Permis de exercitare CNCAN

Fizicianul medical care utilizeaza surse sau generatori de radiatii ionizante trebuie sa fie posesor al permisului de exercitare, nivel 2, eliberat de CNCAN, pentru domeniul si specialitatea corespunzatoare, conform cu “Normele privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nuclere si desemnarea expertilor acreditati in protectie radiologica”, aprobate prin Ordinul nr.202/15.10.2002 al presedintelui CNCAN publicate in Monitorul Oficial, nr.936 bis/20.12.2002.

Acte necesare la eliberarea PERMISULUI DE EXERCITARE CNCAN nivel 2 pentru Fizicianul medical:

 • Cerere tip pentru eliberarea Permisului de Exercitare, nivel 2 din partea institutiei angajatoare

 • Buletinul/Cartea de identitate - COPIE;

 • Certificatul de casatorie/divort (in cazul schimbarii numelui) - COPIE;

 • Diploma de studii eliberata de o institutie de invatamant superior de profil acreditata de Ministerul Educatiei - COPIE;

 • Dovada recunoastere echivalare studii de fizica medicala pentru cei care au urmat cursuri de invatamant superior la o institutie din strainatate (daca este cazul) - COPIE;

 • Certificat care sa ateste ca este apt de a lucra in mediu cu radiatii ionizante - ORIGINAL;

 • Dovada punctelor credit CPD (Dezvoltarea Profesionala Continua) conform Ordinului nr.1272/266/2006 pentru aprobarea „Normelor privind Expertul in Fizica Medicala“ - COPIE;

 • Permis Exercitare, nivel 2, CNCAN (dacă este cazul de prelungire sau preschimbare) -ORIGINAL;

 • Certificat absolvire Curs de Radioprotectie avizat CNCAN in domeniu si specialitatea corespunzatoare pentru care se solicita obtinerea sau extinderea permisului de exercitare - COPIE;

 • Dovada promovarii examenului (test scris) de verificarea nivelului de cunostinte de radioprotectie, legislatie, cele referitoare la instructiunile date de furnizorul instalatiei si la procedurile si instructiunile de lucru din zona unde se desfasoara activitatea, organizat de Comisia de examinare stabilita de CNCAN.

 • Dosar.

Expertul in Fizica Medicala trebuie sa fie posesor al permisului de exercitare, nivel 3, eliberat de CNCAN, pentru specialitatea corespunzatoare, conform cu “Normele privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nuclere si desemnarea expertilor acreditati in protectie radiologica”, aprobate prin ordinul nr. 202/15.10.2002 al presedintelui CNCAN publicate in Monitorul Oficial, nr. 936 bis din 20.12.2002.

Acte necesare la eliberarea PERMISULUI DE EXERCITARE CNCAN nivel 3 pentru Expertul in Fizica Medicala:

 • Fizicianul medical trebuie sa aiba pregatirea clinica sub supravegherea unui expert in fizica medicala minimum 3 ani in plus fata de cei 2 ani ca fizician medical debutant in domeniu

 • Cerere tip pentru eliberarea Permisului de Exercitare, nivel 3, CNCAN

 • Buletinul/Cartea de identitate - COPIE;

 • Certificatul de casatorie/divort (in cazul schimbarii numelui) - COPIE;

 • Diploma de studii (licenta si master/doctorat) eliberata de o institutie de invatamant superior de profil acreditata de Ministerl Educatiei (daca s-au absolvit cursurile unei institutii de invatamant din strainatate trebuie recunoasterea diplomei) - COPIE;

 • Certificat care sa ateste ca este apt de a lucra in mediu cu radiatii ionizante - ORIGINAL;

 • Dovada punctelor credit CPD (Dezvoltarea Profesionala Continua) conform Ordinului nr.1272/266/2006 pentru aprobarea „Normelor privind Expertul in Fizica Medicala“ - COPIE;

 • Permis Exercitare, nivel 2, CNCAN (sau nivel 3 dacă este cazul de prelungire sau preschimbare) -ORIGINAL;

 • Certificat absolvire Curs de Radioprotectie Postuniversitar avizat CNCAN nivel 3 in specialitatea care se solicita obtinerea sau extinderea permisului de exercitare - COPIE;

 • Dovada promovarii examenului de verificarea nivelului de cunostinte practica si teoretica in fizica radiatiei pentru practicile medicale radiologice, cat si competenta adecvata in radioprotectie, organizat de Comisia de examinare stabilita conform Ordinului nr.1272/266/2006 pentru aprobarea „Normelor privind Expertul in Fizica Medicala“.

 • Dosar