Decizii CFMR

Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania organizeaza concurs pentru ocuparea functiei vacante de vicepreședinte sucursala CFMR regiunea Valahia, conform Hotărârii Consiliului Director a CFMR nr.1/17.05.2018 privind documentele pe care trebuie să le conțină dosarele de candidatură pentru funcția de vicepreședinte CFMR din anul 2018

Conditii:

Candidatul pentru functia de vicepreședinte sucursala CFMR regiunea Valahia trebuie sa fie:

 1. membru fondator sau membru activ a Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania cu o vechime de minim 12 luni la data alegerilor

 2. candidatul nu are restante mai vechi de 12 luni privind cotizatia anuala sau alte debite banesti catre CFMR

 3. cetatean roman

 4. are domiciliul sau locul de munca in unul dintre judeţele Argeș, Brăila, Buzău, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea sau Vâlcea

 5. minim 5 ani de experienta ca fizician medical sau fizician, in domeniul de sanatate umana sau veterinara sau in domeniul didactic de fizica medicala

 6. dovada cunoasterii unei limbi de circulatie internationala (preferabil lb. Engleza)

Dosar inscriere:

 1. Curriculum Vitae (CV) in format Europass

 2. scrisoarea de intenţie/motivaţie

 3. propunere de candidatură / scrisoarea de autopropunere, conform modelului anexat, după caz

 4. copie act de identitate ale candidatului

 5. declarație de acceptare a candidaturii, conform modelului anexat

 6. declarație de interese, conform modelelor prevăzute de anexele nr.1 și 2 la Legea nr.176/2010

 7. declarație pe propria răspundere în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia, conform modelului prevăzut în anexa la OUG nr.24/2008, aprobată prin Legea nr.293/2008

Cererile de candidatura pentru functia de vicepreședintelui sucursala CFMR regiunea Valahia se vor transmite prin e-mail: office@cfmr.ro sau fax: (+4)0332780143

Calandar desfasurare alegeri:

  • Termen inscriere candidati: 10.06.2018

  • Validare dosare inscriere: 11.06.2018

  • Depunere contestatii: 12.06.2018

  • Desfasurare alegeri: 13.06.2018

 • Afisare rezultate: 14.06.2018

Membrii CFMR cu drept de vot isi vor putea exprima optiunea privind alegerea vicepreședintelui sucursala CFMR regiunea Valahia in data de 13 Iunie 2018 in interval orar 00:00-24:00:

(1) online (web-link "CLICK HERE TO VOTE" a fost distribuit nominal membriilor CFMR cu drept de vot pe adresa de email impreuna cu un cod de acces securizat ballotbin)

(2) scrisoare recomandata cu confirmare de primire, transmisa la adresa postala: Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania, in atentia: Comisiei Electorale, Mun. Iasi, Blvd. Carol I, nr. 11, corp A - UAIC, cod poștal 700506, jud. Iasi, Romania

(3) fax: (+4)0332780143

(4) e-mail: office@cfmr.ro

conform art.72 alin.(3) din Statutul CFMR.

Regulament privind alegerea conducerii Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania pentru perioda 2018-2022