şi nr.266/2006 al Preşedintelui CNCAN, publicat în Monitorul Oficial, nr.906/07.11.2006, „Normele privind radioprotecţia persoanelor în cazul expunerilor medicale aprobate prin Ordinul comun al Ministerului Sanatatii Publice şi al Preşedintelui CNCAN, nr.285/79/2002 şi publicate în Monitorul Oficial al României Partea I, nr.446bis/25.06.2002, Normele de securitate radiologica în practicile de radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională aprobate prin Ordinul nr.173/2003 şi Ordinul nr.291/27.08.2004, publicate în Monitorul Oficial nr.924/23.12.2003 si Normele privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nucleare si desemnarea expertilor acreditati”, publicate in Monitorul Oficial nr.936bis/20.12.2002.

Documente necesare la înscriere:

- formular de înscriere curs CNFM-2018 (descarca aici)

- chitanţa sau copie a ordinului de plată cu care s-a achitat cursul

- pentru non-membri CFMR se va transmite copie Carte de Identitate şi diplomă licenţă (pentru studenţi adeverinţă care să ateste că urmează cursuri universitare de Fizică Medicală, Fizică sau Medicină)

Conform Codului Muncii - Legea nr. 53/2003, republicat si actualizat prin Legea nr. 53/2011 in Monitorul Oficial nr. 345/2011.

 • Salariaţii au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională (Art. 154, alin. 1)

 • În cazul în care angajatorul nu şi-a respectat obligaţia de a asigura pe cheltuiala sa participarea unui salariat la formare profesională în condiţiile prevăzute de lege, salariatul are dreptul la un concediu pentru formare profesională, plătit de angajator, de până la 10 zile lucrătoare sau de până la 80 de ore (Art. 157, alin. 1)

 • Durata concediului pentru formare profesională nu poate fi dedusă din durata concediului de odihnă anual şi este asimilată unei perioade de muncă efectivă în ceea ce priveşte drepturile cuvenite salariatului, altele decât salariul (Art. 158)

 • În cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesională este iniţiată de angajator, toate cheltuielile ocazionate de această participare sunt suportate de către acesta (Art. 197,alin.1)

 • Pe perioada participării la cursurile sau stagiile de formare profesională conform alin. (1), salariatul va beneficia, pe toată durata formării profesionale, de toate drepturile salariale deţinute (Art. 197,alin.2)

 • Pe perioada participării la cursurile sau stagiile de formare profesională conform alin. (1), salariatul beneficiază de vechime la acel loc de muncă, această perioadă fiind considerată stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat (Art. 197,alin.3)