Educaţie Fizică Medicală

Centre universitare ce ofera educatie de Licenta, Master si/sau Doctorat in domeniul Fizica specializarea Fizica Medicala:

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi

Facultatea de Fizica
Laboratorul de Biofizica si Fizica medicala
1) Ciclul I Studii Licenta: specializarea Fizica medicala (autorizaţia de funcţionare provizorie HG nr.568/1995 si acreditarea HG nr.635/2008)
2) Ciclul II Studii Master: Biofizica si Fizica medicala (acreditat Ordin ARACIS nr.4666/03.08.2009)
3) Ciclul III Scoala Doctorala de Fizica - Directia de studii Biofizica, Fizica medicala, Autoorganizare
www.phys.uaic.ro

Universitatea din București
Facultatea de Fizica
Catedra Electrcitate, Fizica solidului si Biofizica
1) Ciclul I Studii Licenta: specializarea Fizica medicala (autorizaţia de funcţionare provizorie HG nr.568/1995 si acreditarea HG nr.635/2008)
2) Ciclul II Studii Master: Fizica medicala (acreditat Ordin ARACIS nr.4666/03.08.2009)
2) Ciclul II Studii Master: Biofizica si Fizica medicala (acreditat ARACIS nr.7280/08.07.2010)
3) Ciclul III Scoala Doctorala de Fizica - Directia de studii Biofizica si Fizica medicala
www.fizica.unibuc.ro

Universitatea "Babes–Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Fizica
Departamentul de Fizica Biomoleculara
1) Ciclul I Studii Licenta: specializarea Fizica medicala (autorizaţia de funcţionare provizorie HG nr.1371/1996 si acreditarea HG nr.635/2008)
2) Ciclul II Studii Master: Biofizica si Fizica medicala (acreditat Ordin ARACIS nr.4666/03.08.2009)
www.phys.ubbcluj.ro

Universitatea din Craiova
Facultatea de Matematica si Stiinte ale Naturii
Departamentul de Fizica
1) Ciclul I Studii Licenta: specializarea Fizica medicala
http://physics.ucv.ro

Universitatea de Vest din Timisoara

Facultatea de Fizica
1) Ciclul I Studii Licenta specializarea Fizica medicala
2) Ciclul II Studii Master Fizica aplicata in medicina 
(acreditare provizorie ARACIS din 2013)

Universitatea din Oradea
Facultatea de Informatica si Stiinte
Departamentul de Fizica
1) Ciclul I Studii Licenta specializarea Fizica medicala (autorizaţia de funcţionare provizorie HG nr.635/2008 si acreditarea HG nr.654/2016)
2) Ciclul II Studii Master specializarea Fizica Explorarilor si Terapiilor Biomedicale (acreditat Ordin ARACIS nr.4666/03.08.2009)
http://www.fizicaoradea.ro

Universitatea "Dunărea de Jos" Galati
Facultatea de Științe și Mediu
Departamentul de Chimie, Fizica si Mediu - Colectivul de Fizica
1) Ciclul I Studii Licenta specializarea Fizica medicala (in proces de autorizare provizorie an univ.2019/2020)


Centre universitare ce ofera educatie de Master in Medicina cu tema conexa Biofizicii / Fizicii Medicale:
Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti
Facultatea de Medicina Generala
Departament 1 preclinic - Stiinte functionale
Disciplina de Biofizica si Biotehnologie Celulara
1) Master Biofizica Medicala si Biotehnologie Celulara
www.biophysics.ro


Centre universitare ce ofera Cursuri de Fizica Medicala studentilor de la Facultatea de Medicina Generala:

Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti
Facultatea de Medicina Generala
Disciplina Biofizica Medicala
1) curs de Biofizica si Fizica medicala

www.univermed-cdgm.ro

Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa"din Iasi

Facultatea de Medicină
Departament Ştiinţe Morfo-Funcţionale
Disciplina de Biofizică şi Fizică medicală
1) curs de Biofizica si Fizica medicala
www.umfiasi.ro

Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" din Cluj-Napoca
Facultatea de Medicină
Departamentul Științe moleculare
Disciplina Biofizică Medicală
1) curs de Biofizica si Fizica medicala
www.umfcluj.ro

Universitatea de Medicina si Farmacie din Targu Mures
Facultatea de Medicină
Departamentul Știinte Morfologice
Disciplina Biofizică, Biotehnică, Fizică medicală
1) curs de Biofizica si Fizica medicala
www.umftgm.ro

Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babes" Timisoara

Facultatea de Medicină
Departamentul Ştiinţe Funcţionale
Disciplina de Biofizică
1) curs de Biofizica si Fizica medicala
www.umft.ro

Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova
Facultatii de Medicina Generala
Disciplina de Biofizica si Fizica medicala
1) curs de Biofizica si Fizica medicala
www.umfcv.ro

Universitatea din Oradea
Facultatea de Medicină şi Farmacie
Specializarea Medicina
Laborator Biofizică
1) curs de Biofizica si Fizica medicala
http://fmforadea.ro

Universitatea de Vest "Vasile Goldis" din Arad
Facultatea de Medicina, Farmacie si Medicina Dentara
Specializarea Medicină
1) curs de Biofizica si Fizica medicala
http://medicina.uvvg.ro/

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galati
Facultatea de Medicină și Farmacie
Specializarea Medicină
Departamentul de Ştiinţe Morfologice
Disciplina Biofizica si Fizica medicala
1) curs de Biofizica si Fizica medicala
www.med.ugal.ro

Universitatea "Ovidius" din Constanta
Facultatea de Medicina
1) curs de Biofizica si Fizica medicala
www.univ-ovidius.ro

Universitatea Transilvania din Brasov
Facultatea de Medicină
Departamentul Discipline Fundamentale, Profilactice şi Clinice
1) curs de Biofizica si Fizica medicala
www.unitbv.ro

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
Facultatea de Medicină
Specializarea Medicina
Departamentul Preclinic
Laborator Biofizică
1) curs de Biofizica si Fizica medicala
http://medicina.ulbsibiu.ro

Universitatea Titu Maiorescu din Bucuresti
Facultatea de Medicină

Departamentul Preclinice
Disciplina Biofizica si Fizica Medicala
1) curs de Biofizica si Fizica medicala


Centre universitare ce ofera cursuri de fizica medicala studentilor de la Facultatea de Medicina Dentara:

Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti
Facultatea de Medicină Dentară
Departamentul Știinte Morfologice
Disciplina Biofizica medicală
1) curs Bazele fizicii şi biofizicii în medicina dentară (include notiuni de Fizica Medicala)
www.univermed-cdgm.ro

Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" din Iasi

Facultatea de Medicină Dentară
Departamentul Chirugicale (Chirurgie Dento-Alveolară şi Oro-Maxilo-Facială)
Disciplina de Fizica si Biofizică in Medicina Dentara
1) curs Bazele fizicii şi biofizicii în medicina dentară (include notiuni de Fizica Medicala)
www.umfiasi.ro

Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" din Cluj-Napoca
Facultatea de Medicină Dentară
Departamentul Științe moleculare
Disciplina Biofizică Medicală
1) curs Bazele fizicii şi biofizicii în medicina dentară (include notiuni de Fizica Medicala)
www.umfcluj.ro

Universitatea de Medicina si Farmacie din Targu Mures
Facultatea de Medicină Dentară
Departamentul Știinte Morfologice
Disciplina Biofizică, Biotehnică, Fizică medicală
1) curs de Biofizica si Fizica medicala
www.umftgm.ro

Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babes" din Timisoara

Facultatea de Medicină Dentară
Departamentul Ştiinţe Funcţionale
Disciplina de Biofizică
1) curs Bazele fizicii şi biofizicii în medicina dentară (include notiuni de Fizica Medicala)
www.umft.ro

Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova
Facultatii de
Medicină Dentară
Disciplina de Biofizica si Fizica medicala
1) curs Bazele fizicii şi biofizicii în medicina dentară (include notiuni de Fizica Medicala)
www.umfcv.ro

Universitatea din Oradea
Facultatea de Medicină şi Farmacie
Specializarea Medicină Dentară
Laborator Biofizică
1) curs de Biofizica (include notiuni de Fizica Medicala)
http://fmforadea.ro

Universitatea de Vest "Vasile Goldis" din Arad
Facultatea de Medicina, Farmacie si Medicina Dentara
Specializarea Medicină Dentară
1) curs de Biofizica si Fizica medicala
http://medicina.uvvg.ro/

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galati
Facultatea de Medicină și Farmacie
Specializarea Medicină Dentară
Departamentul de Ştiinţe Morfologice
Disciplina Biofizica si Fizica medicala
1) curs de Biofizica si Fizica medicala
www.med.ugal.ro

Universitatea "Ovidius" din Constanta

Facultatea de Medicina
Dentară
1) curs Bazele fizicii şi biofizicii în medicina dentară (include notiuni de Fizica Medicala)
www.univ-ovidius.ro

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
Facultatea de Medicină
Specializarea Medicina Dentara
Departamentul Preclinic
Laborator Biofizică
1) curs de Biofizica si Fizica medicala
http://medicina.ulbsibiu.ro

Universitatea Titu Maiorescu din Bucuresti
Facultatea de Medicină Dentară

Departamentul Preclinice
Disciplina Biofizica si Fizica Medicala
1) curs Bazele fizicii şi biofizicii în medicina dentară (include notiuni de Fizica Medicala)
www.utm.ro/facultatea-de-medicina-dentara


Universitatea Apollonia din Iasi
Facultatea de Medicină Dentară
Departamentul Preclinic
Disciplina Biofizică medicală
1) curs de Biofizica si Fizica medicala
http://univapollonia.ro


Centre universitare ce ofera cursuri de fizica medicala studentilor de la Facultatea de Medicina Veterinara:

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București

Facultatea de Medicină Veterinară

1) curs de Biofizica (include notiuni de Fizica Medicala)
www.usamv.ro

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iasi

Facultatea de Medicină Veterinară

1) curs de Biofizica (include notiuni de Fizica Medicala)
http://www.uaiasi.ro/medicina

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Facultatea de Medicină Veterinară

Departamentul I Preclinic

Disciplină Biofizică

1) curs Materiale si tehnici fizice in medicina
(include notiuni de Fizica Medicala)
2) curs de Fizica si Biofizica (include notiuni de Fizica Medicala)
http://fmv.usamvcluj.ro

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara

Facultatea de Medicină Veterinară

Disciplina de Biofizică
1) curs de Biofizica (include notiuni de Fizica Medicala)
http://fmvt.ro

Universitatea Spiru Haret din București

Facultatea de Medicină Veterinară

Disciplina Biofizică

1) curs de Biofizica (include notiuni de Fizica Medicala)


Centre universitare ce ofera cursuri de fizica medicala studentilor de la Facultatea de Bioinginerie Medicala si Facultatea de Inginerie Medicala:

Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" din Iasi

Facultatea de Bioinginerie Medicala
Disciplina de Fizică şi Biofizică
1) curs de Fizica si Biofizica (include notiuni de Fizica Medicala)
http://www.bioinginerie.ro

Universitatea Politehnica din Bucureşti
Facultatea de Inginerie Medicală

Departamentul de Bioinginerie si Biotehnologie
1) curs de Fizica si Biofizica (include notiuni de Fizica Medicala)
http://dbb.pub.ro/facultatea-de-inginerie-medicala


Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Facultatea de Inginerie Electrica
Specializarea de Inginerie Medicală
1) curs de Fizica (include notiuni de Fizica Medicala)


European Network for Training and Education of Medical Physics Experts