Sucursala Colegiului Fizicienilor Medicali din România regiunea Moldova organizată ca structură teritorială fără personalitate juridică ce deservește județele:
  • Bacău,
  • Botoșani
  • Galați
  • Iași
  • Neamț
  • Suceava
  • Vaslui si
  • Vrancea
Adresa sediu:
Sucursala Moldova 
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
Facultatea de Fizică
Laboratorul de Biofizică și Fizică Medicală
Mun. Iași, Blvd. Carol I, nr.11, corp A
cod poștal 700506, jud. Iași, Romania
Fax: (+4)0332780143

Filiala CFMR Regiunea Moldova Filiala CFMR Regiunea Valahia Filiala CFMR Regiunea Transilvania