CFMR‎ > ‎

Obiective

MISIUNEA

Misiunea noastra include oferirea de servicii publice de calitate in domeniul de fizica medicala, precum si promovarea, sustinerea si supravegherea exercitarii profesiei de fizician medical in sistemul de sanatate public romanesc, precum si modernizarea legislaţiei fizicii medicale româneşti pentru servicii sanitare la standarde Europene.

VIZIUNEA

De-a lungul timpului Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania (CFMR) a castigat recunoastere la nivel mondial, în prezent fiind membru cu drept de vot afiliat al Organizatiei Internationale de Fizica Medicala (IOMP), Federatiei Europeane a Organizatiilor în Fizica Medicala (EFOMP) si al Societatii Europeane pentru Radioterapie si Oncologie (ESTRO). Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania are ca viziune satisfactia permanenta a pacientilor, a personalului medic Societatea Europeană pentru Radiologia Terapeutică şi Oncologie (ESTRO) al si a angajatorilor sistemului de sanatate public romanesc de a beneficia de servicii si consultanta de fizica medicala de cea mai inalta calitate in exercitarea actului medical, in acelasi timp se preocupa de imbunatatirea strategiei nationale de sanatate privind dotarea cu aparatura medicala de inalta performanta a institutiilor publice medicale, precum si de stabilirea sistemului procedural de monitorizare, supraveghere si evaluare a competentelor de dezvoltare profesionala continua a fizicianului medical in toate sferele de activitate, urmarind sa devina o organizatie nationala a fizicienilor medicali cu rol legislativ in acest domeniu.

STRATEGIA

Obiectivele noastre de perspectiva urmaresc 4 perspective:

 • PERSPECTIVA FINANCIARA – cu obiectivul optimizarii utilizarii resurselor financiare avand la baza colectarea de fonduri destinate activitatii colegiului si a veniturilor aduse la sistemul asigurarilor de sanatate de contractele individuale privind furnizarea de servicii profesionale de fizica medicala, clar definite si asigurarea pe termen lung a fondurilor de investitii necesare imbunatatirii acestora
1.1) Intocmire Plan Strategie Financiara CFMR
1.2) Fundamentarea bugetului de venituri si prognoza de cheltuieli a colegiului
1.3) Colectarea de fonduri destinate tuturor activitatilor colegiului
(centralizare cotizatie, taxa de inscriere si celelalte venituri)
1.4) Gestionarea patrimoniul si tinerea evidentei financiar-contabil a colegiului
1.5) Finantarea participarii membrilor colegiului la manifestări ştiinţifice organizate de terti
1.6)
Corectarea reglementarii legislative privind stabilirea unui sistem unitar de salarizare pentru fizicianului medical din sectorul bugetar platit din fonduri publice (grila salarizare, LEGEA CADRU nr.284/2010, buget alocat, locuri de munca pentru fizicianul medical, etc.) tinandu-se cont de clasa si coeficientului de ierarhizare din celelalte tari UE (reper raportul dintre salarul fizicianului medical si salarul mediu pe economie din celelalte tari UE)

 • PERSPECTIVA FIZICII MEDICALE – cu obiectivul de a exista permanent in preajma Ministerului Sanatatii, cu perceperea dorinţelor, necesităţilor acestuia şi creşterea gradului de responsabilitate/promptitudine vis-à-vis de pacienti, personalul medical si de angajatorul sistemului de sanatate public romanesc.
  • Responsabilitate/promptitudine
  • Parteneriat cu Ministerul Sanatatii, Ministerul Educatiei si Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
  • Satisfacerea aşteptărilor clientului, referitor la serviciile de fizica medicala oferite, fiind uniţi într-un crez, într-o idee: serviciile noastre sunt cele mai bune
2.1) Desemnarea CFMR de catre Ministerul Sanatatii ca fiind organizatie profesionala nationala a fizicienilor medicali
2.2) Desemnarea CFMR ca organism notificat de certificare a personalului privind acordarea calificării de expert în fizică medicală și fizician medical, precum si menținerea Registrului National pentru toate categoriile de fizicieni medicali și experți în fizică medicală (Imagistica Medicala Radiologică, Radioterapie, Medicina Nucleara, Laseri in Medicina, Optica Medicala, Audiologie Clinica si Acustica Medicala, Tehnici si masuratori Fiziologice si monitorizare semnelor vitale de viata, NeuroFizica, CardioFizica, Electrodiagnostic si Electroterapie, Fizica Sanatatii Publice)
2.3) CFMR organizatie profesionala nationala a fizicienilor medicali recunoscută de Guvernul României ca fiind de utilitate publica in conformitate cu art.38, alin.(1) din OG nr.26/2006
2.4) CFMR: Organizatie Nationala a Fizicienilor Medicali recunoscuta prin lege, votata de Parlamentul Romaniei
2.5) Introducerea in Clasificarea Ocupatiilor din Romania (COR) a profesiei de expert in fizica medicala (proiect legislativ inaintat Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale si Institutul National de Statistica)
2.6) Contribuire la realizarea de proiecte privind normativele legislative in domeniul fizicii medicale
2.7) Obligativitatea obtinerii codul de parafa acordat de CFMR de catre toti practicantii din domeniul de sanatate publica umana si veterinara pentru practica conexa actului medical referitoare la serviciile si consultanta de fizica medicala
2.8) Revizuirea Ordinului nr.979/2004 şi Ordonanţei de Urgenţă nr.83/2000 privind eliberarea Autorizaţiei de Liberă Practică: ce autorizeaza exercitarea profesiei de fizician, fizician medical si expert in fizica medicala in unitatii medicale autorizate de Ministerul Sănătăţii
2.9) Revizuirea Normei privind expertul în fizică medicală” aprobate prin Ordinul MSP nr.1272/2006 si CNCAN nr.266/2006 si punerea in acord cu celelate acte legislative ce reglementeaza activitatea fizicianului in sistemul de sanatate publica
2.10) Revizuirea Ordinului CNCAN nr.202/2002 privind eliberarea Permisul de exercitare, nivel 2 şi 3, CNCAN, pentru domeniul si specialitatea corespunzatoare fizicii medicale
2.11) Eliminarea obligativitatii ca persoanle fizice si juridice de a detine Autorizatie de Securitate Radiologica (ASR), Autorizatie de Import si Autorizatie de Furnizare, CNCAN, pentru echipamentele de dozimetrie si asigurarea calitatii (ce nu contin surse radioactive sau generatori de radiatii ionizante), precum si pentru echipamentele individuale de radioprotectie
2.12) Modificarea denumirii “Profesor de Cultura Fizica medicala” (profesie referitoare la "Recuperare Medicala, Medicina Fizica si Balneologie" ce se confunda cu profesorul de fizica medicala)
2.13) Modificarea denumirii disciplinelor de la Facultatile de Medicina si Facultatile de Fizica din “Fizica BioMedicala”, “BioFizica Medicala” “Fizica Aplicata in Medicina” si "Fizica Explorarilor si Terapiilor Biomedicale" in “Fizica Medicala”
2.14) Divizarea cursului de “Biofizica si Fizica Medicala” predate studentiilor din anul I de la Facultatile de Medicina Generala in doua cursuri separate "curs de Fizica Medicala” si "curs Biofizica”
2.15) Modificarea denumirii actualelor cursuri de Fizica/Fizica medicala/Biofizica ce sunt predate studentiilor din anul I de la Facultatile de Medicina Dentara, Facultatile de Medicina Veterinara, Facultatile de Bioinginerie Medicala si Facultatile de Inginerie Medicala in curs de “Fizica Medicala”
2.16) Divizarea programelor de "Master de Fizica Medicala si Biofizica" de la Facultatile de Fizica in doua programe de master separat "Master in Fizica Medicala” si "Master in Biofizica”
2.17) Preluare de la CNCAN si Ministerul Sanatatii a evidentei actuale a Expertilor in Fizică Medicală
2.18) Introducere examen national de certificare CFMR privind recunoasterea profesionala de fizician medical si promovarea pe trepte ierarhice (examen ce va fi organizat anual) similar cu: "EFOMP European Board of Medical Physics (EBMP)"/"European Diploma in Medical Physics (EDiMP), "European Board of Radiology (EBR)"/"European Diploma in Radiology (EDiR)", "American Board of Medical Physics (ABMP)"/"American Board of Radiology (ABR)", "Fachanerkennung DGMP für Medizinische Physik", "Fachanerkennung SGSMP für Medizinische Physik", "Clinical Science [Medical Physics] Diploma of IPEM [DipIPEM(S)]", "International Medical Physics Certification Board (IMPCB)"
2.19) Organizarea examenului pentru obtinerea titlului de Expert in Fizică Medicală si intocmirea metodologiei de desfasurare a examenului de acordarea de calificari in fizică medicală si titlului de expert in fizică medicală (examen ce va fi organizat anual)
2.20) Participa la echivalarea titlului de expert in fizică medicală recunoscut in alt stat membru al Uniunii Europene, cu calificarea corespunzatoare prevederilor Directivele Europene 2005/36/EC ”Public Consultation on the Recognition of Professional Qualifications”, Directiva Europeana 2013/59/EURATOM "Basic Safety Standards (BSS) for protection against ionising radiation", in vederea practicarii profesiei pe teritoriul Romaniei, dupa evaluarea documentelor privind pregatirea corespunzatoare si a certificarii acestuia
2.21) Program de Acreditare Nationala in Fizica Medicala pentru toate categoriile de fizicieni medicali
2.22) Stabilirea atributiilor si responsabilitatilor clar definite pentru fizicienii medicali debutanti, fizicienii medicali si Expertii in Fizică Medicală din instiutiile medicale
2.23) Revizuire fişă post fizician medical (radiaţii ionizante) şi întocmirea fişei postului la nivel national pentru toate categoriile de fizician medical din domeniul sanitar pe tipurile de practica (specializari)
2.24) Întocmirea fişei postului la nivel national a Expertului in Fizică Medicală pentru Laboratoarele de Radiodiagnostic, Radioterapie, şi Medicină Nucleară
2.25) Eliminarea suprapunerii legislative privind atributiile si responsabilitatile Expertului în Fizică Medicală si a Expertului în Protecție Radiologică si trasarea de sarcinii clar definite pentru fiecare in parte (Expertul în Fizică Medicală sa desfasoare activitati doar în domeniul medical, iar Expertul în Protecție Radiologică doar in domeniul industriei)
2.26) Introducerea Expertului în Fizică Medicală in Lista Naţionala a Experţilor Medicali de pe langa Ministerul Sănătăţii conform Ordinului MS nr.1344/2006 
2.27) Introducerea Expertului în Fizică Medicală in Tabloul Expertilor Judiciari în specialitatea fizica medicala (lista persoanelor autorizate privind expertiza tehnică judiciară) de pe langa Ministerul Justiției
2.28) Obligativitatea avizarii de catre un fizician medical a Caietelor de Sarcini -licitaţie publică- de dotare cu aparatură medicală
2.29) Cabinetul de Fizică Medicală înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale în baza contractului de servicii publice conexe actului medical având ca obiect activitatea consultanţă şi prestări servicii
2.30) Imbunatatirea Ordinelor MS nr. 153/2003, nr. 560/2003 si nr. 1301/2007 privind dotarea minimă obligatorie pentru cabinetele medicale de specialitate, incluzand si Cabinetul/Laboratorul de Fizica Medicala pentru activităţi conexe actului medical
2.31) Imbunatatire legislatiei privind activitatea fizicienilor din cadrul Laboratoarelor de Igiena Radiațiilor Ionizante, a Directiilor de Sanatate Publica Judeteana si Institutelor de Sanatate Publica
2.32) Stabileste criteriile pentru incadrarea cu fizicieni medicali si numarul minim de incadrare cu personal care asigura suportul de Fizică Medicală
2.33) Alocare nr. de locuri de admitere in invatamantul superior de fizică medicală in functie de necesitatea de fizicieni medicali de pe piata muncii din Romania
2.34) Curricula nationala de pregatire universitara si post-universitara pentru pregatirea fizicianului medical
2.35) Reintroducerea probei de Fizica la concursul de admitere de la Facultăţile de Medicină şi Facultăţile de Medicină Dentară
2.36) Reintroducerea unui concurs de admitere la specializarea de licenta fizica medicala, de la Facultăţile de Fizica, ce sa includa două discipline: proba de Fizica obligatoriu şi, la alegere, Matematica, Biologie sau Chimie 
2.37) Sincronizarea programe de invtamant de fizica medicala intre universitatile din Romania
2.38) Programa analitica de învaţământ de licenţă şi master în fizica medicala adaptat cerinţelor pieţei/situaţiei din clinici
2.39) Colaborarea cu institutii guvernamentale, universitati, instituţii medicale şi de cercetare si firme de profil
2.40) Introducere obligatorie a unui rezidentiat/stagiu de pregatire pentru absolvenţii de fizică medicală
2.41) Calificarea si validarea de studii de fizica medicala in Comunitatea Europeana
2.42) Program Naţional de Dezvoltare Profesionala Continua (CPD) in Fizică Medicală (înregistrare, stabilire criterii, evaluare, calculeaza punctele credit, evidenţă şi furinizor CPD)
2.43) Organizarea unui baze de date cu evidenta CPD care sa fie accesibila online cu o parola atat de fizicienilor medicali (care sa isi poata consulta online situatia punctelor CPD detinute), dar si de catre furnizorii de CPD, care sa poata trece direct in sistem listele cu fizicieni medicali de la o conferinta, congres, simpozion, workshop, masa rotunda, curs de educare profesionala continua, etc;
2.44) Intocmeste codul de deontologic pentru profesia de fizician medical (stabileste ghidul de conduita profesionala)
2.45) Supravegherea practicarii ilegale a profesie de fizician medical și Expert în Fizică Medicală pe teritoriul României
2.46) Desfasurarea de audit privind accidente si incidente care au recurs din activitatea fizicianului medical
2.47) Acordarea de burse pentru perfecţionare pe criterii strict profesionale
2.48) Acordarea de medalii personalităţilor marcante din Fizică Medicală românească şi mondială
2.49) Acordarea de premii pentru realizări deosebite în domeniul de interes al colegiului
2.50) Propune pregatirea profesionala de baza sau specializata a fizicianului medical
2.51) Propune tematica cursurilor fundamentale si a cursurilor postuniversitare pentru expertul in Fizică Medicală
2.52) Participa la stabilirea criteriilor de educatie si pregatire profesionala a fizicianului medical
2.53) Participa la stabilrea pregatirii teoretice si practice a expertului in fizică medicală
2.54) Participa la atestarea profesiei de fizician medical si fizician medical debutant
2.55) Contribuie la avizarea tematica cursurilor universitare si postuniversitare pentru profesia de fizician medical
2.56) Stabilirea punctajului de evaluare a pregatirii teoretice si practice si a experientei profesionale in Fizică Medicală pentru toate categorile de practicanti din domeniu
2.57) Stabilire scala unica pentru profesia de fizician si fizician medical din sistemul sanitar romanesc
2.58) Norma de lucru in Radiologie pentru fizicianul medical, expus profesional la radiatii ionizante
2.59) Elaborarea de Ghiduri (protocoale) de lucru in practica de Radioterapie, Imagistica Medicala si Medicina Nucleara
2.60) Imbunătăţire Revista de Fizica Medicala publicata sub egita CFMR si realizarea unui website dedicat revistei
2.61) Tipărirea de publicaţii proprii (cărţi, reviste, cursuri universitare, ghiduri de lucru sub egida CFMR)
2.62) Dotarea cu publicaţii şi material documentar bibliotecile de specialitate din ţară
2.63) Demersuri la Ministerul Educatiei pentru obtinerea de burse
de fizica medicala dedicate elevilor, studentilor si profesorilor si fizicienilor medicali din regiunile cu o populatie semnificativa romaneasca din jurul Romaniei:
 • Basarabia (Republica Moldova)
 • Transnistria (Republica Moldova si regiunea intre Bug si Nistru din Ucraina)
 • Nordul Bucovinei (Regiunea Cernauti, Ucraina)
 • Nordul Maramuresului (Regiunea Transcarpatia, Ucraina)
 • Buceag (Sudul Basarabiei - Regiunea Odesa, Ucraina)
 • Voivodina (Serbia)
 • Timoc (Serbia)
 • Cadrilater (Sudul Dobrogei, Bulgaria)
 • Vestul Crisanei (Ungaria)
2.64) Realizarea de programe de schimb de experiente in fizica medicala intre universitatile si institutiile medicale din Romania si universitatile
si si institutiile medicale din regiunile cu o populatie semnificativa romaneasca din jurul Romaniei
2.65) Colaborari cu universitati, institutii medicale si organizatii de profil din domeniul fizicii medicale din strainatate
2.66)
CFMR incurajeaza fizicienii medicali din diaspora sa revina in Romania pentru a ocupa functii de conducere in domeniu, avand ca tinta cresterea calitatii serviciilor medicale si o contributie semnificativa la cresterea gradului de pregatire profesionala a celorlaltii fizicieni medicali
 • PERSPECTIVA PROCESELOR INTERNE
  • Suntem integraţi in cadrul de monitorizare, supraveghere si evaluare a activitatii fizicianului medical ce are ca obiect pastrarea si restabilirea sanatatii umane si veterinare prin utilizarea materialelor si a echipamentelor tehnice, mai precis în domeniul conex actului medical pentru diagnosticarea, tratarea si prevenirea bolilor, şi folosim permanent efectul sinergetic.
  • Cooperăm în sistem de parteneriat cu Ministerul Sanatatii si celelalte institutii de resort
  • Acţionăm în cadrul unui sistem de management, bazat pe standarde internaţionale, pe care îl implementam si il îmbunătăţim continuu. În domeniul calităţii, CFMR se preocupa sa obtina certificare conform standardului ISO 9001:2008.
  • Urmărim maximizarea competitivităţii noastre.
  • Managementul de vârf elaborează şi pune la dispoziţie POLITICA DE MANAGEMENT CFMR.
  • Aprecierea aportului comitetului director se face conform realizării obiectivelor proprii stabilite.
  • Managementul îşi stabileşte propriile obiective.
3.1) Revizuirea şi îmbunătăţirea statutului CFMR
3.2) Aprobarea noii organigrame de functionare a colegiului
3.3) Validarea fiselor postului a membrilor Consiliului Director CFMR
3.4) Imbunătăţirea activitatii comitetului de conducere CFMR
3.5) Revizuirea componentei si a activitatii comisiilor de lucru a colegiului
3.6) Organizează centre de informare, bănci de date, comisii, departamente şi comitete negurvenamentale specializate, toate concurând la atingerea scopului colegiului
3.7) Organizeaza comisii de control si ancheta pentru a verifica modul de desfasurare a activitatilor de Fizică Medicală sau a solutiona reclamatiile cu privire la abateri de la codul deontologic pentru personal care asigura suportul de Fizică Medicală
3.8) O
rganizeaza comisii de control si ancheta formate din Experti in Fizică Medicală pentru accidentele si incidentele care au decurs din activitatea fizicianului medical, precum si solutionarea reclamatilor
3.9) Întreţinere, administrare si hosting website oficial CFMR
 • PERSPECTIVA ÎNVĂŢĂRII-DEZVOLTĂRII
  Inca din 2011 CFMR a demarat dezvoltarea unei strategii de formare, educare şi de responsabilizare a fizicienilor medicali, în ideea atragerii lor permanente spre interesele societăţii. Dorim să mărim autoresponsabilizarea acestora, favorizând astfel reacţiile din cadrul organizaţiei şi uşurarea modului de aplicare în practică, trecând de la modul de lucru prin subordonare la cooperare şi colaborare nationala si internationala cu alte organizatii profesionale de profil.
  • organizează instruiri, cursuri de educare periodica, conferinte, training-uri, workshopuri, dezbateri, consfătuiri, congrese, simpozioane, concursuri precum şi alte activităţi similare
  • încheie contracte de cercetare şi organizează colaborări pentru abordarea unor teme complexe sau interdisciplinare, împreună cu organisme specializate guvernamentale sau neguvernamentale, cu alte asociaţii sau societăţi ştiinţifice din ţară şi din străinătate în condiţiile legilor în vigoare
4.1) Organizare de evenimente stiintifice nationale in domeniul de fizica medicala:
4.1.1) organizarea de cursuri de formare, perfecționare si educare profesională continua în domeniul de fizică medicală & radioprotecție domeniul medical
4.1.2) organizarea de Conferinte Nationale de Fizica Medicala (avand incorporat intrunirea anuala a Adunarii Generale CFMR), teritoriul României cate o conferinta in fiecare regiune istorica (Moldova, Transilvania si Valahia) intr-un ciclu periodic de 3 ani, dupa cum urmaza:
Regiunea Moldova: deserveşte judeţele Bacău, Botoșani, Galați, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui si Vrancea
- Regiunea Transilvania: deserveşte judeţele Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Satu Mare, Sălaj, Sibiu si Timiș
Regiunea Valahia: deserveşte judeţele Argeș, Brăila, Buzău, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea si Vâlcea
4.1.3) organizarea pe teritoriul Rep. Moldova odata la 4 ani “Conferinţa de Fizică Medicală” (în limba română) în colaborare cu Asociaţia Fizicienilor Medicali din Republica Moldova (Protocol de Colaborare Bilaterală în domeniul Fizicii Medicale nr.128/10/01.12.2016 incheiat cu Rep.Moldova)

4.2) Organizare de evenimente stiintifice internationale in domeniul de fizica medicala:
4.2.1) depunerea candidaturii Romaniei de a organiza in 2019 a IX-a Conferinta Europeana de Fizica Medicala organizata de CFMR impreuna cu EFOMP (European Federation of Organizations for Medical Physics)
4.2.2) depunerea candidaturii Romaniei de a organiza in 2018 unui curs ESTRO (European Society for Therapeutic Radiology and Oncology) cu tema specifica de fizica medicala, precum:
   - "Physics for Modern Radiotherapy"
   - "Basic Treatment Planning"
   - "Dose Modelling and Verification for External Beam Radiotherapy"
   - "Imaging for Physicists"
   - "Brachytherapy Physics"
   - "Advanced Treatment Planning"
   - "IMRT and other Conformal Techniques in Practice"
   - "Image-Guided Radiotherapy in Clinical Practice"
   - "Clinical Practice and Implementation of Image-Guided Stereotactic Body Radiotherapy"

4.2.3) depunerea candidaturii Romaniei de a organiza in 2024 al XXVII-lea Congres Mondial de Fizica Medicala si Inginerie BioMedicala organizat de IUPESM (International Union for Physical and Engineering Sciences in Medicine) si WHO (World Health Organization) in colaborare cu IOMP (International Organization for Medical Physics) si IFMBE (International Federation for Medical and Biological Engineering)
4.2.5) organizarea in Romania in perioada urmatoare  cursuri training cu suport IAEA (International Atomic Energy Agency) cu tema "Regional Training Course on Radiation Protection in Medicine"
4.2.4) organizarea in Romania in perioada urmatoare scoli de vara cu tema "Medical Physics of Radiation Oncology" sau "Medical Physics in Quality Medical Imaging" sau "Medical Physics of Nuclear Medicine" organizate in cadrul Programului International de Schimb Stiintific AAPM (American Association of Physicists in Medicine)
4.2.6) organizarea de scolii de vara cu teme ce tin de aplicatiile fizicii in "Imagistica de Rezonanta Magnetica", "Ultrasonografie", "Laseri in Medicina", "Optica Medicala", "Audiologie Clinica si Acustica Medicala", "Tehnici si masuratori Fiziologice si monitorizare semnelor vitale de viata", "NeuroFizica", "CardioFizica, Electrodiagnostic si Electroterapie", organizate in parteneriat cu alte asociatii de profil.
4.3) Implicarea in proiecte internationale de inovare si cercetare in domeniu
Implicarea Romaniei in programe europene aflate in desfășurare sau ca proiecte de viitor pentru cercetare, formare și educație în Fizica Medicala (EUTEMPE-RX, MEDRAPET, EMERALD, EMIT, EMITEL, MPE, LEONARDO, ACCIRAD, ENETRAP, EURATOM, BSS, etc.).

CONSIDERĂM  MOTIVAREA, INITIATIVA, SPECIALIZAREA  SI CALIFICAREA personalului ca DETERMINANTE în cadrul politicii organizaţionale.

  • Calificarea şi specializarea personalului pentru munca acestuia prin cursuri atractive, gen training activ
  • Compararea permanentă a performanţelor noastre cu cele ale altor organizatii nationale ale statelor Uniunii Europene, cu acelasi specific de fizica medicala
  • Îmbunătăţirea continuă a comunicării interne şi externe
  • Urmărirea păstrării echilibrului între tinereţea şi experienţa personalului

Ne preocupăm tot mai mult de VALORILE IMATERIALE: marca noastră “CFMR”, sintagma "FIZICA MEDICALA", imaginea "FIZICIANULUI MEDICAL", cunoştinţele şi experienţa fizicienilor medicali, practic, de totalitatea patrimoniului intelectual al organizaţiei. Aceste noţiuni includ: integritatea, capacitatea de inovare, creativitatea, orientarea spre echipă, pe lângă toleranţă, durabilitate, conştientizarea respectului faţă de cetatean, responsabilitatea socială.