Comisii de lucru:
  • Comisia Studii si Strategii de Dezvoltare (CSSD)
  • Comisia Profesional - Stiintifica si de Invatamant (CPSI)
  • Comisia Economico-Sociala si Asigurări de Sanatate (CESAS)
  • Comisia Imagine, Relatii Interne si Externe (CIRIE)
  • Comisia Acreditari si Avizari (CAA)
  • Comisia Etica si Deontologie Profesionala (CEDP)
  • Comisia Jurisdictie Profesionala (CJP)
  • Comisia Administrativa si Financiar-Contabila (CAFC)
PLAN DE LUCRU COMISII CFMR

Comisia Electorala de la 
Sibiu din 2012 pentru alegerile organelor de conducere si control ale Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania:
  1. Bucur Tudor DanutPresedinte
  2. Suvar Niculina Sonia -
 Secretar
  3. Peia Simona
Membru - Avocat