Evenimente‎ > ‎

Şcoli de vară


Timisoara2019

postat 16 mai 2019, 03:26 de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania   [ actualizat la 21 mai 2019, 03:25 ]

Cursul Naţional de Perfecţionare în Fizică Medicală, Ediţia a XVII-a este organizat de Colegiul Fizicienilor Medicali din România in colaborare cu Facultatea de Fizică a Universității de Vest din Timișoara si se va desfasura in perioada 20-21 Septembrie 2019, Timisoara, Romania, dupa cum urmeaza:
   - cursuri de perfectionare, cate o jumatate de zi fiecare
   - adunarea generala CFMR, dupa amiaza celei de-a doua zile

Invitat special: dr. Marco BrambillaPresedinte Federația Europeană a Organizațiilor pentru Fizica Medicală (EFOMP)


PROGRAM PRELIMINAR: (in curand)

Limba oficiala desfasurare curs: Romana

Locatie desfasurare:
Sala de Conferinte
Facultatea de Fizică
Universitatea de Vest din Timișoara
Adresa: Mun. Timişoara, Blvd. Vasile Pârvan, nr. 4, cod poştal 300223, jud. Timiş, România

Masa pranz asigurata la Restaurantul universității UVT

Comitet Organizare:

Bîrlea Vlad Teodor

Bodale Marin

Chiş Vasile 

Creangă Dorina-Emilia 

Dumitraşcu Anca

Gherman Aida Ioana

Hanu Alina

Marcu Loredana Gabriela

Marin Cătălin

Mironescu Cristina-Elena

Vizman Daniel


Taxa de participare:

1) early registration (pana pe data de 1 August 2019)

        - membrii CFMR: 150 lei

        - non-membrii CFMR: 500 lei

2) late registration (dupa data de 1 August 2019)

        - membrii CFMR: 200 lei

        - non-membrii CFMR: 600 lei


Termen limita inscriere curs: 15 Septembrie 2019

Participarea la "Adunarea Generala CFMR" este GRATUITA doar pentru membri CFMR care si-au anuntat prezenta pana pe data de 19 Septembrie 2019 si nu au restante la plata cotizatiei anuale.


Taxa de participare curs incude:

 • acces la ceremonia de deschidere
 • participarea la toate sesiunile de curs din fiecare zi 
 • masa de pranz in toate cele 2 zile la 
 • cafea, ceai, suc, apa, snacks-uri, pe durata pauzelor
 • materiale curs (include program curs, ecuson personalizat cu numele participantului, mapa curs, prezentari stiintifice in format electronic)
 • diploma absolvire curs
 • costuri avizare EBAMP
Cursul va fi avizat de EBAMP (European Board of Accreditation for Medical Physics) si creditat cu puncte DPC (Dezvoltare Profesionala Continua).

Cursul este se adreseaza în special personalului cu studii superioare care desfăşoară activităţi în specialitatea de radioterapie, medicina nucleara si radiologie: experţi în fizică medicală, fizicieni medicali, profesori de fizică medicală, fizicieni in sistemul sanitar, biofizicieni, experţi în protectie radiologica, profesori de inginerie tehnologică aplicată în medicină, medicilor radiologi, radioterapeuti, de medicina nucleara, stomatologi, chirurgi, cardiologi, ftiziologi şi de medicina muncii, bioingineri, ingineri service aparatură medicală, doctoranzi, masteranzi şi studenţi fizică medicală si inginerie tehnologică aplicată în medicină.

Programa cursuluiEste alcatuita in conformitate cu tematica prevazuta in Normele privind expertul în fizică medicală” aprobate prin Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii Publice nr.1272/2006 şi nr.266/2006 al Preşedintelui CNCAN, publicat în Monitorul Oficial, nr.906/07.11.2006, „Normele privind radioprotecţia persoanelor în cazul expunerilor medicale aprobate prin Ordinul comun al Ministerului Sanatatii Publice şi al Preşedintelui CNCAN, nr.285/79/2002 şi publicate în Monitorul Oficial al României Partea I, nr.446bis/25.06.2002, Normele de securitate radiologica în practicile de radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională aprobate prin Ordinul nr.173/2003 şi Ordinul nr.291/27.08.2004, publicate în Monitorul Oficial nr.924/23.12.2003  si Normele privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor  nucleare si desemnarea expertilor acreditati”, publicate in Monitorul Oficial nr.936bis/20.12.2002.

Documente necesare la înscriere:
     - formular de înscriere curs CNFM-2019 (descarca aici)
     - chitanţa sau copie a ordinului de plată cu care s-a achitat cursul
     - pentru non-membri CFMR se va transmite copie Carte de Identitate şi diplomă licenţă (pentru studenţi adeverinţă care să ateste că urmează cursuri universitare de Fizică Medicală, Fizică sau Medicină
)

Conform Codului Muncii - Legea nr. 53/2003, republicat si actualizat prin Legea nr. 53/2011 in Monitorul Oficial nr. 345/2011.
 • Salariaţii au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională (Art. 154, alin. 1)
 • În cazul în care angajatorul nu şi-a respectat obligaţia de a asigura pe cheltuiala sa participarea unui salariat la formare profesională în condiţiile prevăzute de lege, salariatul are dreptul la un concediu pentru formare profesională, plătit de angajator, de până la 10 zile lucrătoare sau de până la 80 de ore (Art. 157, alin. 1)
 • Durata concediului pentru formare profesională nu poate fi dedusă din durata concediului de odihnă anual şi este asimilată unei perioade de muncă efectivă în ceea ce priveşte drepturile cuvenite salariatului, altele decât salariul (Art. 158)
 • În cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesională este iniţiată de angajator, toate cheltuielile ocazionate de această participare sunt suportate de către acesta (Art. 197,alin.1)
 • Pe perioada participării la cursurile sau stagiile de formare profesională conform alin. (1), salariatul va beneficia, pe toată durata formării profesionale, de toate drepturile salariale deţinute (Art. 197,alin.2)
 • Pe perioada participării la cursurile sau stagiile de formare profesională conform alin. (1), salariatul beneficiază de vechime la acel loc de muncă, această perioadă fiind considerată stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat (Art. 197,alin.3)

Bucuresti2018

postat 24 iun. 2018, 05:19 de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania   [ actualizat la 16 mai 2019, 03:35 ]

Cursul Naţional de Perfecţionare în Fizică Medicală, Ediţia a XVI-a este organizat de Colegiul Fizicienilor Medicali din România si se va desfasura in perioada 28-29 Septembrie 2018, Bucuresti, Romania, dupa cum urmeaza:
- cursuri de perfectionare pe cele trei domenii (radioterapie, imagistica medicala & radiodiagnostic si medicina nucleara) pentru cate o jumatate de zi fiecare
- adunarea generala CFMR, dupa amiaza celei de-a doua zile.

Data

Vineri, 28 Septembrie 2018

Timp

Subiect

08:00 - 08:15

Înregistrarea participanţilor

(Comitet Local de Organizare)

08:15 - 08:30

Deschidere festivă curs

Cuvânt de deschidere

Prof. univ. dr. Loredana Gabriela Marcu, Președinte Colegiul Fizicienilor Medicali din România

Sesiuna 1: Fizica Radioterapiei

08:30 - 09:30

Brahiterapie avansată

Loredana Gabriela Marcu

09:30 - 10:30

Tehnici complexe de plan tratament în radioterapia cu fascicul extern (IMRT, VMAT, IGRT și SBRT)
Marin Bodale

10:30 - 11:00

Pauză Cafea/Ceai

11:00 - 11:30

Dozimetria clinică și asigurarea calității verificării tratamentului: de la radioterapia modulată în intensitate la terapia stereotactică

Marin Bodale

11:30 - 12:30

Radioterapie trecut și prezent

Valeria Gabriela Leanca

12:30 - 13:30

Pauza de masă

Sesiunea 2: Fizica Imagisticii Medicale si Radiologiei de Diagnostic

13:30 - 15:00

Dozimetria pacientului în Radiodiagnostic

Bogdan Ștefan Olteanu

15:00 - 15:30

Asigurarea calității în imagistica medicală și instrumentarul dozimetric în radiologia de diagnostic

Marin Bodale

15:30 - 15:45

Pauză Cafea/Ceai

15:45 - 16:30

Imagistica medicală cu bioelectromagnetism, microunde și termografie în infraroșu

Octavian Baltag

16:30 - 17:00

Constatări din experienta ca inspector CNCAN privind rolul fizicianul medical în cadrul Laboratorului de Radiodiagnostic

Valeria Gabriela Leanca

Data

Sâmbată, 29 Septembrie 2018

Timp

Subiect

Sesiunea 3: Fizica Medicinei Nucleare

08:30 - 09:00

Brahiterapia surselor nesigilate: tratamentul cu radioizotopi I-131, Sr-89,90, P-32, Sm-153
Loredana Gabriela Marcu

09:00 - 09:30

Imagistica hibridă în medicina nucleară (SPECT-CT, PET-CT, PET-MRI)
Loredana Gabriela Marcu

09:30 - 11:00

Aplicaţii ale Fizicii Nucleare în Medicină. Experienţa de 50 de ani a Departamentului de Medicină Nucleară din Institutul Naţional de Endocrinologie din România: diagnostic, terapie și cercetare

Mariana Purice

11:00 - 11:15

Pauză Cafea/Ceai

11:15 - 12:00

Monitorizarea dozimetrică individuală a persoanelor expuse profesional la radiaţii ionizante în Medicină
Mircea-Valentin Paraschiva, Ruxandra Săpoi

12:00 - 12:30

Radiobiologia: efectele biologice ale radiației ionizante

Loredana Gabriela Marcu

12:30 - 13:30

Pauza de masă

13:30 - 13:45

Deschidere Adunare Generala CFMR

Președinte Colegiul Fizicienilor Medicali din România

13:45-15:45

Ședinţă AG

1.     Prezentarea activităţii CFMR

2.     Prezentarea situaţiei contabile anuală 2017

3.     Validarea listelor cu noi membrii ce au aderat la CFMR

4.     Delegaţie Ministerul Sănătăţii pentru specialitatea fizică medicală

5.     Legiferarea organizaţiei naţionale profesionale a fizicienilor medicali (Legea nr.95/2006)

6.     Aspecte privind dezbaterea publică de modificare a actelor legislative de către CNCAN

7.     Alegere vice-președinte CFMR Sucursala Valahia

8.     Validare rezultate alegeri

9.     Întocmire Procese Verbale ședinţă AG

10.  Diverse probleme

15:45-16:45

Vizită la Laboratorul de Dozimetrie Individuală, DOZIMED București

(opţional)

Sesiuna 1:  Fizica Radioterapiei                   
TEME:

 1. Technology: Beam Delivery Techniques
 2. Planning: Imaging (Contouring, Segmentation, Fusion, Registration, Deformation)
 3. Planning: Strategies (Optimization, Motion Management, Remote Dose Planning)
 4. Planning: Dose Calculation (Analytical, Monte Carlo)
 5. Biological/Functional Imaging and Treatment Planning in Radiotherapy
 6. Treatment: Immobilization, Positioning and Motion Management (On-Line Imaging, Image-Guidance)
 7. IMRT (Intensity-modulated radiation therapy)
 8. VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy)
 9. TomoTherapy
 10. IGRT (Real-Time Image-Guided Radiation Therapy)
 11. SRS (Stereotactic RadioSurgery)
 12. SBRT/SABR (Stereotactic Body Radiation Therapy/Stereotactic Ablative Radiotherapy)
 13. ART (Adaptive Radiation Therapy)
 14. Brachytherapy and Radionuclide Therapy
 15. Hadron Therapy
 16. Nanotechnology in Radiation Therapy and Imaging
 17. Special Treatment Strategies (Intraoperative, Hypofractionation)
 18. Assessment of Radiotherapy Responses (Imaging, Outcome Modeling)
 19. Quality Assurance of Treatment Delivery (IMRT, VMAT and SBRT treatment verification, IGRT)
 20. Quality Management and Patient Safety
 21. Dosimetry in Radiotherapy
 22. Dosimetric Techniques and Phantoms
 23. Micro and Nano Dosimetry
 24. Calibration of therapy radiation measurement instrumentation
 25. Remote Dose Monitoring
 26. Biological Effects of Ionizing Radiation
 27. Hyperthemia Therapy

Sesiunea 2:  Fizica Imagisticii Medicale si Radiologiei de Diagnostic                                      

TEME:

 1. X-ray Imaging
 2. Mammography
 3. Computed Tomography
 4. Dental Radiology
 5. Dose, Risk and Dose Optimization
 6. Quality Assurance in Diagnostic Radiology
 7. Magnetic Resonance Imaging
 8. Ultrasound Imaging
 9. Osteodensitometry
 10. Multi-Modality Imaging
 11. Imaging Bioimpedance and Bioelectric Sources
 12. Optical Imaging
 13. Medical Termography
 14. Phase Contrast Imaging
 15. Image Processing
 16. Imaging Detector Technology
 17. Simulation Methods: Digital Phantoms and Monte Carlo Methods
 18. Magnetoencephalography (MEG)
 19. Functional Neuroimaging
 20. Dosimetry in X-ray Imaging
 21. Radiation Protection Reference Levels for Patients and Personnel
 22. Radiation Shielding for Medical Installation
 23. Calibration of diagnostic radiation measurement instrumentation

Sesiunea 3: Fizica Medicinei Nucleare

TEME:

 1. BioMolecular Imaging
 2. Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT)
 3. Positron Emission Tomography (PET)
 4. Hybrid Nuclear Medicine Imaging Systems (SPECT-CT & PET-CT)
 5. Radiopharmaceutical Therapy
 6. Dosimetry in Nuclear Medicine
 7. Dosimetry in dual modality imaging systems (SPECT-CT & PET-CT)
 8. Biological Dosimetry
Limba oficiala desfasurare curs: Romana

Locatie desfasurare:
Sala de Conferinte Berlioz
Hotel IBIS Gara de Nord
Adresa: Calea Grivitei, nr.143, sector 1, Bucuresti
Tel. 0213009110, Fax: 0213009098

Masa pranz asigurata la Restaurant L’Estaminet in cadrul Hotelului IBIS

Comitet Organizare:

Bîrlea Vlad Teodor

Bodale Marin

Chiş Vasile 

Creangă Dorina-Emilia 

Dumitraşcu Anca

Gherman Aida Ioana

Hanu Alina

Marcu Loredana Gabriela

Mironescu Cristina-Elena


Lectori:

Baltag Octavian, Fizician dr. Profesor emerit, Facultatea de Bioinginerie Medicală, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași

Bodale Marin, Expert in Fizica Medicala, Medical Physics Center Iaşi

Leanca Valeria Gabriela, Fizician principal, Şef luc.univ., Expert în Protecţie Radiologică, Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași

Marcu Loredana Gabriela, Fizician medical, Profesor univ. dr., Facultatea de Științe, Universitatea din Oradea

Olteanu Bogdan-Stefan, Dr. Medic primar radiologie, Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” Bucuresti

Paraschiva Mircea-Valentin, Fizician dr., Manager Calitate, DOZIMED Bucuresti

Purice Mariana, Fizician principal dr., Institutul National de Endocrinologie “C.I. Parhon” Bucuresti


Taxa de participare:

1) early registration (pana pe data de 1 Septembrie 2018)

        - membrii CFMR: 150 lei

        - non-membrii CFMR: 500 lei

2) late registration (dupa data de 1 Septembrie 2018)

        - membrii CFMR: 200 lei

        - non-membrii CFMR: 600 lei


Termen limita inscriere curs: 26 Septembrie 2018

Participarea la "Adunarea Generala CFMR" este GRATUITA doar pentru membri CFMR care si-au anuntat prezenta pana pe data de 27 Septembrie 2018 si nu au restante la plata cotizatiei anuale.


Taxa de participare curs incude:

 • acces la ceremonia de deschidere
 • participarea la toate sesiunile de curs din fiecare zi 
 • masa de pranz in toate cele 2 zile la Restaurant L’Estaminet
 • cafea, ceai, suc, apa, snacks-uri, pe durata pauzelor
 • materiale curs (include program curs, ecuson personalizat cu numele participantului, mapa curs, prezentari stiintifice in format electronic)
 • diploma absolvire curs
 • costuri avizare curs Ministerul Sanatatii si EBAMP
Cursul va fi avizat de Ministerul Sanatatii si EBAMP (European Board of Accreditation for Medical Physics) si creditat cu puncte DPC (Dezvoltare Profesionala Continua).

Cursul este organizat în baza articolului 50 din „Normele Fundamentale de Securitate Radiologică”, “Titularul de autorizatie este obligat să asigure pregătirea corespunzatoare a personalului expus profesional, în domeniul securităţii radiologice, şi reciclarea acestuia cel puţin o dată la 5 ani, printr-un sistem de pregatire recunoscut de CNCAN” precum şi „Normele privind radioprotecţia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiaţii ionizante”. Se adreseaza în special personalului cu studii superioare care desfăşoară activităţi în specialitatea de radioterapie, medicina nucleara si radiologie: experţi în fizică medicală, experţi în protectie radiologica, fizicieni medicali, profesori de fizică medicală, profesori de inginerie tehnologică aplicată în medicină, medicilor radiologi, radioterapeuti, de medicina nucleara, stomatologi, chirurgi, cardiologi, ftiziologi şi de medicina muncii, biofizicieni, fizicieni, bioingineri, ingineri service aparatură medicală, doctoranzi, masteranzi şi studenţi fizică medicală si inginerie tehnologică aplicată în medicină.

Programa cursuluiEste alcatuita in conformitate cu tematica prevazuta in Normele privind expertul în fizică medicală” aprobate prin Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii Publice nr.1272/2006 şi nr.266/2006 al Preşedintelui CNCAN, publicat în Monitorul Oficial, nr.906/07.11.2006, „Normele privind radioprotecţia persoanelor în cazul expunerilor medicale aprobate prin Ordinul comun al Ministerului Sanatatii Publice şi al Preşedintelui CNCAN, nr.285/79/2002 şi publicate în Monitorul Oficial al României Partea I, nr.446bis/25.06.2002, Normele de securitate radiologica în practicile de radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională aprobate prin Ordinul nr.173/2003 şi Ordinul nr.291/27.08.2004, publicate în Monitorul Oficial nr.924/23.12.2003  si Normele privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor  nucleare si desemnarea expertilor acreditati”, publicate in Monitorul Oficial nr.936bis/20.12.2002.

Documente necesare la înscriere:
     - formular de înscriere curs CNFM-2018 (descarca aici)
     - chitanţa sau copie a ordinului de plată cu care s-a achitat cursul
     - pentru non-membri CFMR se va transmite copie Carte de Identitate şi diplomă licenţă (pentru studenţi adeverinţă care să ateste că urmează cursuri universitare de Fizică Medicală, Fizică sau Medicină
)

Conform Codului Muncii - Legea nr. 53/2003, republicat si actualizat prin Legea nr. 53/2011 in Monitorul Oficial nr. 345/2011.
 • Salariaţii au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională (Art. 154, alin. 1)
 • În cazul în care angajatorul nu şi-a respectat obligaţia de a asigura pe cheltuiala sa participarea unui salariat la formare profesională în condiţiile prevăzute de lege, salariatul are dreptul la un concediu pentru formare profesională, plătit de angajator, de până la 10 zile lucrătoare sau de până la 80 de ore (Art. 157, alin. 1)
 • Durata concediului pentru formare profesională nu poate fi dedusă din durata concediului de odihnă anual şi este asimilată unei perioade de muncă efectivă în ceea ce priveşte drepturile cuvenite salariatului, altele decât salariul (Art. 158)
 • În cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesională este iniţiată de angajator, toate cheltuielile ocazionate de această participare sunt suportate de către acesta (Art. 197,alin.1)
 • Pe perioada participării la cursurile sau stagiile de formare profesională conform alin. (1), salariatul va beneficia, pe toată durata formării profesionale, de toate drepturile salariale deţinute (Art. 197,alin.2)
 • Pe perioada participării la cursurile sau stagiile de formare profesională conform alin. (1), salariatul beneficiază de vechime la acel loc de muncă, această perioadă fiind considerată stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat (Art. 197,alin.3)

Baile Felix-2013

postat 9 apr. 2016, 11:19 de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania   [ actualizat la 16 mai 2019, 03:33 ]

Curs de Educaţie Profesională Continuă: Fizica Radiologiei de Diagnostic şi Intervenţională” (19-21 Septembrie 2013) si "Al IV-lea Anual Meeting CFMR" (avand incorporata Adunarea Generala, 22 Septembrie 2013), Baile Felix (jud. Bihor), Romania, organizate de Colegiul Fizicienilor Medicali din România in colaborare cu Universitatea din Oradea si Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea a avut loc in sala de conferinta a Hotelului Termal (situat in centrul statiunii, la cateva zeci de metri de Strandul Mare si Strandul Apollo, adresa: Strada Victoria nr.24, 417500-Băile Felix).

Organizator Local:

Conf. univ. Dr. Loredana Gabriela MARCU, Facultatea de Stiinte, Departamentul de Fizica, Universitatea din Oradea


Lectori:

 Expert in Fizica Medicala, Marin BODALE

Medical Physics Center Iasi, Presedintele Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania

Expert in Fizica Medicala, Loredana-Ramona BOGDAN

Centrul Regional de Sanatate Publica Cluj

Prof. univ. Dr. Emilia-Dorina CREANGĂ

Facultatea de Fizica, Laboratorul de Fizica Medicala si Biofizica, Universitatea “Al. I. Cuza” Iasi


Prof. Dr. Octavian-Gheorghe DULIU

Facultatea de Fizica, Laboratorul de Fizica Medicala, Universitatea Bucuresti

 

Expert in Protectie Radiologica, Sef luc. univ. Valeria-Gabriela LEANCA

Clinica de Radiologie, Spitalul Clinic Judetean de Urgente "Sf. Spiridon" Iasi (1974-2005)

Facultatea de Medicina Dentara, Universitatea de Medicina si Farmacie “Gr. T. Popa” Iasi (1998-2008)

Comisia Nationala pentru Constrolul Activitatiilor Nucleare (CNCAN) (2005-2008)

 

Conf. univ. Dr. Loredana-Gabriela MARCU

Facultatea de Stiinte, Departamentul de Fizica, Universitatea din Oradea


Fizician, Sef laborator, Mircea-Valentin PARASCHIVA

DOZIMED Bucuresti


Conf. univ. dr. Oreste STRACIUC

Director Medical al Centrului POZITRON DIAGNOSZTIKA Oradea

Facultatea de Medicina si Farmacie, Universitatea din Oradea

Taxa de participare curs incude:

 • Acces la ceremonia de deschidere
 • Participarea la toate sesiunile de curs din fiecare zi 
 • Masa de pranz in toate cele 3 zile la Restaurantul Hotelului Termal
 • Cafea, ceai, suc, apa, snacks-uri, pe durata pauzelor
 • Materiale curs (include program curs, ecuson personalizat cu numele participantului, mapa curs, prezentari stiintifice in format electronic CD/DVD)
 • Diploma absolvire curs
Participarea la "Al IV-lea Anual Meeting CFMR" este GRATUITA doar pentru membri CFMR care si-au anuntat prezenta pana pe data de 18 Septembrie 2013 si nu au restante la plata cotizatiei anuale.


Cursul avizat si creditat cu puncte CPD

Cursul este organizat în baza articolului 50 din „Normele Fundamentale de Securitate Radiologică”, “ Titularul de autorizatie este obligat să asigure pregătirea corespunzatoare a personalului expus profesional, în domeniul securităţii radiologice, şi reciclarea acestuia cel puţin o dată la 5 ani, printr-un sistem de pregatire recunoscut de CNCAN” precum şi „Normele privind radioprotecţia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiaţii ionizante”. Se adreseaza în special personalului cu studii superioare care desfăşoară activităţi în specialitatea de radiologie (experţi în fizică medicală, experţi în protectie radiologica, fizicieni medicali, profesori de fizică medicală, profesori de inginerie tehnologică aplicată în medicină, medicilor radiologi, stomatologi, chirurgi, cardiologi, ftiziologi şi de medicina muncii, biofizicieni, fizicieni, bioingineri, ingineri service aparatură medicală, doctoranzi, masteranzi şi studenţi fizică medicală si inginerie tehnologică aplicată în medicină), în vederea obţinerii sau prelungiri permisului de exercitare nivel 2 şi 3 în domeniul nuclear RDG specialitatea RTG eliberate de CNCAN.

Programul curs (in format pdf download)

Programa cursului: Este alcatuita in conformitate cu tematica prevazuta in Normele privind expertul în fizică medicalăaprobate prin Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii Publice nr.1272/2006 şi nr.266/2006 al Preşedintelui CNCAN, publicat în Monitorul Oficial, nr.906/07.11.2006, „Normele privind radioprotecţia persoanelor în cazul expunerilor medicale aprobate prin Ordinul comun al Ministerului Sanatatii Publice şi al Preşedintelui CNCAN, nr.285/79/2002 şi publicate în Monitorul Oficial al României Partea I, nr.446bis/25.06.2002, Normele de securitate radiologica în practicile de radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională aprobate prin Ordinul nr.173/2003 şi Ordinul nr.291/27.08.2004, publicate în Monitorul Oficial nr.924/23.12.2003  si Normele privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor  nucleare si desemnarea expertilor acreditati”, publicate in Monitorul Oficial nr.936bis/20.12.2002.

Documente necesare la înscriere:

- formular de înscriere curs si AG

- chitanţa sau copie a ordinului de plată cu care s-a achitat cursul

- pentru non-membri CFMR se va transmite copie Carte de Identitate şi diplomă licenţă (pentru studenţi adeverinţă care să ateste că urmează cursuri universitare de Fizică Medicală/Fizică)

Conform Codului Muncii - Legea nr. 53/2003, republicat si actualizat prin Legea nr. 53/2011 in Monitorul Oficial nr. 345/2011.

 • Salariaţii au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională (Art. 154, alin. 1)
 • În cazul în care angajatorul nu şi-a respectat obligaţia de a asigura pe cheltuiala sa participarea unui salariat la formare profesională în condiţiile prevăzute de lege, salariatul are dreptul la un concediu pentru formare profesională, plătit de angajator, de până la 10 zile lucrătoare sau de până la 80 de ore (Art. 157, alin. 1)
 • Durata concediului pentru formare profesională nu poate fi dedusă din durata concediului de odihnă anual şi este asimilată unei perioade de muncă efectivă în ceea ce priveşte drepturile cuvenite salariatului, altele decât salariul (Art. 158)
 • În cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesională este iniţiată de angajator, toate cheltuielile ocazionate de această participare sunt suportate de către acesta (Art. 197,alin.1)
 • Pe perioada participării la cursurile sau stagiile de formare profesională conform alin. (1), salariatul va beneficia, pe toată durata formării profesionale, de toate drepturile salariale deţinute (Art. 197,alin.2)
 • Pe perioada participării la cursurile sau stagiile de formare profesională conform alin. (1), salariatul beneficiază de vechime la acel loc de muncă, această perioadă fiind considerată stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat (Art. 197,alin.3)

  HARTA STATIUNII BAILE FELIX:

Iasi2011

postat 9 apr. 2016, 11:18 de Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania   [ actualizat la 16 mai 2019, 03:34 ]

Curs de Educaţie Profesională Continuă: Fizica Radiologiei de Diagnostic şi Intervenţională”

12-16 Septembrie 2011

 si

"A II-a Conferinta Nationala a Fizicienilor Medicali"
(avand incorporata Adunarea Generala)

17 Septembrie 2011

Iasi, Romania

Program desfasurare curs (in romana) Invitatie curs (in romana)

 Comitet de organizare:

Prof. univ. Dr. Octavian BALTAG, Facultatea de Bioinginerie Medicală, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr.T.Popa” Iaşi

 

Marin BODALE, Expert în Fizică Medicală, Medical Physics Center Iaşi, Preşedintele CFMR

 

Prodecan Conf. Dr. Radu CIORAP, Facultatea de Bioinginerie Medicală, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr.T.Popa” Iaşi

 

Prof. univ. Dr. Emilia-Dorina CREANGĂ, Facultatea de Fizică, Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi

 

Şef Lucrări Valeria LEANCA, Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr.T.Popa” Iaşi

 

Decan Conf. Dr. Dan ZAHARIA, Facultatea de Bioinginerie Medicală, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr.T.Popa” Iaşi

Lectori curs:

Marin BODALE, Expert in fizica medicala, Medical Physics Center Iasi, Presedintele CFMR

 Dorina Emilia CREANGA, prof.univ.dr., Laborator Fizica Medicala, Facultatea de Fizica, Universitatea “Al.I.Cuza” Iasi

Octavian Gh. DULIU, prof.univ.dr., Facultatea de Fizica, Universitatea Bucuresti

Vasile FOTEA, As. univ. dr., Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe ”Sf. Spiridon” Iaşi & Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr.T.Popa” Iaşi

Irina JARI, Şef Lucrări dr., Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe ”Sf. Spiridon” Iaşi & Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr.T.Popa” Iaşi

Valeria LEANCA, Sef Lucrari consultant, fizician medical, Universitatea de Medicina si Farmacie "Gr.T.Popa" Iasi

Valentin PARASCHIVA, fizician, Şef laborator, DOZIMED Bucureşti

Silvia ŞERBAN, fizician inginer, inspector CNCAN (Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare) Bucuresti

Mihai TOMA, Prof. univ. dr., Facultatea de Fizică, Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi

Corina URSULESCU, Şef Lucrări dr., Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe ”Sf. Spiridon” Iaşi & Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr.T.Popa” Iaşi

Radu Alin VASILACHE, fizician dr., Director General - Romania, Canberra Packard Central Europe GmbH Bucureşti

1-4 of 4