CFMR‎ > ‎Adunarea Generală‎ > ‎

AG2017 Iasi

postat 27 oct. 2017, 07:50 de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania   [ actualizat la 16 nov. 2017, 13:27 ]
Colegiul Fizicienilor Medicali din România (CFMR)
CONVOCATOR ADUNARE GENERALA

Presedintele Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania, in temeiul dispozitiilor art.64 alin.2, art.66 alin.2, art.68 lit.a) din Statutul Colegiului Fizicienilor Medicali din România si art.21 alin.4 din Ordonanta de Guvern nr.26/2000.

CONVOC

ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR COLEGIULUI FIZICIENILOR MEDICALI DIN ROMANIA

Adunarea Generala se va desfasura in PRIMA SEDINTA la Iasi in amfiteatrul IV13 al Facultatii de Fizica, etaj 4, corp A, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, Blvd. Carol I, nr.11, data: 12.11.2017, ora: 9:00.

In situatia in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul stabilit prin Statutul CFMR, a DOUA SEDINTA va avea loc la Iasi in amfiteatrul IV13 al Facultatii de Fizica, etaj 4, corp A, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, Blvd. Carol I, nr.11, data: 26.11.2017, ora: 9:00.

Membrii CFMR pot fi reprezentati in fata Adunarii Generale de catre alte persoane in baza unei imputerniciri atestate de catre un notar.

ORDINEA DE ZI:

1. Prezentarea activitatii CFMR

2. Prezentarea situaţiei contabile anuală 2016

3. Validarea listelor cu noi membrii ce au aderat la CFMR

4. Aprobarea formei finale a regulamentului de alegeri CFMR 2017 (Regulament privind alegerea conducerii Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania pentru perioda 01.01.2018-31.12.2022)

5. Alegerea Consiliului Director si a Comisiei de Cenzori pentru urmatorii 4 ani

6. Stabilirea comisiei electorale 2017

7. Aprobarea noului statut CFMR privind modificarea de organizare si functionare a colegiului

8. Aprobarea standardului ocupational in fizică medicală

9. Aprobarea organigramei unice a profesiei de fizician în domeniul sanitar (scala profesională fizician medical si fizician sanitar)

10. Aprobarea regulamentului national de certificare a calificarii profesionale în fizică medicală

11. Aprobarea rezidențiatului de fizică medicală

12. Aprobarea criteriilor minime de dotare cu instrumentar de masura si control a laboratoarelor de fizică medicală

13. Aprobarea criteriilor de furnizare a serviciilor și consultanței externe în domeniul fizicii medicale

14. Proiect legiferarea organizaţiei naţionale profesionale a fizicienilor medicali (Legea nr.95/2006)

15. Preluare CFMR de la Ministerul Sanatatii si CNCAN a proiectului de transpunere în legislaţia naţională a Directivei CE 2013/59/EURATOM pentru specialitatea fizică medicală

16. Diverse probleme

informaTii suplimentare

In cazul in care nu va veti putea prezenta la sedinta Adunarii Generale a Membrilor CFMR, procesul-verbal al sedintei va putea fi consultat pe pagina oficiala web a colegiului: www.cfmr.ro

Pentru informaţii suplimentare va puteti adresa Presedintelui CFMR la urmatoarele date de contact: E-mail: office@cfmr.ro, Tel.0755966154, Fax:0332780143.

Preşedinte CFMR,

M.B.

Convocator AG CFMR 2017 (download format .PDF)

Membrii CFMR intruniti in sedinta Adunarii Generale din data de 12.11.2017 au propus in unanimitate candidatii pentru echipa de conducere CFMR, termen mandat 01.01.2018-31.12.2022, formata din:

1) Comitet Director:

- presedinte: Loredana Gabriela Marcu, prof.univ.dr., Universitatea din Oradea

- vicepresedinte filiala Moldova: Marin Bodale, expert in fizica medicala, Medical Physics Center Iaşi

- vicepresedinte filiala Transilvania: Vasile Chiş, prof.univ.dr., Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca

- vicepresedinte filiala Valahia: Radu Mutihac, prof.univ.dr., Universitatea Bucuresti

- secretar general: Vlad Teodor Bîrlea, fizician medical, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca

- trezorier: Anca Dumitrascu, fizician medical, Spitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" Oradea

- membru: Dorina-Emilia Creangă, prof.univ.dr., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi

2) Comisia de Cenzori:

- cenzor-expert contabil: Ioan Gherman (reprezentat prin Aida Ioana Gherman, fizician medical, Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău)

- cenzor: Cristina Mironescu, fizician medical, Campus Medical Regina Maria din Iasi

- cenzor: Alina Hanu, fizician medical, Spitalul Municipal Moinesti

Membrii CFMR cu drept de vot isi vor putea exprima optiunea privind alegerea comitetului director si a comisiei de cenzori pana pe data de 26 Noiembrie 2017 ora 24:00:

(1) online (link-ul web va fi disponibil in curand)

(2) scrisoare recomandata cu confirmare de primire, transmisa la adresa postala: Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania, in atentia: Comisiei Electorale, Mun. Iasi, Blvd. Carol I, nr. 11, corp A - UAIC, cod poștal 700506, jud. Iasi, Romania

(3) fax: (+4)0332780143

(4) e-mail: office@cfmr.ro

conform art.72 alin.(3) din Statutul CFMR.

PROGRAM ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR COLEGIULUIFIZICIENILOR MEDICALI DIN ROMANIA

Anunt publicat in ziarul NATIONAL din ziua de Luni, 30.10.2017

Participare membrii CFMR: GRATUIT

Taxa participare non-membrii: 200 lei

Nota: membrii CFMR restantieri la plata cotizatie anuale pot participa la Adunarea Generala doar daca isi achita sumele restante, iar non-membrii si membrii asociati si studenti CFMR vor participa la AG doar in calitate de observatori.