CFMR‎ > ‎

Hotărâri CFMR

Hotărâri adoptate:
 An Nr. hotărâre Titlul hotărâriiDisponibilă
2021nr.001/29.03.2021Hotărârea Comisie de Cenzori de aprobare a raportului al comisiei de cenzori privind gestiunea Colegiului Fizicienilor Medicali din România conducerea evidenţei contabile şi întocmirea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere la 31.12.2020download (format .PDF)
 nr.002/29.03.2021Hotărârea Consiliului Director de aprobare situaţiei contabile anuală 2020download (format .PDF)

nr.003/07.11.2021Hotărârea Consiliului Director de aprobare a codurilor de Clasificare a Activităţilor din Economia Naţională (CAEN) ale Colegiului Fizicienilor Medicali din Româniadownload (format .PDF)
 nr.004/07.11.2021 Hotărârea Consiliului Director de modificare şi stabilire a cuantumului taxei de înscriere şi reînscriere în Colegiul Fizicienilor Medicali din Româniadownload (format .PDF)
 nr.005/07.11.2021Hotărârea Adunării Generale privind prima convocare a sedinte anuale CFMR din 2021 download (format .PDF)
 nr.006/07.11.2021Hotărârea Adunării Generale de validarea listelor cu noi membrii ce au aderat la Colegiul Fizicienilor Medicali din România in 2021download (format .PDF)
 nr.007/07.11.2021Hotărârea Adunării Generale privind bilantul de activitate anual 2020 al Colegiului Fizicienilor Medicali din Româniadownload (format .PDF)
 nr.008/27.11.2021Hotărârea Adunării Generale privind a doua convocare a sedinte anuale CFMR din 2021download (format .PDF)
2020nr.001/01.06.2020Hotărârea Comisie de Cenzori de aprobare a raportului al comisiei de cenzori privind gestiunea Colegiului Fizicienilor Medicali din România conducerea evidenţei contabile şi întocmirea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere la 31.12.2019download (format .PDF)
 nr.002/01.06.2020Hotărârea Consiliului Director de aprobare situaţiei contabile anuală 2019download (format .PDF)

nr.003/06.11.2020Hotărârea Adunării Generale privind prima convocare a sedinte anuale CFMR din 2020download (format .PDF)
 nr.004/06.11.2020Hotărârea Adunării Generale de validarea listelor cu noi membrii ce au aderat la Colegiul Fizicienilor Medicali din România in 2020download (format .PDF)
 nr.005/06.11.2020Hotărârea Adunării Generale privind bilantul de activitate anual 2019 al Colegiului Fizicienilor Medicali din Româniadownload (format .PDF)
 nr.006/21.11.2020Hotărârea Adunării Generale privind a doua convocare a sedinte anuale CFMR din 2020download (format .PDF)
2019nr.001/23.04.2019Hotărârea Comisie de Cenzori de aprobare a raportului al comisiei de cenzori privind gestiunea Colegiului Fizicienilor Medicali din România conducerea evidenţei contabile şi întocmirea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere la 31.12.2018download (format .PDF)
 nr.002/23.04.2019Hotărârea Consiliului Director de aprobare situaţiei contabile anuală 2018download (format .PDF)

nr.003/30.05.2019Hotărârea Consiliului Director de desfasurare a cursului naţional de perfecţionare în Fizică Medicală (Timișoara 2019)download (format .PDF)
 nr.004/21.09.2019Hotărârea Adunării Generale privind prima convocare a sedinte anuale CFMR din 2019download (format .PDF)
 nr.005/05.10.2019Hotărârea Adunării Generale de validarea listelor cu noi membrii ce au aderat la Colegiul Fizicienilor Medicali din România in 2019download (format .PDF)
 nr.006/05.10.2019Hotărârea Adunării Generale privind bilantul de activitate anual 2018 al Colegiului Fizicienilor Medicali din Româniadownload (format .PDF)
2018nr.001/17.05.2018Hotărârea Comisie de Cenzori de aprobare a raportului al comisiei de cenzori privind gestiunea Colegiului Fizicienilor Medicali din România conducerea evidenţei contabile şi întocmirea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere la 31.12.2017download (format .PDF)
 nr.002/17.05.2018Hotărârea Consiliului Director de aprobare situaţiei contabile anuală 2017download (format .PDF)

nr.003/17.05.2018Hotărârea Consiliului Director de organizare concurs pentru ocuparea functiei vacante de vicepreședinte sucursala CFMR regiunea Valahiadownload (format .PDF)
 nr.004/06.07.2018Hotărârea Consiliului Director de desfasurare a cursului naţional de perfecţionare în Fizică Medicală (București 2018)download (format .PDF)
 nr.005/29.09.2018Hotărârea Adunării Generale privind prima convocare a sedinte anuale CFMR din 2018download (format .PDF)
 nr.006/14.10.2018Hotărârea Adunării Generale de validarea listelor cu noi membrii ce au aderat la Colegiul Fizicienilor Medicali din România in 2018download (format .PDF)
 nr.007/14.10.2018Hotărârea Adunării Generale privind bilantul de activitate anual 2017 al Colegiului Fizicienilor Medicali din Româniadownload (format .PDF)
2017nr.001/02.05.2017 Hotărârea Comisie de Cenzori de aprobare a raportului al comisiei de cenzori privind gestiunea Colegiului Fizicienilor Medicali din România conducerea evidenţei contabile şi întocmirea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere la 31.12.2016download (format .PDF)
 nr.002/02.05.2017 Hotărârea Consiliului Director de aprobare situaţiei contabile anuală 2016download (format .PDF)
 nr.003/12.11.2017Hotărârea Adunării Generale privind prima convocare a sedinte anuale CFMR din 2017download (format .PDF)

nr.004/26.11.2017 Hotărârea Adunării Generale de validarea listelor cu noi membrii ce au aderat la Colegiul Fizicienilor Medicali din România in 2017download (format .PDF)

nr.005/26.11.2017 Hotărârea Adunării Generale de aprobare a Regulamentului de alegeri CFMR din 2017download (format .PDF)
 nr.006/26.11.2017Hotărârea Adunării Generale privind stabilirea comisiei electorale din 2017download (format .PDF)
 nr.007/26.11.2017 Hotărârea Adunării Generale privind alegerea Consiliului Director CFMR cu termen mandat 2018-2022 download (format .PDF)
 nr.008/26.11.2017 Hotărârea Adunării Generale privind alegerea Comisiei de Cenzori CFMR cu termen mandat 2018-2022download (format .PDF)
 nr.009/26.11.2017 Hotărârea Adunării Generale de aprobare a Standardului Ocupational in fizică medicalădownload (format .PDF)
 nr.010/26.11.2017 Hotărârea Adunării Generale de aprobare a Organigramei unice a profesiei de fizician în domeniul sanitar (scala profesională fizician medical si fizician sanitar)download (format .PDF)
 nr.011/26.11.2017 Hotărârea Adunării Generale de modificare si aprobare a structuri organizatorice a Colegiului Fizicienilor Medicali din Româniadownload (format .PDF)
 nr.012/26.11.2017Hotărârea Adunării Generale prinind infiintarea de sucursale CFMR in cele 3 regiuni istorice ale Romanieidownload (format .PDF)
 nr.013/26.11.2017Hotărârea Adunării Generale privind bilantul de activitate anual 2016 al Colegiului Fizicienilor Medicali din Româniadownload (format .PDF)
2016nr.001/26.04.2016Hotărârea Comisie de Cenzori de aprobare a raportului al comisiei de cenzori privind gestiunea Colegiului Fizicienilor Medicali din România conducerea evidenţei contabile şi întocmirea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere la 31.12.2015download (format .PDF)
 nr.002/26.04.2016Hotărârea Consiliului Director de aprobare situaţiei contabile anuală 2015download (format .PDF)
 nr.003/09.05.2016Hotărârea Consiliului Director de aprobare a Regulamentului privind programului de acreditare a furnizorilor de formare profesională continuă în fizică medicală - registrul evenimentelor naţionale știinţifice medicale de dezvoltare profesională continuă (DPC) / educaţia medicală continuă (EMC)download (format .PDF)
 nr.004/05.11.2016Hotărârea Adunării Generale privind prima convocare a sedinte anuale CFMR din 2016download (format .PDF)

nr.005/15.11.2016Hotărârea Adunării Generale de validarea listelor cu noi membrii ce au aderat la Colegiul Fizicienilor Medicali din România in 2016download (format .PDF)

nr.006/15.11.2016Hotărârea Adunării Generale de aprobare înfiinţare filiale/sucursale ale Colegiului Fizicienilor Medicali din Româniadownload (format .PDF)
 nr.007/15.11.2016Hotărârea Adunării Generale privind bilantul de activitate anual 2015 al Colegiului Fizicienilor Medicali din Româniadownload (format .PDF)
2015nr.001/28.03.2015Hotărârea Comisie de Cenzori de aprobare a raportului al comisiei de cenzori privind gestiunea Colegiului Fizicienilor Medicali din România conducerea evidenţei contabile şi întocmirea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere la 31.12.2014download (format .PDF)
 nr.002/28.03.2015Hotărârea Consiliului Director de aprobare situaţiei contabile anuală 2014download (format .PDF)

nr.003/08.11.2015Hotărârea Adunării Generale privind prima convocare a sedinte anuale CFMR din 2015download (format .PDF)
 nr.004/26.12.2015Hotărârea Adunării Generale de validarea listelor cu noi membrii ce au aderat la Colegiul Fizicienilor Medicali din România in 2015download (format .PDF)
 nr.005/26.12.2015Hotărârea Adunării Generale privind bilantul de activitate anual 2014 al Colegiului Fizicienilor Medicali din Româniadownload (format .PDF)
2014nr.001/29.03.2014Hotărârea Comisie de Cenzori de aprobare a raportului al comisiei de cenzori privind gestiunea Colegiului Fizicienilor Medicali din România conducerea evidenţei contabile şi întocmirea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere la 31.12.2013download (format .PDF)
 nr.002/29.03.2014Hotărârea Consiliului Director de aprobare situaţiei contabile anuală 2013download (format .PDF)

nr.003/25.10.2014Hotărârea Adunării Generale privind prima convocare a sedinte anuale CFMR din 2014download (format .PDF)
 nr.004/08.11.2014Hotărârea Adunării Generale de validarea listelor cu noi membrii ce au aderat la Colegiul Fizicienilor Medicali din România in 2014download (format .PDF)
 nr.005/08.11.2014Hotărârea Adunării Generale privind bilantul de activitate anual 2014 al Colegiului Fizicienilor Medicali din Româniadownload (format .PDF)
2013nr.001/28.03.2013Hotărârea Comisie de Cenzori de aprobare a raportului al comisiei de cenzori privind gestiunea Colegiului Fizicienilor Medicali din România conducerea evidenţei contabile şi întocmirea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere la 31.12.2012download (format .PDF)
 nr.002/28.03.2013Hotărârea Consiliului Director de aprobare situaţiei contabile anuală 2012download (format .PDF)

nr.003/06.05.2013Hotărârea Consiliului Director de desfasurare a cursului postuniversitar educare profesională continuă în Fizica de Diagnostic şi Radiologia Intervenţională (Băile Felix 2013)download (format .PDF)
 nr.004/08.09.2013Hotărârea Adunării Generale privind prima convocare a sedinte anuale CFMR din 2013download (format .PDF)
 nr.005/22.09.2013Hotărârea Adunării Generale de validarea listelor cu noi membrii ce au aderat la Colegiul Fizicienilor Medicali din România in 2013download (format .PDF)
 nr.006/22.09.2013Hotărârea Adunării Generale de aprobare a Regulamentului de acordare si utilizare a codului de parafa pentru fizicianul medical si expertul in fizica medicala din domeniul de sanatate publica pentru practica conexa actului medicaldownload (format .PDF)
 nr.007/22.09.2013Hotărârea Adunării Generale de aprobare a Regulamentui de alegeri CFMR din 2013download (format .PDF)
 nr.008/22.09.2013Hotărârea Adunării Generale privind stabilirea comisiei electorale din 2013download (format .PDF)
 nr.009/22.09.2013 Hotărârea Adunării Generale de alegere a Consiliului Director CFMR cu termen mandat 2014-2018download (format .PDF)
 nr.010/22.09.2013 Hotărârea Adunării Generale de alegere a Comisiei de Cenzori CFMR cu termen mandat 2014-2018download (format .PDF)
 nr.011/22.09.2013Hotărârea Adunării Generale de aprobare a Organigramei de functionare Colegiului Fizicienilor Medicali din Româniadownload (format .PDF)
 nr.012/22.09.2013Hotărârea Adunării Generale de scutire a membrilor Colegiului Fizicienilor Medicali din România la plata cotizatiei anuale pentru anul 2012download (format .PDF)
 nr.013/22.09.2013Hotărârea Adunării Generale privind bilantul de activitate anual 2013 al Colegiului Fizicienilor Medicali din Româniadownload (format .PDF)
 2012nr.001/28.03.2012Hotărârea Comisie de Cenzori de aprobare a raportului al comisiei de cenzori privind gestiunea Colegiului Fizicienilor Medicali din România conducerea evidenţei contabile şi întocmirea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere la 31.12.2011download (format .PDF)
 nr.002/28.03.2012Hotărârea Consiliului Director de aprobare situaţiei contabile anuală 2011download (format .PDF)
 nr.003/08.09.2012Hotărârea Adunării Generale privind prima convocare a sedinte anuale CFMR din 2012download (format .PDF)

nr.004/23.09.2012Hotărârea Adunării Generale de validarea listelor cu noi membrii ce au aderat la Colegiul Fizicienilor Medicali din România in 2012download (format .PDF)
 nr.005/23.09.2012Hotărârea Adunării Generale de aprobare a Regulamentui de alegeri CFMR din 2012download (format .PDF)
 nr.006/23.09.2012Hotărârea Adunării Generale de stabilire a comisiei electorale din 2012download (format .PDF)
 nr.007/23.09.2012Hotărârea Adunării Generale de alegere a Consiliului Director si a Comisiei de Cenzori cu un mandat provizoriu (interimar de 2 ani)download (format .PDF)
 nr.008/23.09.2012Hotărârea Adunării Generale privind bilantul de activitate anual 2011 al Colegiului Fizicienilor Medicali din Româniadownload (format .PDF)
 2011nr.001/30.04.2011Hotărârea Comisie de Cenzori de aprobare a raportului al comisiei de cenzori privind gestiunea Colegiului Fizicienilor Medicali din România conducerea evidenţei contabile şi întocmirea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere la 31.12.2010download (format .PDF)
 nr.002/30.04.2011Hotărârea Consiliului Director de aprobare situaţiei contabile anuală 2010download (format .PDF)

nr.003/06.05.2011 Hotărârea Consiliului Director de desfasurare a cursului postuniversitar educare profesională continuă în Fizica de Diagnostic şi Radiologia Intervenţională (Iaşi 2011)download (format .PDF)
 nr.004/17.09.2011 Hotărârea Adunării Generale de validarea listelor cu noi membrii ce au aderat la Colegiul Fizicienilor Medicali din România in 2011download (format .PDF)
 nr.005/17.09.2011 Hotărârea Adunării Generale de organizare si desfasurare a conferintei Europene de fizica medicala in Romania in 2012download (format .PDF)
 nr.006/17.09.2011 Hotărârea Adunării Generale privind bilantul de activitate anual 2010 al Colegiului Fizicienilor Medicali din Româniadownload (format .PDF)
2010nr.001/19.09.2010Hotărârea Adunării Generale de validarea listelor cu noi membrii ce au aderat la Colegiul Fizicienilor Medicali din România in 2010download (format .PDF)
 nr.002/19.09.2010Hotărârea Adunării Generale de stabilire a comisiei electorale din 2010download (format .PDF)
 nr.003/19.09.2010Hotărârea Adunării Generale de alegere a Consiliului Director CFMR cu termen mandat 2010-2014download (format .PDF)
 nr.004/19.09.2010 Hotărârea Adunării Generale de alegere a Comisiei de Cenzori CFMR cu termen mandat 2010-2014download (format .PDF)
 nr.005/19.09.2010 Hotărârea Adunării Generale de stabilire a membriilor comisiilor de lucru CFMR pentru urmatori 4 anidownload (format .PDF)