CFMR‎ > ‎

Adunarea Generală


AG2022

postat 9 feb. 2022, 10:05 de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania   [ actualizat la 9 feb. 2022, 14:06 ]

Colegiul Fizicienilor Medicali din România (CFMR)
CONVOCATOR ADUNARE GENERALA

Presedintele Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania, in temeiul dispozitiilor art.64 alin.2, art.66 alin.2, art.68 lit.a) din Statutul Colegiului Fizicienilor Medicali din România si art.21 alin.4 din Ordonanta de Guvern nr.26/2000.

CONVOC

ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR COLEGIULUI FIZICIENILOR MEDICALI DIN ROMANIA

Adunarea Generala se va desfasura in PRIMA SEDINTA in Mun. Iaşi, Blvd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.8B, Galeriile Comerciale IASSIORUM, Mezanin, cod poştal 700063, jud. Iaşi, la data: 05.03.2022, ora: 9:00.

In situatia in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul stabilit prin Statutul CFMR, a DOUA SEDINTA va avea loc in Mun. Iaşi, Blvd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.8B, Galeriile Comerciale IASSIORUM, Mezanin, cod poştal 700063, jud. Iaşi, la data: 19.03.2022, ora: 9:00.

Membrii CFMR pot fi reprezentati in fata Adunarii Generale de catre alte persoane in baza unei imputerniciri atestate de catre un notar.

ORDINEA DE ZI:

1. Validarea listelor cu noi membrii ce au aderat la CFMR

2. Aprobarea formei finale a regulamentului de alegeri CFMR 2022 (Regulament privind alegerea conducerii Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania pentru perioda 2022-2026)

3. Alegerea Consiliului Director si a Comisiei de Cenzori pentru urmatorii 4 ani (2022-2026)

4. Stabilirea comisiei electorale 2022

INFORMATII SUPLIMENTARE

In cazul in care nu va veti putea prezenta la sedinta Adunarii Generale a Membrilor CFMR, procesul-verbal al sedintei va putea fi consultat pe pagina oficiala web a colegiului: www.cfmr.ro

Pentru informaţii suplimentare va puteti adresa Presedintelui CFMR la urmatoarele date de contact: E-mail: office@cfmr.roFax:0332780143.

Preşedinte CFMR,

L.G.M

Convocator AG CFMR 2022 (download format .PDF)

Echipa de conducere CFMR, termen mandat 2022-2026, formata din:

1) Comitet Director:

- presedinte

- vicepresedinte sucursala Moldova

- vicepresedinte sucursala Transilvania

- vicepresedinte sucursala Valahia

- secretar general

- trezorier

- delegat diaspora

2) Comisia de Cenzori:

- cenzor-expert contabil

- cenzor

- cenzor

Condiţii de participare pentru o funcţie de conducere CFMR:

 • sa fie membru fondator sau activ CFMR, 
 • sa aiba o vechime in CFMR de minim 3 ani fara intrerupere
 • sa nu aiba restante la plata cotizatiei de membru CFMR
 • sa activeze in domeniul de sanatate ca fizician sau fizician medical (inclusiv cadre didactice de fizica medicala)
 • sa aiba cunostinte avansate de limba engleza
 • sa nu aiba antecedente penale sau sa fie in curs de urmarire penala
 • preferabil sa aiba experienta clinica
 • preferabil sa aiba cunoștințe despre legislația din domeniu fizicii medicale
 • preferabil sa aiba abilitati de organizare si conducere
 • sa nu fie in conflict de interese cu functia pentru care candideaza
 • candidatii vor depune un program electoral (plan managerial)
 • CV-ul candidatului
Termenul limită pentru înscriere este 28.02.2022 (toate poziţiile din conducere CFMR)
Programul electoral (plan managerial) si CV-ul candidatului pentru toate pozitiile din conducere se va trimite printr-un e-mail comun la ambele adresele office@cfmr.ro si secretariat@cfmr.ro

Membrii CFMR cu drept de vot isi vor putea exprima optiunea privind alegerea comitetului director si a comisiei de cenzori intr-o singura zi in data de 05 Martie 2022 orele 00:00-23:59, dupa cu urmeaza:

(1) online (web-link "CLICK HERE TO VOTE" a fost distribuit nominal membriilor CFMR cu drept de vot pe adresa de email impreuna cu un cod de acces securizat ballotbin)

(2) scrisoare recomandata cu confirmare de primire, transmisa la adresa postala: Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania, in atentia: Comisiei Electorale, Mun. Iasi, Blvd. Carol I, nr. 11, corp A - UAIC, cod poștal 700506, jud. Iasi, Romania


Conform art.72 alin.(3) din Statutul CFMR, persoanele care din motive obiective nu isi pot exercita votul online sau nu fi prezente la data alegerilor comitetului de conducere si de control, acestia pot sa isi exercite votul prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, care va fi deschisa de catre presedintele circumscriptiei electorale la data si ora numararii voturilor


Comisia Electorala este formata din:

    1) presedinte

    2) membru

    3) membru


Buletin vot alegeri CFMR 2022


Afisare rezultate vot: Duminica 06.03.2022, ora 12:00

 

Contestatiile impotriva rezultatului alegerilor se depun la Comisia Electorala prin e-mail office@cfmr.ro, in termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor votarii conf. art.61 din Regulamentul privind alegerea conducerii CFMR.

Comisa Electorala impreuna cu membri alesi inregistreaza noua componenta a comitetului de conducere si de control ales in Registrul National al Asociatiilor si Fundatiilor (ONG: Organizatiilor Non-Guvernamentale) aflat pe langa Ministerul Justitiei, in cadrul indexul persoanelor juridice fara scop patrimonial – asociatii.

PROGRAM ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR COLEGIULUIFIZICIENILOR MEDICALI DIN ROMANIA

Anunt publicat in ziarul NATIONAL

Participare membrii CFMR: GRATUIT

Nota: membrii CFMR restantieri la plata cotizatie anuale pot participa la Adunarea Generala doar daca isi achita sumele restante, iar non-membrii si membrii asociati si studenti CFMR vor participa la AG doar in calitate de observatori.

AG2021 online

postat 31 oct. 2021, 07:53 de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania   [ actualizat la 3 nov. 2021, 02:07 ]

Colegiul Fizicienilor Medicali din România (CFMR)
CONVOCATOR ADUNARE GENERALA

Presedintele Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania, in temeiul dispozitiilor art.64 alin.2, art.66 alin.2, art.68 lit.a) din Statutul Colegiului Fizicienilor Medicali din România si art.21 alin.4 din Ordonanta de Guvern nr.26/2000.

CONVOC

ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR COLEGIULUI FIZICIENILOR MEDICALI DIN ROMANIA

Adunarea Generala se va desfasura in PRIMA SEDINTA - online, la data: 07.11.2021, ora: 10:00-12:00.

In situatia in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul stabilit prin Statutul CFMR, a DOUA SEDINTA va avea loc onlinedata: 27.11.2021, ora: 12:00.

Membrii CFMR pot fi reprezentati in fata Adunarii Generale de catre alte persoane in baza unei imputerniciri atestate de catre un notar.

ORDINEA DE ZI:

1. Prezentarea activităţii CFMR

2. Prezentarea situaţiei contabile anuală 2020

3. Validarea listelor cu noi membrii ce au aderat la CFMR

4. Situaţia membrilor CFMR restanţieri la plata cotizaţiei anuale

5. Pregătire alegeri 2022 pentru conducerea CFMR

6. Recunoașterea CFMR de Guvernul României ca fiind de utilitate publică (OG 26/2000) şi întocmirea proiectului de lege privind recunoașterea organizaţiei naţionale profesionale a fizicienilor medicali (Legea nr.95/2006)

7. Echivalarea (recunoașterea) în România a certificatelor de expert în fizică medicală European Attestation Certificate of the Medical Physics Expert” (EACMPE) emise de EEB (European Examination Board) - Federația Europeană a Organizațiilor pentru Fizică Medicală (EFOMP), International Medical Physics Certification Board” (IMPCB) emis de Organizaţia Internaţională pentru Fizica Medicală (IOMP), “American Board of Radiology certification in Medical Physics” (ABR) emis de Consiliul American de Specialități Medicale (ABMS), “American Board of Medical Physics certification” emis de Consiliul American de Fizică Medicală (ABMP), “Australia and New Zealand Certification of Qualified Medical Physics Specialists” (RO CMPS) emis de Colegiul Australian a Fizicienilor și Inginerilor în Medicină (ACPSEM), Canadian certification of competence in clinical medical physics” emis de Colegiul Canadian a Fizicienilor în Medicină (CCPM), Fachanerkennung SGSMP für Medizinische Physik” emis de Societatea Elvețiană de Radiobiologie și Fizică Medicală (SSRMP), “Diplôme de Qualification en Physique radiologique et médicale” (DQPRM) emis de Societatea Franceză de Fizică Medicală (SFPM) si Institutul Național pentru Știință și Tehnologie Nucleară din Saclay – Franţa (INSTN), Fachanerkennung für Medizinische Physik der DGMP” emis de Societatea Germană pentru Fizică Medicală (DGMP) Deutschen Gesellschaft für Medizinische Physik,UK Clinical Scientist registration” emis de Consiliul Profesiilor de Sănătate și Îngrijire (HCPC) şi Institutul de Fizică și Inginerie în Medicină (IPEM) din Marea Britanie, sau a altor organizații internaționale cu expertiză similară

8. Stabilirea criteriilor de selecţie CFMR a membrilor comisiei de evaluare şi lista experţilor evaluatori pentru introducerea examenul naţional de certificare în fizică medicală

9. Pregătirea și expertiză profesională a membrilor comisiilor de evaluare a experţilor în fizică medicală din România:

§ ordinele președintelui CNCAN publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, privind stabilirea componenţei comisiei nominale de examinare cu data anunturilor pentru toate sesiunile de examinare a experţilor în fizică medicală de la data publicării normei până în prezent, ce s-au desfășurat în vederea eliberării permiselor de exercitare nivel 3

§ deciziile Ministrului Sănătăţii de numire a reprezentantului in comisiile nominale de examinare

§ dovezile de pregătire și experiență profesională a membrilor comisiei de examinare formată din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii si CNCAN în calitate de specialiști cu grad profesional înalt domeniul fizicii medicale pentru toate sesiunile de examinare a experţilor în fizică medicală de la data publicării normei până în prezent

§ dovezile de pregătirea clinică a candidaților sub supravegherea unui expert în fizică medicală depusă la dosar de examinare

10. Situația registrului naţional al experţilor în fizică medicală din România (reconstituit)

11. Situaţia punctelor credit DPC (Dezvoltare Profesională Continuă, echivalent EMC: Educaţia Medicală Continuă) acumulate de catre fizicianul medical şi expertul în fizică medicală

12. Menţinerea competenţei profesionale de fizician medical şi/sau expert în fizică medicală conform Programului de Dezvoltare Profesională Continuă (ciclul credite DPC per 5 ani)

13. Autorizarea furnizorilor de evenimente naţionale știinţifice de formare profesională continuă în fizică medicală sau cu o tematică conexă domeniului fizicii medicale

14. Înregistrarea furnizorilor de servicii publice conexe actului medical "activităţi autorizate de fizică medicală" în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale Partea a 3-a Ministrului Sănătății

15. Revista de Fizică Medicală

16. Aspecte privind dezbaterea publică de modificare a actelor legislative de către CNCAN şi Ministerul Sănătăţii

17. Certificarea/recunoaștere CFMR ca formator autorizat în specialitatea de fizică medicală

18. Taxa de autorizarea ANPIS pentru furnizorul de formare profesională autorizat pentru desfășurarea de programe în domeniul fizicii medicale

19. Întocmire Procese Verbale ședinţă AG

20. Diverse probleme


INFORMATII SUPLIMENTARE

In cazul in care nu va veti putea prezenta la sedinta Adunarii Generale a Membrilor CFMR, procesul-verbal al sedintei va putea fi consultat pe pagina oficiala web a colegiului: www.cfmr.ro

Pentru informaţii suplimentare sunt disponibile pe pagina web la sectiunea dedicata conferintei nationale de fizica medicala sau va puteti adresa Presedintelui CFMR la urmatoarele date de contact: E-mail: office@cfmr.roFax:0332780143.

Preşedinte CFMR,

L.G.M.

Termen limita inscriere participanti: 3 Noiembrie 2021

Nu se accepta participarea la eveniment fara inscrierea in prealabil.

NOTA:

Anuntarea si inregistrarea participantilor (inclusiv membrii) la Adunarea Generala CFMR este obligatorie inainte de particiare.

Participare membrii CFMR: GRATUIT.

Taxa participare non-membrii: 200 lei.

Membrii CFMR restantieri la plata cotizatie anuale pot participa la Adunarea Generala doar daca isi achita sumele restante, iar non-membrii si membrii asociati si studenti CFMR vor participa la AG doar in calitate de observatori.

AG2020 online

postat 25 oct. 2020, 05:18 de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania   [ actualizat la 4 nov. 2020, 02:42 ]

Colegiul Fizicienilor Medicali din România (CFMR)
CONVOCATOR ADUNARE GENERALA

Presedintele Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania, in temeiul dispozitiilor art.64 alin.2, art.66 alin.2, art.68 lit.a) din Statutul Colegiului Fizicienilor Medicali din România si art.21 alin.4 din Ordonanta de Guvern nr.26/2000.

CONVOC

ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR COLEGIULUI FIZICIENILOR MEDICALI DIN ROMANIA

Adunarea Generala se va desfasura in PRIMA SEDINTA - online, la data: 06.11.2020, ora: 16:00-18:30.

In situatia in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul stabilit prin Statutul CFMR, a DOUA SEDINTA va avea loc onlinedata: 21.11.2020, ora: 12:00.

Membrii CFMR pot fi reprezentati in fata Adunarii Generale de catre alte persoane in baza unei imputerniciri atestate de catre un notar.

ORDINEA DE ZI:

1. Prezentarea activităţii CFMR

2. Prezentarea situaţiei contabile anuală  2019

3. Validarea listelor cu noi membrii ce au aderat la CFMR

4. Raport sondaj dozimetrie de arie a laboratoarelor de radiologie

5. Certificarea/recunoaștere ca formator autorizat în specialitatea de fizică medicală

6. Taxa de autorizarea ANPIS pentru furnizorul de formare profesională autorizat pentru desfășurarea de programe în domeniul fizicii medicale

7. Autorizarea furnizorilor de evenimente naţionale știinţifice de formare profesională continuă în fizică medicală sau cu o tematică conexă domeniului fizicii medicale

8. Inregistrarea furnizorilor de servicii publice conexe actului medical "activităţi autorizate de fizică medicală" în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale Partea a 3-a Ministrului Sănătății

9. Situatia punctelor credit DPC (Dezvoltare Profesională Continuă, echivalent EMC: Educaţia Medicală Continuă) acumulate de catre fizicianul medical si expertul în fizică medicală

10. Recunoașterea (echivalarea) in România a certificatelor de expert în fizică medicală EEB (European Examination Board), IMPCB (International Medical Physics Certification Board), sau a altor organizații internaționale

11. Situația registrului naţional al experţilor în fizică medicală din România (reconstituit)

12. Mentinerea competentei profesionale de fizician medical si/sau expert în fizică medicală conform Programului de Dezvoltare Profesională Continuă (ciclul credite DPC per 5 ani)

13. Pregătirea și expertiză profesională a membrilor comisiilor de evaluare a experţilor în fizică medicală din România:

          - ordinele președintelui CNCAN publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, privind stabilirea componenţei comisiei nominale de examinare cu data anunturilor pentru toate sesiunile de examinare a experţilor în fizică medicală de la data publicării normei până în prezent, ce s-au desfășurat în vederea eliberării permiselor de exercitare nivel 3

           - deciziile Ministrului Sănătăţii de numire a reprezentantului in comisiile nominale de examinare

         - dovezile de pregătire și experiență profesională a membrilor comisiei de examinare formată din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii si CNCAN în calitate de specialiști cu grad profesional înalt domeniul fizicii medicale pentru toate sesiunile de examinare a experţilor în fizică medicală de la data publicării normei până în prezent

           - dovezile de pregătirea clinică a candidaților sub supravegherea unui expert în fizică medicală depusă la dosar de examinare

14. Revista de Fizică Medicală

15. Aspecte privind organizarea conferinței online

16. Aspecte privind dezbaterea publică de modificare a actelor legislative de către CNCAN si Ministerul Sănătăţii 

17. Legiferarea organizaţiei naţionale profesionale a fizicienilor medicali (Legea nr.95/2006)

18. Delegaţie Ministerul Sănătăţii si Guvernul României pentru specialitatea fizică medicală

19. Întocmire Procese Verbale ședinţă AG

20. Diverse probleme

INFORMATII SUPLIMENTARE

In cazul in care nu va veti putea prezenta la sedinta Adunarii Generale a Membrilor CFMR, procesul-verbal al sedintei va putea fi consultat pe pagina oficiala web a colegiului: www.cfmr.ro

Pentru informaţii suplimentare va puteti adresa Presedintelui CFMR la urmatoarele date de contact: E-mail: office@cfmr.roFax:0332780143.

Preşedinte CFMR,

L.G.M.

Termen limita inscriere participanti: 5 Noiembrie 2020

Nu se accepta participarea la eveniment fara inscrierea in prealabil.

NOTA:

Anuntarea si inregistrarea participantilor (inclusiv membrii) la Adunarea Generala CFMR este obligatorie inainte de particiare.

Participare membrii CFMR: GRATUIT.

Taxa participare non-membrii: 200 lei.

Membrii CFMR restantieri la plata cotizatie anuale pot participa la Adunarea Generala doar daca isi achita sumele restante, iar non-membrii si membrii asociati si studenti CFMR vor participa la AG doar in calitate de observatori.

AG2019 Timisoara

postat 9 sept. 2019, 22:26 de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania   [ actualizat la 9 sept. 2019, 22:36 ]

Colegiul Fizicienilor Medicali din România (CFMR)
CONVOCATOR ADUNARE GENERALA

Presedintele Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania, in temeiul dispozitiilor art.64 alin.2, art.66 alin.2, art.68 lit.a) din Statutul Colegiului Fizicienilor Medicali din România si art.21 alin.4 din Ordonanta de Guvern nr.26/2000.

CONVOC

ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR COLEGIULUI FIZICIENILOR MEDICALI DIN ROMANIA

Adunarea Generala se va desfasura in PRIMA SEDINTA la Timisoara in Sala de Conferinte a Facultăţii de Fizică a Universităţii de Vest din Timișoara din Mun. Timişoara, Blvd. Vasile Pârvan, nr. 4, cod poştal 300223, jud. Timiş, data: 21.09.2019, ora: 13:00.

In situatia in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul stabilit prin Statutul CFMR, a DOUA SEDINTA va avea loc la Iasi la sediul CFMR adresa: Laborator Biofizica si Fizica Medicala, Facultatea de Fizica, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, Blvd. Carol I, nr.11, corp A, data: 05.10.2019, ora: 9:00.

Membrii CFMR pot fi reprezentati in fata Adunarii Generale de catre alte persoane in baza unei imputerniciri atestate de catre un notar.

ORDINEA DE ZI:

1. Prezentarea activităţii CFMR

2. Prezentarea situaţiei contabile anuală 2018

3. Validarea listelor cu noi membrii ce au aderat la CFMR

4. Raportul privind avertismentul de practică a fizicienilor medicali falși în România

5. Aspecte privind dezbaterea publică de modificare a actelor legislative de către CNCAN

6. Schema națională de înregistrare pentru experți în fizică medicală

7. Registrul naţional al fizicienilor medicali

8. Programul naţional de dezvoltare profesională continuă în fizica medicală

9. Certificatului de calificare profesională în fizica medicală - codul individual de parafă

10. Registrul unic al cabinetelor de fizică medicală - libera practică pentru servicii publice conexe actului medical – activităţi autorizate de fizică medicală

11. Acreditarea furnizorilor de formare profesională continuă în fizică medicală - registrul evenimentelor naţionale știinţifice medicale de dezvoltare profesională continuă (DPC) / educaţia medicală continuă (EMC)

12. Fișa postului a fizicianului medical valabilă la nivel naţional

13. Ghidul de etică și conduită profesională în serviciile de sănătate în fizică medicală

14. Legiferarea organizaţiei naţionale profesionale a fizicienilor medicali (Legea nr.95/2006)

15. Delegaţie Ministerul Sănătăţii pentru specialitatea fizică medicală

16. Întocmire Procese Verbale ședinţă AG

17. Diverse probleme

INFORMATII SUPLIMENTARE

In cazul in care nu va veti putea prezenta la sedinta Adunarii Generale a Membrilor CFMR, procesul-verbal al sedintei va putea fi consultat pe pagina oficiala web a colegiului: www.cfmr.ro

Pentru informaţii suplimentare va puteti adresa Presedintelui CFMR la urmatoarele date de contact: E-mail: office@cfmr.roFax:0332780143.

Preşedinte CFMR,

L.G.M.

NOTA:

Anuntarea si inregistrarea participantilor (inclusiv membrii) la Adunarea Generala CFMR este obligatorie inainte de particiare.

Participare membrii CFMR: GRATUIT.

Taxa participare non-membrii: 200 lei.

Membrii CFMR restantieri la plata cotizatie anuale pot participa la Adunarea Generala doar daca isi achita sumele restante, iar non-membrii si membrii asociati si studenti CFMR vor participa la AG doar in calitate de observatori.

AG2018 Bucuresti

postat 17 feb. 2019, 14:40 de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania   [ actualizat la 25 oct. 2020, 05:26 ]

Colegiul Fizicienilor Medicali din România (CFMR)
CONVOCATOR ADUNARE GENERALA

Presedintele Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania, in temeiul dispozitiilor art.64 alin.2, art.66 alin.2, art.68 lit.a) din Statutul Colegiului Fizicienilor Medicali din România si art.21 alin.4 din Ordonanta de Guvern nr.26/2000.

CONVOC

ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR COLEGIULUI FIZICIENILOR MEDICALI DIN ROMANIA

Adunarea Generala se va desfasura in PRIMA SEDINTA la Bucuresti in Sala de Conferinte Berlioz, Hotel IBIS Gara de Nord, adresa: Calea Grivitei, nr.143, sector 1, Bucuresti, data: 29.09.2018, ora: 13:30.

In situatia in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul stabilit prin Statutul CFMR, a DOUA SEDINTA va avea loc la Iasi la sediul CFMR adresa: Laborator Biofizica si Fizica Medicala, Facultatea de Fizica, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, Blvd. Carol I, nr.11, corp A, data: 14.10.2018, ora: 9:00.

Membrii CFMR pot fi reprezentati in fata Adunarii Generale de catre alte persoane in baza unei imputerniciri atestate de catre un notar.

ORDINEA DE ZI:

1. Prezentarea activităţii CFMR

2. Prezentarea situaţiei contabile anuală – 2017

3. Validarea listelor cu noi membrii ce au aderat la CFMR

4. Delegaţie Ministerul Sănătăţii pentru specialitatea fizică medicală

5. Legiferarea organizaţiei naţionale profesionale a fizicienilor medicali (Legea nr.95/2006)

6. Aspecte privind dezbaterea publică de modificare a actelor legislative de către CNCAN

7.  Alegere vice-președinte CFMR Sucursala Valahia

8. Validare rezultate alegeri

9. Întocmire Procese Verbale ședinţă AG

10. Diverse probleme

INFORMATII SUPLIMENTARE

In cazul in care nu va veti putea prezenta la sedinta Adunarii Generale a Membrilor CFMR, procesul-verbal al sedintei va putea fi consultat pe pagina oficiala web a colegiului: www.cfmr.ro

Pentru informaţii suplimentare va puteti adresa Presedintelui CFMR la urmatoarele date de contact: E-mail: office@cfmr.roFax:0332780143.

Preşedinte CFMR,

L.G.M.

AG2017 Iasi

postat 27 oct. 2017, 07:50 de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania   [ actualizat la 1 mar. 2018, 03:46 ]

Colegiul Fizicienilor Medicali din România (CFMR)
CONVOCATOR ADUNARE GENERALA

Presedintele Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania, in temeiul dispozitiilor art.64 alin.2, art.66 alin.2, art.68 lit.a) din Statutul Colegiului Fizicienilor Medicali din România si art.21 alin.4 din Ordonanta de Guvern nr.26/2000.

CONVOC

ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR COLEGIULUI FIZICIENILOR MEDICALI DIN ROMANIA

Adunarea Generala se va desfasura in PRIMA SEDINTA la Iasi in amfiteatrul IV13 al Facultatii de Fizica, etaj 4, corp A, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, Blvd. Carol I, nr.11, data: 12.11.2017, ora: 9:00.

In situatia in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul stabilit prin Statutul CFMR, a DOUA SEDINTA va avea loc la Iasi in amfiteatrul IV13 al Facultatii de Fizica, etaj 4, corp A, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, Blvd. Carol I, nr.11, data: 26.11.2017, ora: 9:00.

Membrii CFMR pot fi reprezentati in fata Adunarii Generale de catre alte persoane in baza unei imputerniciri atestate de catre un notar.

ORDINEA DE ZI:

1. Prezentarea activitatii CFMR

2. Prezentarea situaţiei contabile anuală 2016

3. Validarea listelor cu noi membrii ce au aderat la CFMR

4. Aprobarea formei finale a regulamentului de alegeri CFMR 2017 (Regulament privind alegerea conducerii Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania pentru perioda 01.01.2018-31.12.2022)

5. Alegerea Consiliului Director si a Comisiei de Cenzori pentru urmatorii 4 ani

6. Stabilirea comisiei electorale 2017

7. Aprobarea noului statut CFMR privind modificarea de organizare si functionare a colegiului

8. Aprobarea standardului ocupational in fizică medicală

9. Aprobarea organigramei unice a profesiei de fizician în domeniul sanitar (scala profesională fizician medical si fizician sanitar)

10. Aprobarea regulamentului national de certificare a calificarii profesionale în fizică medicală

11. Aprobarea rezidențiatului de fizică medicală

12. Aprobarea criteriilor minime de dotare cu instrumentar de masura si control a laboratoarelor de fizică medicală

13. Aprobarea criteriilor de furnizare a serviciilor și consultanței externe în domeniul fizicii medicale

14. Proiect legiferarea organizaţiei naţionale profesionale a fizicienilor medicali (Legea nr.95/2006)

15. Preluare CFMR de la Ministerul Sanatatii si CNCAN a proiectului de transpunere în legislaţia naţională a Directivei CE 2013/59/EURATOM pentru specialitatea fizică medicală

16. Diverse probleme

informaTii suplimentare

In cazul in care nu va veti putea prezenta la sedinta Adunarii Generale a Membrilor CFMR, procesul-verbal al sedintei va putea fi consultat pe pagina oficiala web a colegiului: www.cfmr.ro

Pentru informaţii suplimentare va puteti adresa Presedintelui CFMR la urmatoarele date de contact: E-mail: office@cfmr.ro, Fax:0332780143.

Preşedinte CFMR,

M.B.

Convocator AG CFMR 2017 (download format .PDF)

Membrii CFMR intruniti in sedinta Adunarii Generale din data de 12.11.2017 au propus in unanimitate candidatii pentru echipa de conducere CFMR, termen mandat 01.01.2018-31.12.2022, formata din:

1) Comitet Director:

- presedinte: Loredana Gabriela Marcu, prof.univ.dr., Universitatea din Oradea

- vicepresedinte filiala Moldova: Marin Bodale, expert in fizica medicala, Medical Physics Center Iaşi

- vicepresedinte filiala Transilvania: Vasile Chiş, prof.univ.dr., Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca

- vicepresedinte filiala Valahia: Radu Mutihac, prof.univ.dr., Universitatea Bucuresti

- secretar general: Vlad Teodor Bîrlea, fizician medical, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca

- trezorier: Anca Dumitrascu, fizician medical, Spitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" Oradea

- membru: Dorina-Emilia Creangă, prof.univ.dr., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi

2) Comisia de Cenzori:

- cenzor-expert contabil: Ioan Gherman (reprezentat prin Aida Ioana Gherman, fizician medical, Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău)

- cenzor: Cristina Mironescu, fizician medical, Campus Medical Regina Maria din Iasi

- cenzor: Alina Hanu, fizician medical, Spitalul Municipal Moinesti

Membrii CFMR cu drept de vot isi vor putea exprima optiunea privind alegerea comitetului director si a comisiei de cenzori pana pe data de 26 Noiembrie 2017 ora 24:00:

(1) online (web-link "CLICK HERE TO VOTE" a fost distribuit nominal membriilor CFMR cu drept de vot pe adresa de email impreuna cu un cod de acces securizat ballotbin)

(2) scrisoare recomandata cu confirmare de primire, transmisa la adresa postala: Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania, in atentia: Comisiei Electorale, Mun. Iasi, Blvd. Carol I, nr. 11, corp A - UAIC, cod poștal 700506, jud. Iasi, Romania

(3) fax: (+4)0332780143

(4) e-mail: office@cfmr.ro

conform art.72 alin.(3) din Statutul CFMR.


Comisia Electorala din 26 Noiembrie 2017 este formata din:

    1) presedinte: fiz. Petru Mihancea

    2) membru: fiz. George Crisan

    3) membru: fiz. Maria Pelin


Buletin vot alegeri CFMR din data de 26 Noiembrie 2017


Afisare rezultate vot: Luni 27.11.2017, ora 22:00

Adunarea Generala a membrilor Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania din data de 26.11.2017 a fost convocata de catre presedintele CFMR si publicata in ziarul NATIONAL din data de 30.10.2017, conform prevederilor art.64 alin.(2) din Statutul CFMR.

Avand in vedere prevederile art.67 alin.(2) din Statutul CFMR presedintele Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania a constat ca Adunarea Generala a fost legal constituita pentru a putea adopta hotarari.

Numar total membrii CFMR = 140 la data de 26 Noiembrie 2017, din care:

 • 44 membri cu drept de vot (membri fondatori, activi si junior)
 • 29 membri fara drept de vot (membri de onoare, asociati si studenti)
 • 67 membri cu dreptul de vot suspendat in conformitate cu art. 58 alin.(1) din Statutul CFMR pentru neplata cotizatiei anuale de membru mai mult de 12 luni.

S-a trecut la votul online privind alegerea Comitetului Director si a Comisiei de Cenzori CFMR in ziua de Duminica, 26 Noiembrie 2017 in intervalul orar 00:00-24:00 (GMT +2).

 

Prezenta participare vot online: 57%

 

Rezultate alegeri CFMR:

Comitetul Director (termen mandat: 01.01.2018-31.12.2022):

Presedinte CFMR: Loredana Gabriela Marcu: 88% din voturi

Vicepresedinte CFMR filiala Moldova: Marin Bodale: 92% din voturi

Vicepresedinte CFMR filiala Transilvania: Vasile Chiş: 92% din voturi

Vicepresedinte CFMR filiala Valahia: Radu Mutihac: 92% din voturi

Secretar General: Vlad Teodor Bîrlea: 92% din voturi

Trezorier: Anca Dumitraşcu: 96% din voturi

Membru: Dorina-Emilia Creangă: 92% din voturi

Comisia de Cenzori (termen mandat: 01.01.2018-31.12.2022):

Cenzor-expert contabil: Ioan Gherman: 92% din voturi

Cenzor: Cristina-Elena Mironescu: 92% din voturi

Cenzor: Alina Hanu: 92% din voturi

 

Contestatiile impotriva rezultatului alegerilor se depun la Comisia Electorala prin e-mail office@cfmr.ro, in termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor votarii conf. art.61 din Regulamentul privind alegerea conducerii CFMR.

Comisa Electorala impreuna cu membri alesi inregistreaza noua componenta a comitetului de conducere si de control ales in Registrul National al Asociatiilor si Fundatiilor (ONG: Organizatiilor Non-Guvernamentale) aflat pe langa Ministerul Justitiei, in cadrul indexul persoanelor juridice fara scop patrimonial – asociatii.

PROGRAM ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR COLEGIULUIFIZICIENILOR MEDICALI DIN ROMANIA

Anunt publicat in ziarul NATIONAL din ziua de Luni, 30.10.2017

Participare membrii CFMR: GRATUIT

Taxa participare non-membrii: 200 lei

Nota: membrii CFMR restantieri la plata cotizatie anuale pot participa la Adunarea Generala doar daca isi achita sumele restante, iar non-membrii si membrii asociati si studenti CFMR vor participa la AG doar in calitate de observatori.

AG2016 Oradea & Iasi

postat 28 oct. 2016, 06:11 de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania   [ actualizat la 17 nov. 2016, 14:39 ]

Presedintele Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania, in temeiul dispozitiilor art.64 alin.2, art.66 alin.2, art.68 lit.a din Statutul Colegiului CFMR si art.21 alin.4 din Ordonanta de Guvern nr.26/2000

CONVOCA

ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR COLEGIULUI FIZICIENILOR MEDICALI DIN ROMANIA

Adunarea Generala se va desfasura in PRIMA SEDINTA la Oradea, (in Sala de conferinte a Bibliotecii Universitare, Facultatea de Stiinte, Departamentul de Fizica, Universitatea din Oradea

Str. Universităţii nr. 1, Oradea, cod postal 410087, jud. Bihor) data: 05.11.2016, ora: 16:00.

In situatia in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul stabilit prin Statutul CFMR, a DOUA SEDINTA va avea loc la Iasi,  (in Hotel International Iasi, Complex Palas, Str. Palat, nr.5A, cod postal 700019, Iasi) data: 15.11.2016, ora: 13:00.

Membrii CFMR pot fi reprezentati in fata Adunarii Generale de catre alte persoane in baza unei imputerniciri atestate de catre un notar/avocat.

 ORDINEA DE ZI:

1. Prezentarea activitatii CFMR

2. Prezentarea situatiei contabile anuala  2015

3. Infiintarea a 3 filiale CFMR pe regiune istorica

    1) Filiala CFMR Regiunea Moldova(deserveste judetele Bacău, Botoșani, Galați, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui si Vrancea)

    2) Filiala CFMR Regiunea Transilvania(deserveste judetele Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Satu Mare, Sălaj, Sibiu si Timiș)

    3) Filiala CFMR Regiunea Valahia(deserveste judetele Argeș, Brăila, Buzău, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Gorj,  Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea si Vâlcea)

4. Modificarea Statutului CFMR

5. Comitet stiintific editorial al Revistei de Fizica Medicala

6. Protocol colaborare: CFMR-ANC, CFMR - AFMM

7. Diverse probleme ale colegiului

 INFORMATII SUPLIMENTARE

In cazul in care nu va veti putea prezenta la sedinta Adunarii Generale a Membrilor CFMR, procesul-verbal al sedintei va putea fi consultat pe website-ul CFMR: www.cfmr.ro

Pentru informaţii suplimentare va puteti adresa Presedintelui CFMR la urmatoarele date de contact: E-mail: office@cfmr.ro

PRESEDINTELE CFMR

 MB

Anunt ziar national 18.10.2016

Participare membrii CFMR: GRATUIT

Taxa participare non-membrii: 200 lei

(membrii CFMR restantieri la plata cotizatie anuale pot participa la Adunarea Generala doar daca isi achita sumele restante, iar non-membrii si membrii asociati si studenti CFMR vor participa la AG doar in calitate de observatori)


Hotărârea AG nr.001/05.11.2016 de aprobare înfiinţare filiale a Colegiului Fizicienilor Medicali din România

AG2015 Cluj Napoca & Suceava

postat 13 apr. 2016, 08:46 de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania   [ actualizat la 18 apr. 2016, 02:40 ]

Presedintele Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania
, in temeiul dispozitiilor art.64 alin.2, art.66 alin.2, art.68 lit.a din Statutul Colegiului CFMR si art.21 alin.4 din Ordonanta de Guvern nr.26/2000

CONVOCA

ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR COLEGIULUI FIZICIENILOR MEDICALI DIN ROMANIA

Adunarea Generala se va desfasura in PRIMA SEDINTA la Cluj-Napoca, (in Amfiteatrul Augustin Maior, Cladirea Centrala, etajul II, Facultatea de Fizica, Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca, Str. Mihail Kogalniceanu, nr. 1, cod postal 400084, Cluj-Napoca) data: 08.11.2015, ora: 15:00.

In situatia in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul stabilit prin Statutul CFMR, a DOUA SEDINTA va avea loc la Suceava,  (in Sala Salzburg, Hotel Sonnenhof, Bulevardul Sofia Vicoveanca 68, cod postal 720285, Suceava) data: 26.12.2015, ora: 13:00.

Membrii CFMR pot fi reprezentati in fata Adunarii Generale de catre alte persoane in baza unei imputerniciri atestate de catre un notar/avocat.

 ORDINEA DE ZI:

1. Prezentarea activitatii CFMR

2. Prezentarea situatiei contabile anuala 2014

3. Modificarea si aprobarea noi structuri organizatorice a CFMR (infiintarea de 5 filiale CFMR pe regiune istorica)

4. Modificarea termen mandat Comitet Director si a Comisie Cenzori CFMR, in baza recomandarilor EFOMP din 31 Mai 2014 de la Budapesta (limitarea nr. de mandate, scurtarea la 2 sau 3 ani a fiecarui mandat, la expirarea termenului mandatului functia de presedinte va fi preluata automat de catre vicepresedinte)

5. Armonizarea curriculei universitare de pregatire in fizica medicala de la Facultatile de Fizica, Medicina Generala, Medicina Dentara, Medicina Veterinara si (bio)Inginerie Medicala

6. Armonizarea legislatiei nationale actuale ce reglementeaza activitatea fizicianului in domeniul sanitar in conformitate cu reglementarile Comisiei Europene (Directiva CE 2013/59/EURATOM, “European Guidelines on Medical Physics Expert” No. 174/2014 si recomandarile EFOMP).

7. Revizuirea Normei privind expertul in fizica medicala

8. Dezbatere publica pe amendamente de la normativele legislative ce impedica dezvoltarea fizicii medicale si contestarea acestora la Curtea Constitutionala

9. Hotarare Guvern: CFMR recunoastere organizatie de utilitate publica (OG 26/2000)

10. Modificarea denumirii “Profesor de Cultura Fizica medicala” (profesie referitoare la "Recuperare Medicala, Medicina Fizica si Balneologie" ce se confunda cu profesorul de fizica medicala)

11. Revista de Fizica Medicala

12. Despre domeniul virtual www.cfmr.ro detinut de Camera Federativa a Sindicatelor Medicilor din Romania (CFSMR)

13. Diverse probleme ale colegiului

 informaTii suplimentare

In cazul in care nu va veti putea prezenta la sedinta Adunarii Generale a Membrilor CFMR, procesul-verbal al sedintei va putea fi consultat pe website-ul CFMR: www.medicalphysics.ro

Pentru informaţii suplimentare va puteti adresa Presedintelui CFMR la urmatoarele date de contact: E-mail: office@medicalphysics.ro

PRESEDINTELE CFMR

 MB

Anunt ziar Romania Libera 28.10.2015

Participare membrii CFMR: GRATUIT

Taxa participare non-membrii: 120 lei

(membrii CFMR restantieri la plata cotizatie anuale pot participa la Adunarea Generala doar daca isi achita sumele restante, iar non-membrii si membrii asociati si studenti CFMR vor participa la AG doar in calitate de observatori)

AG2014 Sinaia & Iasi

postat 13 apr. 2016, 08:45 de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania   [ actualizat la 18 apr. 2016, 02:41 ]

CONVOCARE ADUNARE GENERALA A MEMBRILOR COLEGIULUI FIZICIENILOR MEDICALI DIN ROMANIA
PRIMA SEDINTA la Sinaia, (in Sala de Conferinta a Hotelui International Sinaia, Str. Avram Iancu, 1, 106100, Sinaia, jud. Prahova, www.international-sinaia.ro) data: 25.10.2014, ora: 9:00 (membrii se vor intalni la ora stabilita la Receptia Hotelului)
DOUA SEDINTA la Iasi,  (in Laboratorul de Biofizica si Fizica Medicala al Facultatii de Fizica din cadrul Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Bvd. Carol I, nr. 11, corp A, IS-700506, Iasi, www.phys.uaic.ro) data: 08.11.2014, ora: 9:00


ORDINEA DE ZI:

1. Prezentarea activitatii CFMR
2. Prezentarea situatiei contabile anuala 2013

3. Prezentare plan strategie si viziune CFMR

4. Hotarare Guvern: CFMR recunoastere organizatie de utilitate publica (OG 26/2000)
5. Pregatire organizare Masa Rotunda de Fizica Medicala, Cluj-Napoca, 2015
6. Revista de Fizica Medicala

7. Modificarea denumirii “Profesor de Cultura Fizica medicala” (profesie referitoare la "Recuperare Medicala, Medicina Fizica si Balneologie" ce se confunda cu profesorul de fizica medicala)
8. Dezbatere publica pe amendamente de la normativele legislative ce impedica dezvoltarea fizicii medicale si contestarea acestora la Curtea Constitutionala

9. Diverse probleme ale colegiului

Anunt ziar

AG2013 Baile Felix

postat 13 apr. 2016, 08:43 de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania   [ actualizat la 22 apr. 2016, 15:48 ]

CONVOCARE ADUNARE GENERALA A MEMBRILOR COLEGIULUI FIZICIENILOR MEDICALI DIN ROMANIA

PRIMA SEDINTA la Baile Felix (jud. Bihor), data: 08.09.2013, ora: 8:30

DOUA SEDINTA la Baile Felix (jud. Bihor), data: 22.09.2013, ora: 8:30ORDINEA DE ZI:

 

1. Dezbatere publica cu amendamentele Norma privind expertul in fizica medicala”ce vor fi inaintate la Ministerul Sanatatii si CNCAN spre revizuire si imbunatatire

2. Aprobarea formei finale a organigramei de functionare a Colegiului;

3. Validarea fiselor postului a membriilor Consiliului Director CFMR

4. Dezbatere publica a proiectului de lege pentru introducerea in Clasificarea Ocupatiilor din Romania (COR) a profesiei de Expert in Fizica Medicala, proiect ce va fi inaintat Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS) si Institutul National de Statistica (INS)

5. Dezbatere publica a proiectului de lege pentru ca CFMR sa devina organizatie profesionala de interes national, proiect ce va fi depus la Guvernul Romaniei

6. Dezbatere publica de revizuire şi îmbunătăţire a statutului CFMR

7. Dezbatere publica a proiectului de lege pentru stabilirea scalei unice pentru profesia de fizician si fizician medical din sistemul sanitar romanesc

8. Dezbatere publica a Programului de Acreditare Nationala in Fizica Medicala pentru toate categoriile de fizicieni medicali

9. Stabilirea fisei postului a fizicianului medical in practica de:

RADIOTERAPIE

RADIOLOGIE DE DIAGNOSTIC ŞI INTERVENŢIONALĂ

MEDICINĂ NUCLEARĂ

10. Stabilirea fisei postului a expertului in fizica medicala in practica de:

RADIOTERAPIE

RADIOLOGIE DE DIAGNOSTIC ŞI INTERVENŢIONALĂ

MEDICINĂ NUCLEARĂ

11. Diverse probleme

  *****

Anunt ziar national Romania Libera 27.08.2013 pag.8

1-10 of 14