CFMR‎ > ‎

Adunarea Generală


AG2019 Timisoara

postat 9 sept. 2019, 22:26 de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania   [ actualizat la 9 sept. 2019, 22:36 ]

Colegiul Fizicienilor Medicali din România (CFMR)
CONVOCATOR ADUNARE GENERALA

Presedintele Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania, in temeiul dispozitiilor art.64 alin.2, art.66 alin.2, art.68 lit.a) din Statutul Colegiului Fizicienilor Medicali din România si art.21 alin.4 din Ordonanta de Guvern nr.26/2000.

CONVOC

ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR COLEGIULUI FIZICIENILOR MEDICALI DIN ROMANIA

Adunarea Generala se va desfasura in PRIMA SEDINTA la Timisoara in Sala de Conferinte a Facultăţii de Fizică a Universităţii de Vest din Timișoara din Mun. Timişoara, Blvd. Vasile Pârvan, nr. 4, cod poştal 300223, jud. Timiş, data: 21.09.2019, ora: 13:00.

In situatia in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul stabilit prin Statutul CFMR, a DOUA SEDINTA va avea loc la Iasi la sediul CFMR adresa: Laborator Biofizica si Fizica Medicala, Facultatea de Fizica, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, Blvd. Carol I, nr.11, corp A, data: 05.10.2019, ora: 9:00.

Membrii CFMR pot fi reprezentati in fata Adunarii Generale de catre alte persoane in baza unei imputerniciri atestate de catre un notar.

ORDINEA DE ZI:

1. Prezentarea activităţii CFMR

2. Prezentarea situaţiei contabile anuală 2018

3. Validarea listelor cu noi membrii ce au aderat la CFMR

4. Raportul privind avertismentul de practică a fizicienilor medicali falși în România

5. Aspecte privind dezbaterea publică de modificare a actelor legislative de către CNCAN

6. Schema națională de înregistrare pentru experți în fizică medicală

7. Registrul naţional al fizicienilor medicali

8. Programul naţional de dezvoltare profesională continuă în fizica medicală

9. Certificatului de calificare profesională în fizica medicală - codul individual de parafă

10. Registrul unic al cabinetelor de fizică medicală - libera practică pentru servicii publice conexe actului medical – activităţi autorizate de fizică medicală

11. Acreditarea furnizorilor de formare profesională continuă în fizică medicală - registrul evenimentelor naţionale știinţifice medicale de dezvoltare profesională continuă (DPC) / educaţia medicală continuă (EMC)

12. Fișa postului a fizicianului medical valabilă la nivel naţional

13. Ghidul de etică și conduită profesională în serviciile de sănătate în fizică medicală

14. Legiferarea organizaţiei naţionale profesionale a fizicienilor medicali (Legea nr.95/2006)

15. Delegaţie Ministerul Sănătăţii pentru specialitatea fizică medicală

16. Întocmire Procese Verbale ședinţă AG

17. Diverse probleme

INFORMATII SUPLIMENTARE

In cazul in care nu va veti putea prezenta la sedinta Adunarii Generale a Membrilor CFMR, procesul-verbal al sedintei va putea fi consultat pe pagina oficiala web a colegiului: www.cfmr.ro

Pentru informaţii suplimentare va puteti adresa Presedintelui CFMR la urmatoarele date de contact: E-mail: office@cfmr.roFax:0332780143.

Preşedinte CFMR,

L.G.M.

NOTA:

Anuntarea si inregistrarea participantilor (inclusiv membrii) la Adunarea Generala CFMR este obligatorie inainte de particiare.

Participare membrii CFMR: GRATUIT.

Taxa participare non-membrii: 200 lei.

Membrii CFMR restantieri la plata cotizatie anuale pot participa la Adunarea Generala doar daca isi achita sumele restante, iar non-membrii si membrii asociati si studenti CFMR vor participa la AG doar in calitate de observatori.

AG2018

postat 17 feb. 2019, 14:40 de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania   [ actualizat la 17 feb. 2019, 14:51 ]

Colegiul Fizicienilor Medicali din România (CFMR)
CONVOCATOR ADUNARE GENERALA

Presedintele Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania, in temeiul dispozitiilor art.64 alin.2, art.66 alin.2, art.68 lit.a) din Statutul Colegiului Fizicienilor Medicali din România si art.21 alin.4 din Ordonanta de Guvern nr.26/2000.

CONVOC

ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR COLEGIULUI FIZICIENILOR MEDICALI DIN ROMANIA

Adunarea Generala se va desfasura in PRIMA SEDINTA la Bucuresti in Sala de Conferinte Berlioz, Hotel IBIS Gara de Nord, adresa: Calea Grivitei, nr.143, sector 1, Bucuresti, data: 29.09.2018, ora: 13:30.

In situatia in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul stabilit prin Statutul CFMR, a DOUA SEDINTA va avea loc la Iasi la sediul CFMR adresa: Laborator Biofizica si Fizica Medicala, Facultatea de Fizica, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, Blvd. Carol I, nr.11, corp A, data: 14.10.2018, ora: 9:00.

Membrii CFMR pot fi reprezentati in fata Adunarii Generale de catre alte persoane in baza unei imputerniciri atestate de catre un notar.

ORDINEA DE ZI:

1. Prezentarea activităţii CFMR

2. Prezentarea situaţiei contabile anuală – 2017

3. Validarea listelor cu noi membrii ce au aderat la CFMR

4. Delegaţie Ministerul Sănătăţii pentru specialitatea fizică medicală

5. Legiferarea organizaţiei naţionale profesionale a fizicienilor medicali (Legea nr.95/2006)

6. Aspecte privind dezbaterea publică de modificare a actelor legislative de către CNCAN

7.  Alegere vice-președinte CFMR Sucursala Valahia

8. Validare rezultate alegeri

9. Întocmire Procese Verbale ședinţă AG

10. Diverse probleme

INFORMATII SUPLIMENTARE

In cazul in care nu va veti putea prezenta la sedinta Adunarii Generale a Membrilor CFMR, procesul-verbal al sedintei va putea fi consultat pe pagina oficiala web a colegiului: www.cfmr.ro

Pentru informaţii suplimentare va puteti adresa Presedintelui CFMR la urmatoarele date de contact: E-mail: office@cfmr.roFax:0332780143.

Preşedinte CFMR,

L.G.M.

AG2017 Iasi

postat 27 oct. 2017, 07:50 de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania   [ actualizat la 1 mar. 2018, 03:46 ]

Colegiul Fizicienilor Medicali din România (CFMR)
CONVOCATOR ADUNARE GENERALA

Presedintele Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania, in temeiul dispozitiilor art.64 alin.2, art.66 alin.2, art.68 lit.a) din Statutul Colegiului Fizicienilor Medicali din România si art.21 alin.4 din Ordonanta de Guvern nr.26/2000.

CONVOC

ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR COLEGIULUI FIZICIENILOR MEDICALI DIN ROMANIA

Adunarea Generala se va desfasura in PRIMA SEDINTA la Iasi in amfiteatrul IV13 al Facultatii de Fizica, etaj 4, corp A, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, Blvd. Carol I, nr.11, data: 12.11.2017, ora: 9:00.

In situatia in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul stabilit prin Statutul CFMR, a DOUA SEDINTA va avea loc la Iasi in amfiteatrul IV13 al Facultatii de Fizica, etaj 4, corp A, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, Blvd. Carol I, nr.11, data: 26.11.2017, ora: 9:00.

Membrii CFMR pot fi reprezentati in fata Adunarii Generale de catre alte persoane in baza unei imputerniciri atestate de catre un notar.

ORDINEA DE ZI:

1. Prezentarea activitatii CFMR

2. Prezentarea situaţiei contabile anuală 2016

3. Validarea listelor cu noi membrii ce au aderat la CFMR

4. Aprobarea formei finale a regulamentului de alegeri CFMR 2017 (Regulament privind alegerea conducerii Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania pentru perioda 01.01.2018-31.12.2022)

5. Alegerea Consiliului Director si a Comisiei de Cenzori pentru urmatorii 4 ani

6. Stabilirea comisiei electorale 2017

7. Aprobarea noului statut CFMR privind modificarea de organizare si functionare a colegiului

8. Aprobarea standardului ocupational in fizică medicală

9. Aprobarea organigramei unice a profesiei de fizician în domeniul sanitar (scala profesională fizician medical si fizician sanitar)

10. Aprobarea regulamentului national de certificare a calificarii profesionale în fizică medicală

11. Aprobarea rezidențiatului de fizică medicală

12. Aprobarea criteriilor minime de dotare cu instrumentar de masura si control a laboratoarelor de fizică medicală

13. Aprobarea criteriilor de furnizare a serviciilor și consultanței externe în domeniul fizicii medicale

14. Proiect legiferarea organizaţiei naţionale profesionale a fizicienilor medicali (Legea nr.95/2006)

15. Preluare CFMR de la Ministerul Sanatatii si CNCAN a proiectului de transpunere în legislaţia naţională a Directivei CE 2013/59/EURATOM pentru specialitatea fizică medicală

16. Diverse probleme

informaTii suplimentare

In cazul in care nu va veti putea prezenta la sedinta Adunarii Generale a Membrilor CFMR, procesul-verbal al sedintei va putea fi consultat pe pagina oficiala web a colegiului: www.cfmr.ro

Pentru informaţii suplimentare va puteti adresa Presedintelui CFMR la urmatoarele date de contact: E-mail: office@cfmr.ro, Fax:0332780143.

Preşedinte CFMR,

M.B.

Convocator AG CFMR 2017 (download format .PDF)

Membrii CFMR intruniti in sedinta Adunarii Generale din data de 12.11.2017 au propus in unanimitate candidatii pentru echipa de conducere CFMR, termen mandat 01.01.2018-31.12.2022, formata din:

1) Comitet Director:

- presedinte: Loredana Gabriela Marcu, prof.univ.dr., Universitatea din Oradea

- vicepresedinte filiala Moldova: Marin Bodale, expert in fizica medicala, Medical Physics Center Iaşi

- vicepresedinte filiala Transilvania: Vasile Chiş, prof.univ.dr., Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca

- vicepresedinte filiala Valahia: Radu Mutihac, prof.univ.dr., Universitatea Bucuresti

- secretar general: Vlad Teodor Bîrlea, fizician medical, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca

- trezorier: Anca Dumitrascu, fizician medical, Spitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" Oradea

- membru: Dorina-Emilia Creangă, prof.univ.dr., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi

2) Comisia de Cenzori:

- cenzor-expert contabil: Ioan Gherman (reprezentat prin Aida Ioana Gherman, fizician medical, Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău)

- cenzor: Cristina Mironescu, fizician medical, Campus Medical Regina Maria din Iasi

- cenzor: Alina Hanu, fizician medical, Spitalul Municipal Moinesti

Membrii CFMR cu drept de vot isi vor putea exprima optiunea privind alegerea comitetului director si a comisiei de cenzori pana pe data de 26 Noiembrie 2017 ora 24:00:

(1) online (web-link "CLICK HERE TO VOTE" a fost distribuit nominal membriilor CFMR cu drept de vot pe adresa de email impreuna cu un cod de acces securizat ballotbin)

(2) scrisoare recomandata cu confirmare de primire, transmisa la adresa postala: Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania, in atentia: Comisiei Electorale, Mun. Iasi, Blvd. Carol I, nr. 11, corp A - UAIC, cod poștal 700506, jud. Iasi, Romania

(3) fax: (+4)0332780143

(4) e-mail: office@cfmr.ro

conform art.72 alin.(3) din Statutul CFMR.


Comisia Electorala din 26 Noiembrie 2017 este formata din:

    1) presedinte: fiz. Petru Mihancea

    2) membru: fiz. George Crisan

    3) membru: fiz. Maria Pelin


Buletin vot alegeri CFMR din data de 26 Noiembrie 2017


Afisare rezultate vot: Luni 27.11.2017, ora 22:00

Adunarea Generala a membrilor Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania din data de 26.11.2017 a fost convocata de catre presedintele CFMR si publicata in ziarul NATIONAL din data de 30.10.2017, conform prevederilor art.64 alin.(2) din Statutul CFMR.

Avand in vedere prevederile art.67 alin.(2) din Statutul CFMR presedintele Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania a constat ca Adunarea Generala a fost legal constituita pentru a putea adopta hotarari.

Numar total membrii CFMR = 140 la data de 26 Noiembrie 2017, din care:

  • 44 membri cu drept de vot (membri fondatori, activi si junior)
  • 29 membri fara drept de vot (membri de onoare, asociati si studenti)
  • 67 membri cu dreptul de vot suspendat in conformitate cu art. 58 alin.(1) din Statutul CFMR pentru neplata cotizatiei anuale de membru mai mult de 12 luni.

S-a trecut la votul online privind alegerea Comitetului Director si a Comisiei de Cenzori CFMR in ziua de Duminica, 26 Noiembrie 2017 in intervalul orar 00:00-24:00 (GMT +2).

 

Prezenta participare vot online: 57%

 

Rezultate alegeri CFMR:

Comitetul Director (termen mandat: 01.01.2018-31.12.2022):

Presedinte CFMR: Loredana Gabriela Marcu: 88% din voturi

Vicepresedinte CFMR filiala Moldova: Marin Bodale: 92% din voturi

Vicepresedinte CFMR filiala Transilvania: Vasile Chiş: 92% din voturi

Vicepresedinte CFMR filiala Valahia: Radu Mutihac: 92% din voturi

Secretar General: Vlad Teodor Bîrlea: 92% din voturi

Trezorier: Anca Dumitraşcu: 96% din voturi

Membru: Dorina-Emilia Creangă: 92% din voturi

Comisia de Cenzori (termen mandat: 01.01.2018-31.12.2022):

Cenzor-expert contabil: Ioan Gherman: 92% din voturi

Cenzor: Cristina-Elena Mironescu: 92% din voturi

Cenzor: Alina Hanu: 92% din voturi

 

Contestatiile impotriva rezultatului alegerilor se depun la Comisia Electorala prin e-mail office@cfmr.ro, in termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor votarii conf. art.61 din Regulamentul privind alegerea conducerii CFMR.

Comisa Electorala impreuna cu membri alesi inregistreaza noua componenta a comitetului de conducere si de control ales in Registrul National al Asociatiilor si Fundatiilor (ONG: Organizatiilor Non-Guvernamentale) aflat pe langa Ministerul Justitiei, in cadrul indexul persoanelor juridice fara scop patrimonial – asociatii.

PROGRAM ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR COLEGIULUIFIZICIENILOR MEDICALI DIN ROMANIA

Anunt publicat in ziarul NATIONAL din ziua de Luni, 30.10.2017

Participare membrii CFMR: GRATUIT

Taxa participare non-membrii: 200 lei

Nota: membrii CFMR restantieri la plata cotizatie anuale pot participa la Adunarea Generala doar daca isi achita sumele restante, iar non-membrii si membrii asociati si studenti CFMR vor participa la AG doar in calitate de observatori.

AG2016 Oradea & Iasi

postat 28 oct. 2016, 06:11 de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania   [ actualizat la 17 nov. 2016, 14:39 ]

Presedintele Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania, in temeiul dispozitiilor art.64 alin.2, art.66 alin.2, art.68 lit.a din Statutul Colegiului CFMR si art.21 alin.4 din Ordonanta de Guvern nr.26/2000

CONVOCA

ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR COLEGIULUI FIZICIENILOR MEDICALI DIN ROMANIA

Adunarea Generala se va desfasura in PRIMA SEDINTA la Oradea, (in Sala de conferinte a Bibliotecii Universitare, Facultatea de Stiinte, Departamentul de Fizica, Universitatea din Oradea

Str. Universităţii nr. 1, Oradea, cod postal 410087, jud. Bihor) data: 05.11.2016, ora: 16:00.

In situatia in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul stabilit prin Statutul CFMR, a DOUA SEDINTA va avea loc la Iasi,  (in Hotel International Iasi, Complex Palas, Str. Palat, nr.5A, cod postal 700019, Iasi) data: 15.11.2016, ora: 13:00.

Membrii CFMR pot fi reprezentati in fata Adunarii Generale de catre alte persoane in baza unei imputerniciri atestate de catre un notar/avocat.

 ORDINEA DE ZI:

1. Prezentarea activitatii CFMR

2. Prezentarea situatiei contabile anuala  2015

3. Infiintarea a 3 filiale CFMR pe regiune istorica

    1) Filiala CFMR Regiunea Moldova(deserveste judetele Bacău, Botoșani, Galați, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui si Vrancea)

    2) Filiala CFMR Regiunea Transilvania(deserveste judetele Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Satu Mare, Sălaj, Sibiu si Timiș)

    3) Filiala CFMR Regiunea Valahia(deserveste judetele Argeș, Brăila, Buzău, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Gorj,  Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea si Vâlcea)

4. Modificarea Statutului CFMR

5. Comitet stiintific editorial al Revistei de Fizica Medicala

6. Protocol colaborare: CFMR-ANC, CFMR - AFMM

7. Diverse probleme ale colegiului

 INFORMATII SUPLIMENTARE

In cazul in care nu va veti putea prezenta la sedinta Adunarii Generale a Membrilor CFMR, procesul-verbal al sedintei va putea fi consultat pe website-ul CFMR: www.cfmr.ro

Pentru informaţii suplimentare va puteti adresa Presedintelui CFMR la urmatoarele date de contact: E-mail: office@cfmr.ro

PRESEDINTELE CFMR

 MB

Anunt ziar national 18.10.2016

Participare membrii CFMR: GRATUIT

Taxa participare non-membrii: 200 lei

(membrii CFMR restantieri la plata cotizatie anuale pot participa la Adunarea Generala doar daca isi achita sumele restante, iar non-membrii si membrii asociati si studenti CFMR vor participa la AG doar in calitate de observatori)


Hotărârea AG nr.001/05.11.2016 de aprobare înfiinţare filiale a Colegiului Fizicienilor Medicali din România

AG2015 Cluj Napoca & Suceava

postat 13 apr. 2016, 08:46 de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania   [ actualizat la 18 apr. 2016, 02:40 ]

Presedintele Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania
, in temeiul dispozitiilor art.64 alin.2, art.66 alin.2, art.68 lit.a din Statutul Colegiului CFMR si art.21 alin.4 din Ordonanta de Guvern nr.26/2000

CONVOCA

ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR COLEGIULUI FIZICIENILOR MEDICALI DIN ROMANIA

Adunarea Generala se va desfasura in PRIMA SEDINTA la Cluj-Napoca, (in Amfiteatrul Augustin Maior, Cladirea Centrala, etajul II, Facultatea de Fizica, Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca, Str. Mihail Kogalniceanu, nr. 1, cod postal 400084, Cluj-Napoca) data: 08.11.2015, ora: 15:00.

In situatia in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul stabilit prin Statutul CFMR, a DOUA SEDINTA va avea loc la Suceava,  (in Sala Salzburg, Hotel Sonnenhof, Bulevardul Sofia Vicoveanca 68, cod postal 720285, Suceava) data: 26.12.2015, ora: 13:00.

Membrii CFMR pot fi reprezentati in fata Adunarii Generale de catre alte persoane in baza unei imputerniciri atestate de catre un notar/avocat.

 ORDINEA DE ZI:

1. Prezentarea activitatii CFMR

2. Prezentarea situatiei contabile anuala 2014

3. Modificarea si aprobarea noi structuri organizatorice a CFMR (infiintarea de 5 filiale CFMR pe regiune istorica)

4. Modificarea termen mandat Comitet Director si a Comisie Cenzori CFMR, in baza recomandarilor EFOMP din 31 Mai 2014 de la Budapesta (limitarea nr. de mandate, scurtarea la 2 sau 3 ani a fiecarui mandat, la expirarea termenului mandatului functia de presedinte va fi preluata automat de catre vicepresedinte)

5. Armonizarea curriculei universitare de pregatire in fizica medicala de la Facultatile de Fizica, Medicina Generala, Medicina Dentara, Medicina Veterinara si (bio)Inginerie Medicala

6. Armonizarea legislatiei nationale actuale ce reglementeaza activitatea fizicianului in domeniul sanitar in conformitate cu reglementarile Comisiei Europene (Directiva CE 2013/59/EURATOM, “European Guidelines on Medical Physics Expert” No. 174/2014 si recomandarile EFOMP).

7. Revizuirea Normei privind expertul in fizica medicala

8. Dezbatere publica pe amendamente de la normativele legislative ce impedica dezvoltarea fizicii medicale si contestarea acestora la Curtea Constitutionala

9. Hotarare Guvern: CFMR recunoastere organizatie de utilitate publica (OG 26/2000)

10. Modificarea denumirii “Profesor de Cultura Fizica medicala” (profesie referitoare la "Recuperare Medicala, Medicina Fizica si Balneologie" ce se confunda cu profesorul de fizica medicala)

11. Revista de Fizica Medicala

12. Despre domeniul virtual www.cfmr.ro detinut de Camera Federativa a Sindicatelor Medicilor din Romania (CFSMR)

13. Diverse probleme ale colegiului

 informaTii suplimentare

In cazul in care nu va veti putea prezenta la sedinta Adunarii Generale a Membrilor CFMR, procesul-verbal al sedintei va putea fi consultat pe website-ul CFMR: www.medicalphysics.ro

Pentru informaţii suplimentare va puteti adresa Presedintelui CFMR la urmatoarele date de contact: E-mail: office@medicalphysics.ro

PRESEDINTELE CFMR

 MB

Anunt ziar Romania Libera 28.10.2015

Participare membrii CFMR: GRATUIT

Taxa participare non-membrii: 120 lei

(membrii CFMR restantieri la plata cotizatie anuale pot participa la Adunarea Generala doar daca isi achita sumele restante, iar non-membrii si membrii asociati si studenti CFMR vor participa la AG doar in calitate de observatori)

AG2014 Sinaia & Iasi

postat 13 apr. 2016, 08:45 de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania   [ actualizat la 18 apr. 2016, 02:41 ]

CONVOCARE ADUNARE GENERALA A MEMBRILOR COLEGIULUI FIZICIENILOR MEDICALI DIN ROMANIA
PRIMA SEDINTA la Sinaia, (in Sala de Conferinta a Hotelui International Sinaia, Str. Avram Iancu, 1, 106100, Sinaia, jud. Prahova, www.international-sinaia.ro) data: 25.10.2014, ora: 9:00 (membrii se vor intalni la ora stabilita la Receptia Hotelului)
DOUA SEDINTA la Iasi,  (in Laboratorul de Biofizica si Fizica Medicala al Facultatii de Fizica din cadrul Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Bvd. Carol I, nr. 11, corp A, IS-700506, Iasi, www.phys.uaic.ro) data: 08.11.2014, ora: 9:00


ORDINEA DE ZI:

1. Prezentarea activitatii CFMR
2. Prezentarea situatiei contabile anuala 2013

3. Prezentare plan strategie si viziune CFMR

4. Hotarare Guvern: CFMR recunoastere organizatie de utilitate publica (OG 26/2000)
5. Pregatire organizare Masa Rotunda de Fizica Medicala, Cluj-Napoca, 2015
6. Revista de Fizica Medicala

7. Modificarea denumirii “Profesor de Cultura Fizica medicala” (profesie referitoare la "Recuperare Medicala, Medicina Fizica si Balneologie" ce se confunda cu profesorul de fizica medicala)
8. Dezbatere publica pe amendamente de la normativele legislative ce impedica dezvoltarea fizicii medicale si contestarea acestora la Curtea Constitutionala

9. Diverse probleme ale colegiului

Anunt ziar

AG2013 Baile Felix

postat 13 apr. 2016, 08:43 de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania   [ actualizat la 22 apr. 2016, 15:48 ]

CONVOCARE ADUNARE GENERALA A MEMBRILOR COLEGIULUI FIZICIENILOR MEDICALI DIN ROMANIA

PRIMA SEDINTA la Baile Felix (jud. Bihor), data: 08.09.2013, ora: 8:30

DOUA SEDINTA la Baile Felix (jud. Bihor), data: 22.09.2013, ora: 8:30ORDINEA DE ZI:

 

1. Dezbatere publica cu amendamentele Norma privind expertul in fizica medicala”ce vor fi inaintate la Ministerul Sanatatii si CNCAN spre revizuire si imbunatatire

2. Aprobarea formei finale a organigramei de functionare a Colegiului;

3. Validarea fiselor postului a membriilor Consiliului Director CFMR

4. Dezbatere publica a proiectului de lege pentru introducerea in Clasificarea Ocupatiilor din Romania (COR) a profesiei de Expert in Fizica Medicala, proiect ce va fi inaintat Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS) si Institutul National de Statistica (INS)

5. Dezbatere publica a proiectului de lege pentru ca CFMR sa devina organizatie profesionala de interes national, proiect ce va fi depus la Guvernul Romaniei

6. Dezbatere publica de revizuire şi îmbunătăţire a statutului CFMR

7. Dezbatere publica a proiectului de lege pentru stabilirea scalei unice pentru profesia de fizician si fizician medical din sistemul sanitar romanesc

8. Dezbatere publica a Programului de Acreditare Nationala in Fizica Medicala pentru toate categoriile de fizicieni medicali

9. Stabilirea fisei postului a fizicianului medical in practica de:

RADIOTERAPIE

RADIOLOGIE DE DIAGNOSTIC ŞI INTERVENŢIONALĂ

MEDICINĂ NUCLEARĂ

10. Stabilirea fisei postului a expertului in fizica medicala in practica de:

RADIOTERAPIE

RADIOLOGIE DE DIAGNOSTIC ŞI INTERVENŢIONALĂ

MEDICINĂ NUCLEARĂ

11. Diverse probleme

  *****

Anunt ziar national Romania Libera 27.08.2013 pag.8

AG2013 Durau & Iasi

postat 10 apr. 2016, 07:30 de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania   [ actualizat la 22 apr. 2016, 15:46 ]

CONVOCARE ADUNARE GENERALA A MEMBRILOR COLEGIULUI FIZICIENILOR MEDICALI DIN ROMANIA

PRIMA SEDINTA la Durau, data: 20.05.2013, ora:9:00

DOUA SEDINTA la Iasi, data: 3.06.2013, ora: 9:00

ORDINEA DE ZI:

1.      Prezentarea activitatii CFMR (Martie 2010–prezent)

2.     Prezentarea situaţiei contabile anuală  2012

3.     Validarea listelor cu noi membrii ce au aderat la CFMR

4.     Aprobarea formei finale a regulamentui de alegeri CFMR 2013

5.     Stabilirea Comisiei Electorale 2013

6.     Alegerea Consiliului Director si a Comisiei de Cenzori pentru urmatorii 4 ani

7.     Alegerea paginii web oficiale pentru CFMR  (hosting, domeniu, administrare)

8.     Revizuirea şi îmbunătăţirea statutului CFMR

9.     Diverse probleme

Anunt ziar national Romania Libera 10.05.2013 pag.7

AG2012 Sibiu

postat 9 apr. 2016, 14:31 de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania   [ actualizat la 22 apr. 2016, 15:50 ]

CONVOCARE ADUNARE GENERALA A MEMBRILOR COLEGIULUI FIZICIENILOR MEDICALI DIN ROMANIA

PRIMA SEDINTA la Sibiu, data: 08.09.2012, ora:9:00

DOUA SEDINTA la Sibiu, data: 23.09.2012, ora: 9:00

Intrunirea Anuala a Adunarii Generale CFMR a avut loc la Sibiu in perioada 22-23 Septembrie 2012 fiind incorporata in "A III-a Conferinta Nationala de Fizica Medicala"  organizata de catre CFRM (Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania)
Initial AG si conferinta au fost programate pentru 8-9 Septembrie 2012 dar din lipsa de cvorum EVENIMENT reprogramat pentru perioada 22-23 Septembrie 2012

ORDINEA DE ZI:

1.      Prezentarea activitatii CFMR (Martie 2010– August 2012)

2.     Prezentarea situaţiei contabile anuală  2012

3.     Validarea listelor cu noi membrii ce au aderat la CFMR

4.     Aprobarea formei finale a regulamentui de alegeri CFMR 2012

5.     Stabilirea Comisiei Electorale 2012

6.     Alegerea Consiliului Director si a Comisiei de Cenzori pentru urmatorii 4 ani

7.     Diverse probleme

AG2011 Iasi & Bucuresti

postat 9 apr. 2016, 14:29 de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania   [ actualizat la 18 apr. 2016, 02:43 ]

CONVOCARE ADUNARE GENERALA A MEMBRILOR COLEGIULUI FIZICIENILOR MEDICALI DIN ROMANIA

PRIMA SEDINTA la Iasi in data de 17 Septembrie 2011 in Sala de Conferinta a Facultatii de Bioinginerie Medicală, a Universitatii de Medicină şi Farmacie “Gr.T.Popa” Iaşi (adresa: Strada Kogalniceanu 11-13, Iași 700454). Prima convocare a sedintei Adunarii Generale CFMR pentru anul 2011 a avut loc la Iasi cu ocazia celei de-a "II-a Conferinţa Naţională a Fizicienilor Medicali" 

Program - AG 2011 Iasi

ORDINEA DE ZI:

1.      Prezentarea activitatii CFMR (Martie 2010–August 2011)

2.     Prezentarea situaţiei contabile anuală  2011

Sesiune Stiintifica (prezentare activitate, cate 10 min. pentru fiecare comisie):

1. Comisia Studii si Strategii de Dezvoltare Grup de Lucru CSSD

2. Comisia Profesional-Stiintifica si de Invatamant Grup de Lucru CPSI

3. Comisia Economico-Sociala si Asigurări de Sanatate Grup de Lucru CESAS

4. Comisia Imagine, Relatii Interne si Externe Grup de Lucru CIRIE

5. Comisia Acreditari si Avizari; Grup de Lucru CAA

6. Comisia Etica si Deontologie Profesionala Grup de Lucru CEDP

7. Comisia Administrativa si Financiar-Contabila

Masa Rorunda:

1.Dezbatere imbunatatirea lesislativa a "Normei privind expertul in fizica medicala"

2.Dezbatere Memoriu Justificativ privind introducerea in COR a profesiei de expert in fizica medicala

3.Dezbatere Organigrama (scala profesionala) fizician medical

4.Prezentare Workshop "European Commission Project: Guidelines on Medical Physics Expert" Sevilla, Spania, 9-10 Mai 2011

5.Dezbatere privind legiferarea exercitarii profesiei de fizician medical si expert in fizica medicala in unitatile medicale publice si private

6. Imaginea şi prestigiul fizicii medicale din România pe plan naţional şi internaţional

7. Absolventi fizica medicala si necesitatea de fizicieni medicali in Romania

8. Sincronizarea cursurilor de fizica medicala intre universitatiile din Romania

9. Colaborarea dintre institutii guvernamentale, universitati, instituţii medicale şi de cercetare, company, CFMR

10. Calificarea si validarea de studii de fizica medicala in Comunitatea Europeana

11. Pregatirea profesionala continua (CPD) in fizica medicala

12. Salarizarea fizicianului medical (grila salarizare, buget alocat, etc.)

13. Locuri de munca pentru fizicianul medical (oportunitati, angajari, burse, clasificarea ocupatiilor din Romania, etc.)

14. Accidente si incidente care au recurs din activitatea fizicianului medical

15. Codul de etica pentru profesia de fizician medical


A DOUA SEDINTA a Adunarii Generale CFMR pentru anul 2011 a avut loc in perioada 19-20 Noiembrie 2011 la Bucuresti in Sala de Conferinta a Facultatii de Stiinte Aplicate din cadrul Universitatii Politehnice Bucuresti (adresa: Spl. Independenţei, nr. 313, Sector 6, Bucureşti, RO-060042)

ORDINEA DE ZI:
Confomrm Programului - AG 2011 Bucuresti

1-10 of 11