Media‎ > ‎

Actualităţi


Romania in European Medical Physics News

postat 19 ian. 2022, 08:29 de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania   [ actualizat la 19 ian. 2022, 08:40 ]

Colegiul Fizicienilor Medicali din România (CFMR) in "European Medical Physics News" ΙSSUE 04/2021 | WINTER pag.47 (download .pdf). Colegiul Fizicienilor Medicali din România s-a intrunit online pe parcursul a două zile pentru a sărbători Ziua Internațională a Fizicii Medicale (IDMP2021) prin cea de-a 19-a Conferință de Fizică Medicală din România.

CFMR in Guvernul României

postat 7 iun. 2021, 12:56 de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania   [ actualizat la 7 iun. 2021, 15:02 ]

28.05.2021: Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania a mai făcut încă un pas spre recunoașterea prin lege a organizației profesionale și a fost înregistrat la Guvernul României în platforma CONECT - Catalogul organizațiilor neguvernamentale pentru evidență, consultare și transparență. Mai multe informatii sunt disponibile online pe pagina web dedicata platformei CONECT a Secretariatului General al Guvernului http://conect.gov.ro

CFMR în evidența Secretariatului General al Guvernului

postat 7 iun. 2021, 12:28 de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania   [ actualizat la 7 iun. 2021, 15:04 ]

06.08.2020: Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania a fost luat în evidența Secretariatului General al Guvernului fiind inscris in Registrul Asociațiilor Fundațiilor și Federațiilor SGG din 06.08.2020. Mai multe informatii sunt disponibile pe pagina web oficiala: https://sgg.gov.ro/1/relatia-cu-societatea-civila-2

Revista de Fizică Medicală indexată BDI - Directory of Research Journals Indexing

postat 6 ian. 2020, 04:59 de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania   [ actualizat la 7 iun. 2021, 13:29 ]

Avem deosebita onoare de a va 
anunta ca Revista de Fizică Medicală editata sub egida Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania (CFMR) a fost indexată de catre Directory of Research Journals Indexing (DRJI) in baza de date internaţionale (BDI).
Conform statisticii Directory of Research Journals Indexing in baza lor de date sunt indexate peste 4580 reviste.

CFMR membru afiliat SRIM & ESR

postat 13 mai 2019, 04:23 de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania   [ actualizat la 7 iun. 2021, 13:23 ]

Avem deosebita onoare de a va anunta afilierea Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania (CFMR) la Societatea de Radiologie și Imagistică Medicală din România (SRIM) si implicit la ESR (European Society of Radiology) https://www.myesr.org 

Societatea de Radiologie și Imagistică Medicală din România este afiliata la European Society of Radiology, iar membrii CFMR beneficiaza de toate drepturile de membru SRIM si ESR.

Fizicienii medicali membri SRIM sunt rugati sa bifeze in profilul propriu pe www.srimr.ro daca sunt si membri CFMR!

Lista profesiilor liberale in fizica medicala

postat 9 mai 2019, 08:21 de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania   [ actualizat la 7 iun. 2021, 13:28 ]

Avem deosebita onoare de a va anunta ca profesiile liberale de: expert în fizică medicală, fizician medical si fizician în sistemul sanitar (medicina umana si veterinara) au fost incluse in "Lista orientativă a profesiilor liberale sau care se exercită în baza unor legi speciale, fără înregistrarea în registrul comerțului" disponibila online pe website-ul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului de pe langa Ministerul Justiţiei (https://www.onrc.ro/documente/infoutile/Lista_profesii_liberale25.04.2019.doc) ca urmare a demersului Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania (CFMR).
Completarea listei cu profesiile de fizica medicala a fost facuta in conformitate cu dispozitiile art.1 alin.(2) şi alin.(5) lit.a) din OUG nr.83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, publicat în M.Of. nr.291/27.062000 şi aprobată cu modificări prin Legea nr.598/2001, art.2 lit.c) din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.527/1999 pentru stabilirea activităţilor conexe serviciilor medicale, publicat în M.Of. nr.383/12.08.1999, Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.979/30.07.2004 privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică, publicat in M.Of. nr.724/11.08.2004, art.5 alin.(52) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, publicata în M.Of. nr.466/25.06.2014, Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, publicata în M.Of. nr.652/28.08.2015 si "Norma privind expertul în fizică medicală" aprobata prin Ordinul nr.1272/266/2006 al Ministerului Sănătăţii şi CNCAN, publicata în M.Of. nr.906/07.11.2006.

CFMR la Camera Deputaţilor

postat 1 iun. 2018, 07:00 de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania   [ actualizat la 7 iun. 2021, 15:24 ]

14.03.2017: Colegiul Fizicienilor Medicali din România a fost înregistrat la Camera Deputaţilor în 
REPERTOAR ONG cu acreditarea unui reprezentant în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor:
1) MUNCĂ
2) SĂNĂTATE
3) ÎNVĂŢĂMÂNT
Mai multe informatii sunt disponibile online pe pagina web dedicata http://www.cdep.ro/informatii_publice/ong2015.chest_aprobate?f_idc=3965

DEX

postat 13 apr. 2016, 08:24 de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania   [ actualizat la 7 iun. 2021, 15:18 ]

17.10.2016: 
Colegiul Fizicienilor Medicali din România a facut demersurile necesare pentru introducerea termenilor “Fizică Medicală şi “Fizica Sănătății în noua editie a Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX) editat Academia Română.
Definitia notiunii de Fizică este introdusa in Dicționarul universal al limbii române din ediția 1929, iar Biofizica este introdusa in Dicționarul limbii române literare contemporane (DLRLC) din ediția 1955-1957.
Definiții:
Fizică Medicală (Medical Physics), cunoscută ca şi "Fizică BioMedicală" (BioMedical Physics), "BioFizică Medicală" (Medical BioPhysics), "Fizică Aplicată în Medicină" (Applied Physics in Medicine), "Fizică în Medicină(Physics in Medicine), sau "Fizica Medicinei" (Physics of Medicine) este o ramură a fizicii care are ca obiect păstrarea şi restabilirea sănătătii umane şi veterinare cu ajutorul aparaturii medicale şi a agentilor fizici şi care studiază în acest scop procesele fizice ale vieţii, proprietăţile, structurile şi funcţiile organismului, cauzele şi mecanismele de producere a bolilor, precum şi legile fundamentale ale fizicii aplicate în medicină pentru diagnosticarea, tratarea şi prevenirea bolilor.”

Fizica Sănătății (Health Physics) este o subspecializare a Fizicii Medicale şi se referă la starea de sănătate a populaţiei în urma utilizării radiatiilor şi a agenţilor fizici în condiţii de protecţie şi securitate.”

Consideram ca termenii "Fizică BioMedicală" si "BioFizică Medicală" sunt pleonasme si sugeram ca toti vorbitorii de limba romana sa utilizeze mai departe termenul “Fizică Medicală”.

Fizica Medicala pe prima pagina a ziarului "CRISANA"

postat 13 apr. 2016, 08:24 de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania   [ actualizat la 18 apr. 2016, 02:25 ]

Băile Felix. Conferinţă naţională - Trei zile de instruire în fizică medicală
Autor: Vasilică ICHIM
Fizicieni medicali din toate colţurile ţării se întâlnesc la Băile Felix la un curs de perfecţionare care cuprinde atât tematici fundamentale, cât şi prezentări ale ultimelor tehnologii implementate la nivel internaţional. Cursul se va încheia sâmbătă, 21 septembrie, cu un test grilă pentru participanţi.

 
Lipseşte interdisciplinaritatea
 
Festivitatea de deschidere a evenimentului a avut loc ieri dimineaţă în prezenţa managerului Spitalului Judeţean dr. Gheorghe Carp, a decanului Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii din Oradea (UO), Sanda Filip, şi a reprezentantului Senatului UO, Marius Ţepelea. „Avem înscrişi la cursuri 23 de fizicieni medicali şi tehnicieni radiologi plus studenţi de la medicină, specializaţi în radiologie şi masteranzi. Este a doua ediţie, iar cursurile sunt recunoscute de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare", a explicat, pentru Crişana, Marin Bodale, preşedintele Colegiului Fizicienilor Medicali din România. Au fost discutate mai multe aspecte ale muncii fizicienilor medicali şi ale relaţionării cu medicii în unităţile spitaliceşti în care activează. „Ceea ce lipseşte cel mai mult în sistemul medical din România este interdisciplinaritatea între cele trei profesii, cea de fizician medical, cea de medic şi cea de radiolog. Este îngrijorător gradul de pregătire al unor medici în spitalele din ţară. Sunt situaţii în care li se face copiilor full-body CT, deşi ei au o fractură la deget. Copiii sunt în acest fel expuşi unor proceduri care le pot dăuna, în tratatele de medicină din ultima perioadă vorbindu-se tot mai des despre apariţia cancerului la minori. Relaţia dintre medici şi fizicienii medicali în spitale este deficitară, fiind una dintre cauzele pentru care am preferat să nu lucrez în domeniul medical", a spus conf. univ. dr. Loredana-Gabriela Marcu de la Departamentul de Fizică al Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii din Oradea, care este şi vicepreşedintele Colegiului Fizicienilor Medicali din România. Problemele pe care fizicienii medicali le întâmpină în spitale trebuie însă depăşite. „Decât să ne plângem că medicii nu cunosc ce ar trebui să ştie, mai bine să încercăm să facem ceva în acest sens. Propun ca fiecare dintre dumneavoastră să organizeze o oră de curs cu medicii, radiologii şi asistenţii medicali în spitalele în care activează", a spus şi Loredana-Ramona Bogdan, expert în fizică medicală la Centrul Regional de Sănătate Publică din Cluj-Napoca.

Echivalentul... banană!

Unul dintre cursanţi a ridicat problema barierelor interdisciplinare, medicii şi fizicienii având cunoştinţe diferite şi limbaje proprii în cele două ştiinţe. „Explicaţiile pot fi simpliste. În urmă cu ceva timp, în SUA se intenţiona construirea unei centrale nucleare, lucru care pusese pe jar locuitorii unui oraş situat în apropierea centralei. Aceştia se temeau de radiaţii şi contestau proiectul centralei. Specialiştii, cu limbajul lor ştiinţific, nu au reuşit să le explice oamenilor că radiaţiile nu sunt periculoase şi atunci s-a recurs la... echivalentul banană. Li s-a explicat că doza radioactivă care va ajunge în sat este echivalentă cu doza de reactivitate pe care o conţine o banană (datorită izotopilor de potasiu) şi că localitatea se expune unei cantităţi echivalente cu consumarea unei banane pe zi. Atunci oamenii au înţeles şi conflictul a fost stins. De astfel de explicaţii este nevoie", a spus Loredana-Gabriela Marcu. 

Alături de cei trei specialişti, cursanţii vor mai fi pregătiţi de prof. univ. dr. Emilia-Dorina Creangă de la Laboratorul de Biofizică şi Fizică Medicală a Facultăţii de Fizică a Universităţii „Al. I. Cuza" din Iaşi, prof. univ. dr. Octavian Gh. Duliu de la Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti, Şef Lucrări Valeria-Gabriela Leanca, expert în protecţie radiologică, Valentin-Mircea Paraschiva, fizician, şef laborator Dozimed din Bucureşti şi conf. univ. dr. Oreste Straciuc, director medical la Centrul Pozitron Diagnosztika din Oradea.

 
Alte aparitii in mass-media despre eveniment:
 

Romania on European Medical Physics News

postat 13 apr. 2016, 08:23 de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania   [ actualizat la 26 mar. 2018, 01:47 ]

https://www.efomp.org/index.php?r=news/view&id=44În European Medical Physics News, ediţia de vară 2011 a apărut articolul "The Medical Physics and Advanced Radiation Medicine Technology in Romania" autori: Marin Bodale, Aurel Popescu, Octavian Gh. Duliu
Articolul poate fi descărcat de pe website-ul EFOMP la sectiunea 
 

1-10 of 10